AMAVET opäť medzi najlepšími v Európskej súťaži mladých vedcov

Tlačové správy
0

Na 33. ročníku EUCYS-u boli úspešní aj Slováci – druhé miesto a špeciálna cena CNIC

Súťaž mladých vedcov EÚ (EUCYS - EU Contest for Young Scientists) založila Európska komisia v roku 1989, aby podnietila spoluprácu medzi mladými vedcami a dala im šancu nechať sa viesť najprominentnejšími európskymi výskumníkmi. Počet účastníkov narástol z 53, z prvej súťaže v roku 1989, na priemerne 150 účastníkov ročne. V tomto roku (14. – 18. septembra) sa konala súťaž mladých vedcov v holandskom Leidene, ktoré je pre tento rok aj Európskym mestom vedy. 132 účastníkov z 33 krajín prezentovalo 85 projektov, s ktorými vyhrali predkolo EUCYS 2022. Na Slovensku bol predkolom už 24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021 (FVAT), z ktorého postúpili na európske finále do Holandska Lucia Cengelová a Jakub Gál. Reprezentovali Slovensko a Asociáciu pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) veľmi úspešne!

Jakub Gál s projektom Efektívna kamera s akcelerátorom násobenia tenzorov a optimalizovanou architektúrou konvolučnej neurónovej siete sa umiestnil na 2. mieste, za ktoré získal aj finančnú odmenu 5 tisíc eur!

Lucia Cengelová s projektom Výpočtový dizajn a experimentálna konštrukcia stabilných enzýmov získala špeciálnu Cenu CNIC. Ide o trojdňový pobyt v CNIC - Národnom centre pre kardiovaskulárny výskum v Španielsku. Počas pobytu sa víťaz dozvie o projektoch Centra priamo od výskumníkov CNIC. Dozvie sa o infraštruktúre a technológiách, ktoré sú k dispozícii na riešenie výskumu kardiovaskulárnych problémov.

Čo je podstatou úspešného európskeho projektu mladého Slováka Jakuba Gála? „Náš výskum začal ako systém videnia pre súťažného robota RoboCup. Tam sme čelili mnohým problémom v reálnom živote, ako napríklad vytvorenie robustného a vysokorýchlostného systému, ktorý by bol tiež energeticky efektívny. Vyvinuli sme vlastnú architektúru a skonštruovali kompaktnú kameru schopnú spustiť operačný systém umožňujúci rýchle spracovanie obrazu s výbornou konektivitou. Výsledkom našej práce je plne paralelná analógová kamera z komponentov s implementáciou analógovej neurónovej siete pre počítačové videnie, ktorá je nízko-nákladová a plne voľne šíriteľná (opensource). Silným podnetom na moju prácu bola aj súťaž FVAT AMAVET 2021, z ktorej som postúpil a mohol som svoje výsledky konfrontovať na celoeurópskej súťaži.“

V tomto roku mladí vedátori na Slovensku, žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl, môžu svoje projekty prihlasovať do 5. októbra 2022 na 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET – národného kola EUCYS na Slovensku.

Národné kolo EUCYS na Slovensku - Festivalu vedy a techniky AMAVET www.festivalvedy.sk

Víťazný projekt Jakuba Gála

Ocenený projekt Lucie Cengelovej

Významnými Partnermi FVAT okrem slovenských univerzít a SAV sú SEPS a Nadácia Allianz.

__________________________________________________________________________________

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) - Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy - je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 32 rokov! Združuje 4.000 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, celoslovenské kolo svetovej robotickej súťaže RoboRAVE, multidisciplinárny online seminár LaBáK, Cesty za vedou - do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom.

Od apríla 2018 je AMAVET „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV). Projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje napĺňa ambíciu 32-ročných skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Cieľom projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

V roku 2018 sa AMAVET aktívne zapojil do procesu zvýšenia digitálnej gramotnosti na Slovensku. Začal spolupracovať s IT Asociáciou Slovenska a stal sa aj členom Digitálnej koalície. AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami, Združením Slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov.

AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách.

Viac na www.amavet.sk.

 

Zobrazit Galériu

AMAVET

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať