Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Budeme mať dokonalejší nástroj na úpravu génov

0

Vedci z Illinoiskej univerzity v Chicagu objavili novú techniku úpravy génov, ktorá umožňuje programovanie postupných rezov čiže úprav v priebehu času. CRISPR je nástroj na úpravu génov, ktorý umožňuje vedcom meniť sekvencie DNA v bunkách a niekedy pridať požadovanú sekvenciu alebo gény. CRISPR používa enzým Cas9, ktorý funguje ako nožnice na uskutočnenie rezu presne na požadovanom mieste v DNA.

Len čo je rez vykonaný, možno ovplyvniť spôsoby, ako bunky opravujú zlom v DNA, čo má za následok rôzne zmeny alebo úpravy sekvencie DNA. Nevýhodou momentálne dostupných systémov úprav založených na CRISPR je to, že všetky úpravy alebo rezy sú vytvárané naraz. Neexistuje žiadny spôsob, ako ich usmerniť tak, aby prebiehali postupne, jeden po druhom.

Tím pod vedením docenta biochémie a molekulárnej genetiky Bradleyho  Merrilla použil špeciálne molekuly nazývané sprievodná RNA, ktoré prenášajú enzým Cas9 do bunky a určujú presnú sekvenciu DNA, pri ktorej bude Cas9 rezať. Svoje špeciálne upravené vodiace molekuly RNA nazvali proGuides. Molekuly umožňujú programovanú sekvenčnú úpravu DNA pomocou Cas9. Ich objav bol publikovaný v časopise Molecular Cell.

KON - RAD

ProGuide je zatiaľ vo fáze prototypu, no Merrill a jeho kolegovia plánujú ďalej rozvíjať svoju koncepciu a dúfajú, že vedci budú môcť túto techniku ​​čoskoro použiť. Ich systém umožňuje predprogramované úpravy génov, čo poskytuje výskumníkom možnosť lepšie preskúmať procesy citlivé na čas, napríklad to, ako sa rakovina vyvíja z niekoľkých mutácií génov a ako môže poradie, v ktorom sa tieto mutácie vyskytnú, ovplyvniť chorobu.

Zdroj: phys.org.

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať