SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement

COVID-19: Mali by sme sa báť plánov na zavedenie pasov imunity?

0

Ak ste prekonali COVID-19, pas imunity by vám mal umožniť dostať sa z tzv. lockdownu. Hoci niektoré spoločnosti navrhujú takýto systém, nie je isté, či by sa toto riešenie malo široko využívať. Imunitný pas alebo zdravotné osvedčenie je spôsob, ako dokázať niekomu (šéfovi, leteckej spoločnosti, ochranke v bare), že máte protilátky proti koronavírusu. Môže to byť papierový doklad, QR kód alebo farebný kód v aplikácii, ktorý má preukázať, že nepredstavujete hrozbu šírenia infekcie.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však varovala pred pasmi imunity z dôvodu, že ešte nevieme, ako v prípade COVID-19 imunita funguje. Ak ste ochorenie prekonali, je pravdepodobné, že ste imúnni, ale nie je jasné, ako dlho táto ochrana trvá alebo aká silná bude. Myšlienka digitálneho pasu alebo certifikátu imunity však vyvoláva podobne ako aplikácie na sledovanie kontaktov aj obavy o bezpečnosť a ochranu súkromia. Pred našimi očami sa vynára prízrak dvojvrstvovej spoločnosti, kde tí, o ktorých sa predpokladá, že sú imúnni, pokračujú vo svojom obvyklom živote, zatiaľ čo ostatní zostávajú uväznení.

Napriek všetkému v Čile už začali používať variácie osvedčení o imunite a uvažuje sa o tom aj v Taliansku a Nemecku. Aj britský minister zdravotníctva uviedol, že vláda pracuje na „systémoch certifikácie“. Veľa technologických firiem pripravuje digitálne verzie systému, v Estónsku sa skúša systém s názvom ImmunityPassport, vyvinutý skupinou Back to Work. Keď krajina uvoľnila lockdown, hľadala nástroje, ktoré by tomuto procesu pomohli. Hlavne zamestnávatelia by mali vedieť, že ich zamestnanci boli testovaní.

Pretože v Estónsku už majú digitálnu identitu všetci občania, projekt bol prepojený s týmto systémom. Počas prác na projekte sa však ukázalo, že testovanie protilátok je otázne, čo naznačuje, že pasy imunity možno nebudú užitočné. Bez ľahko dostupného a spoľahlivého testovania protilátok nemá takáto aplikácia veľký zmysel. No existuje aj ďalšia prekážka pre pasy imunity – súkromie. Tieto nástroje budú uchovávať údaje o zdraví, ktoré sú kľúčom k pracovnému a spoločenskému životu, preto treba zachovať bezpečnosť a dôvernosť.

Systém ImmunityPassport vytvorený zamestnancami spoločnosti Transferwise sa uchováva centrálne a nie je anonymizovaný, obsahuje však len obmedzené množstvo osobných údajov: meno, fotografiu a stav. Pracuje sa aj na decentralizovanej verzii, ktorú vytvorili vedci v Turingovom inštitúte a volá sa Secure AntiBody Certificate (SecureABC). Umožňuje zdravotníckemu personálu alebo poskytovateľovi testov vydať digitálny alebo papierový certifikát potvrdzujúci pozitívny test na protilátky.

Používateľ dostane QR kód (vytlačený alebo v aplikácii), ktorý sa dá naskenovať na preukázanie výsledkov testov a identity pomocou fotografie. Tvorcovia systému uprednostňujú termín osvedčenie o protilátkach pred názvom pas imunity, pretože tieto systémy sa netýkajú konkrétne imunity. Okrem výsledkov testov na protilátky môžu takisto ukázať, či ste boli nedávno testovaní na infekciu alebo či vykazujete príznaky. Letecké spoločnosti by mohli použiť buď test, či máte vírus, alebo kontrolu príznakov, aby umožnili cestujúcim letieť. Systém na kontrolu príznakov sa skúša na americkej univerzite, kde študenti vypĺňajú digitálny formulár skôr, ako sa im povolí vstup na akademickú pôdu.

Bez ohľadu na typ použitého testovania akékoľvek zdravotné osvedčenie vyvoláva etické problémy, pretože môže nútiť pracovníkov prezradiť svoj zdravotný stav zamestnávateľom. To je jeden z dôvodov, prečo by sa zavádzanie takýchto systémov malo starostlivo zvažovať. Na druhej strane je neetické držať v uzamknutí aj uzdravených ľudí, pri ktorých už nie je dôvod na blokovanie. Politici, ktorí hľadajú jednoduchý spôsob, ako sa vyhnúť lockdownu, by mali vedieť, že táto technológia vôbec nie je taká jednoduchá, ako vyzerá, a zodpovedať treba ešte veľa náročných otázok.

Zdroj: wired.co.uk.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
korona covid zdravie

Pridať komentár