HONDA_022021 HONDA_022021 HONDA_022021 Advertisement

Audio a HiFi – pokročilé testovanie a nastavovanie gramofónu pomocou meracej LP

0

Počúvanie hudby z vinylových platní v posledných rokoch znovu získava na popularite, hlavne náročnejší poslucháči si vychutnávajú kúzlo analógového zvuku. Aby bola kvalita zvuku čo najvyššia, je potrebné mať gramofón správne nastavený. Nastavenie geometrie prenosky je popísané v samostatnom článku. Na testovanie a pokročilé nastavovanie gramofónu sú k dispozícii testovacie platne, na ktorých sú nahrané rôzne signály. Ako príklad ukážeme možnosti nerania a nastavovania pomocou špeciálnej meracej a testovacej LP platne „Analogue Productions Ultimate Analogue Test LP“.

Postup testovania a prípadného nastavovania gramofónu podľa záznamu signálov v jednotlivých skladbách je vo videu

Popis záznamov na strane 1

Skladba 1.1 – referenčný signál 1 kHz začína na najväčšom priemere platne, čo v praxi znamená rýchlosť snímania 7 cm/s mono. V obidvoch stopách je rovnaký signál presne sfázovaný. Pomocou tohto signálu nastavíme základnú úroveň pre ďalšie merania. Rovnaká úroveň signálu v obidvoch stopách umožňuje nastaviť vyváženie kanálov predzosilňovača. Referenčný signál 1 kHz mono je určený aj na  kontrolu uhla posunutia uhla optickej prenosky.  Signály ľavého a pravého kanála by pri zobrazení na osciloskope mali mať  byť presne vo fáze.

Skladba 1.2 – referenčná úroveň 1 kHz, iba ľavý kanál. Záznamy 1.2 a 1.3 umožňujú zmerať úroveň signálu v jednotlivých kanáloch, čo indikuje, že ihla je kolmo na drážku. Ak to konštrukcia umožňuje jemne natáčajte prenosku okolo pozdĺžnej osi, kým signál obidvoch kanálov na záznamoch 1.2 a 1.3 bude mať rovnakú úroveň. Taktiež môžete zmerať presluch signálu do druhého kanála

Skladba 1.3 – detto, referenčná úroveň 1 kHz, iba pravý kanál

Skladby 1.4, 1.5  a 1.6 sú určené na kalibráciu vysokofrekvenčného ekvalizéra korekčného predzosilňovača, ktorý má prenosovú charakteristiku definovanú krivkou podľa štandardu RIAA. Samozrejme toto nastavenie môžete realizovať len na integrovaných, alebo samostatných predzosilňovačoch pre magnetodynamickú prenosku, ktoré to umožňujú.

Skladba 1.4 - signál 1 kHz -20 dB u pod referenčnou úrovňou

Skladba 1.5  - signál 10 kHz -20 dB u pod referenčnou úrovňou. Ak to predzosilňovač umožňuje, nastavte ekvalizér pre vyššie frekvencie tak aby úroveň signálu bola rovnaká ako signálu 1 kHz v skladne 1.4.

Skladba 1.6 – rozmietaný signál v rozsahu frekvencií 1 kHz až 20 kHz 20 dB u pod referenčnou úrovňou. Úroveň výstupného signálu by pri dobre nastavenom korekčnom predzosilňovači mala byť v celom frekvenčnom rozsahu rovnaká. Úroveň pravdepodobne nebude úplne rovnaká, dôvodov môže byť viac. Útlm môže byť spôsobený napríklad kapacitou káblov, nesprávne nastavenou silou prítlaku a podobne.

Skladby 1.7 a 1.8 sú určené na kalibráciu nízkofrekvenčného ekvalizéra korekčného predzosilňovača, ktorý má prenosovú charakteristiku definovanú krivkou podľa štandardu RIAA.

Skladba 1.7 - rozmietaný signál v rozsahu frekvencií 1 kHz až 20 Hz s úrovňou 0 VU. 20 Hz 20 dB. V ideálnom prípade by mal byť priebeh úrovní lineárny v celom rozsahu tohto frekvenčného intervalu. Merať môžete nízkofrekvenčným milivoltmetrom, alebo osciloskopom.

Skladba 1.8 – signál s frekvenciu 100 Hz pri 0 VU. Ak to váš predzosilňovač umožňuje, nastavte rovnakú úroveň ako je úroveň referenčného signálu 1 kHz v skladbe 1.1

Skladba 1.9 – umožňuje nastavenie VTA (Vertical Tracking Angle), čiže vertikálneho sledovacieho uhla. Tento uhol sa nastavuje zdvihnutím alebo spustením ramienka prenosky, aby ste dosiahli minimálne intermodulačné skreslenie. Testovací signál na nastavenie intermodulačného skreslenia IEC (IMD) je zložený z frekvencií 60 Hz a 4 kHz a to v pomere 4: 1.

Skladba 1.10 – obsahuje testovací signál Wow & Flutter s frekvenciou 3 150 Hz (Pri 33,33 otáčkach za minútu ). Táto frekvencia, ktorú je ideálne merať čítačom, alebo osciloskopom by mala byť konštantná.  Ak sa mení, signalizuje to dynamické zmeny otáčok, alebo statickú odchýlku od nominálnej hodnoty. Ak túto skladbu prehrávate pri 45 otáčkach za minútu mali by ste namerať frekvenciu 4253 Hz. Táto frekvencia sa dá ľahko odvodiť podľa vzorca 3150 x (45 / 33,33).

Popis záznamov na strane 2

Skladba 2.1 – test nastavenia anti-skatingu test; skladba obsahuje signál s frekvenciou 315 Hz, ktorý mení amplitúdu v rozsahu 0dB - +12dB (bočne). Signál by mal v obidvoch kanáloch zostať bez skreslenia a to jednak pri subjektívnom hodnotení posluchom, ako aj meraním na osciloskope. V prípade ak zistíte skreslenie, skúste nastavovať anti-skating až kým nebude skreslenie rovnaké v v oboch kanáloch. Signál pre ľavý kanál je zaznamenaný na vnútornej strane drážky a signál pre pravý kanál na vonkajšej strane drážky. Pri nesprávne nastavenom antiskatingu vektor dostredivej sily spôsobí, že ihla stráca kontakt s vonkajšou stranou drážky, v ktorej je zaznamenaný signál pre pravý kanál. Aby to bolo ešte zložitejšie, tak dostredivá sila sa u gramofónov s radiálnym, čiže otočným ramienkom mení od obvodu k stredu. Vektor dostredivej sily sa zvyšuje, keď sa ramienko prenosky približuje ku stredu platne.

Nasledujúce dve skladby sa používajú na „demagnetizáciu“ magnetodynamickej prenosky. Odporúča sa prehrať tieto dve skladby päť až desaťkrát za sebou po každých 300 hodinách normálneho prehrávania platní.

Skladba 2.2 – ružový šum bočne

Skladba 2.3 – ružový šum vertikálne

Skladba 2.4 – signál 1 kHz vertikálne nahratý tak, že v ľavom a pravom kanále je v protifáze. Keď sa tieto signály v profi fáze pri mono prehrávaní sčítajú, výsledná úroveň signálu by sa mala blížiť nule. Ak nie je, príčinou môže byť skreslenie, zle nastavený anti-skating, zle vyvážené kanály na úrovni predzosilňovača, alebo fázové anomálie v celom reprodukčnom reťazci,

Skladba 2.5 – rozmietaný signál vo frekvenčnom rozsahu 1 kHz až 10 Hz s úrovňou  -20 dbU pod referenčnou úrovňou. Prípadné zmeny amplitúdy môžu byť zapríčinené napríklad rezonanciami v sústave ramienko prenosky / platňa.

Skladba 2.6 – drážka bez signálu, takže pri prehrávaní by ste nemali nič počuť.  Pri tejto skladbe môžete skontrolovať účinnosť zatlmenia uloženia gramofónu. Skúste jemne poklepať na podložku na ktorej je gramofón a sledujte posluchom, milivoltmetrom, alebo osciloskopom hluk, ktorý je dôsledkom poklepania. Táto skladba umožňuje experimentovať s mechanickým zatlmením uloženia gramofónu aby ste minimalizovali hluk. Na identifikovanie slabého hluku sú najlepšie slúchadlá s uzavretými mušľami.

Na záver ešte stručná rekapitulácia čo obsahujú jednotlivé skladby na testovacej platni

Strana 1

1. 1kHz Reference Tone (Mono)
2. 1kHz Reference Level (Left Only)
3. 1kHz Reference Level (Right Only)
4. 1kHz Reference Tone (-20dB)
5. 10kHz Reference Tone (-20dB)
6. 1kHz - 20kHz Sweep (-20dB)
7. 1kHz - 20kHz Sweep (0VU)
8. 100Hz Reference Tone (0VU)
9. VTA Adjust
10. Standard Wow & Flutter Test (3150Hz)

Strana 2

11. Anti-Skate Test (315Hz, Sweep 0dB - +12dB)
12. Pink Noise (Lateral)
13. Pink Noise (Vertical)
14. 1kHz Reference Level (Out-of-phase)
15. 1kHz - 10kHz Sweep (-20dB)
16. Silent Groove
Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
gramofon vinylové platne nastavenie gramofónu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať