ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Agilné metódy v projektovom riadení

0
Termín agilný sa v rámci agilnej komunity chápe mnohými odlišnými spôsobmi. Možno ho však definovať ako súbor správaní, koncepcií a techník, ktoré sú charakterizované ako agilné spôsoby práce. Najčastejšie býva definovaný v porovnaní, ba priamo v kontraste k riadeniu vývoja a dodávky produktov spôsobom nazývaným vodopádový model. Vodopádový model je lineárny sled niekoľkých krokov: definovania požiadaviek, návrhu, implementácie, verifikácie a údržby (pozri obrázok č. 1). Tento model sa často opisuje aj sledom týchto krokov: analýza – návrh – vývoj – testovanie – nasadenie do prevádzky – prevádzková podpora. Zdroj: http://www.hostventura.com/en/menu/development/methodology Vodopádový model si vyžaduje, aby sa k nasledujúcej fáze prikročilo len vtedy, keď je tá predošlá úplne dokončená. Naproti tomu agilné fázy sú kratšie, menšie, postupné a iteratívne. Tým lepšie pomáhajú odrážať meniace sa požiadavky počas vývoja, čo je veľmi častý jav, ak nie pravidlo. To je aj hlavný dôvod, pre ... Zobrazit Galériu

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať