CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Kde je architektúra v agilných prístupoch?

0
Agilita sa v očiach širokej verejnosti často spája s dojmom rýchleho a akčného prístupu, a to aj na úkor kvality. Málo plánovania, málo dokumentácie, málo architektúry, veľa programovania a veľmi rýchla dodávka aspoň čiastočného výsledku. Je to však naozaj tak? Teórie projektového manažmentu nám hovoria, že ak niečo chcem dodať rýchlejšie, ako bolo naplánované, a stále splniť požadovanú funkčnosť, bude to stáť viac peňazí, prípadne to bude na úkor kvality. Scrum, ako jedna z najrozšírenejších agilných techník, sa takisto explicitne nevenuje manažmentu kvality alebo architektúre.  Treba však poznamenať, že Scrum pozn. 1je len  jeden z mnohých agilných prístupov a Scrum sa nerovná Agile. Jeden zo základných agilných princípov pozn. 2 hovorí, že návrhu a technickej kvalite treba venovať neustálu pozornosť, čím  sa zvyšuje aj agilnosť.  Na druhej strane však ďalší princíp hovorí, že najlepšie návrhy a architektúry vznikajú ako práca tímu. Nevynára sa teda potreba explicitnej roly, resp. č ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať