SAMSUNG_07 SAMSUNG_07 SAMSUNG_07 Advertisement

IoT prakticky: Totem Mini Lab – zostava na prototypovanie riešení s mikrokontrolérmi

Mikrokontroléry
0

Táto zostava na vývoj riešení s mikrokontrolérmi pozostáva z mechanickej časti a dvoch dosiek s mikrokontrolérmi. Mechaniku tvorí stojan so zošikmeným predným panelom postaveným zo stavebnice Totem. Plastové nosníky sú už narezané na potrebnú dĺžku a v balení sú aj všetky potrebné spojovacie prvky. Zošikmenie panelu na ktorom sú dve prepojovacie polia a doska MiniLab je perfektný na prezentácie, či v našom prípade na nakrúcanie videí do tohoto seriálu. 

Možnosti súpravy Totem Minilab ukazuje videoSúčasťou zostavy je doska Totem Duino kompatibilná s Arduinom a doska na hlavnom paneli s mikrokontrolérom STM 32, ktorá dokáže merať napätie, prúd, frekvenciu a dokáže taktiež fungovať ako čítač, či generátor signálu s nastaviteľnou šírkou pulzov a intervalu medzi pulzami

Na rozdiel od Arduina, má TotemDuino vylepšené napájacie obvody. Môžete ho napájať z USB,a lebo cez konektor z externého zdroja, ktorý môže mať napätie až 30 V. Menič na doske s obvodom MC33063 je schopný dodať prúd až 1,5 A, takže z dosky môžete napájať aj externé obvody s väčším prúdovým odberom. Na doske je aj obvod MCP73812T na nabíjanie lítiového akumulátora a stabilizátor napätia 3,3 V s obvodom MCP1700T. Mikrokontrolér Atmega328 na doske má 32 kB pamäti Flash, 2 kB SRAM a 1 kB pamäti EPROM. Doska má 8 analógových vstupov, pričom dva z nich sú len na bočnom konektore a 14 digitálnych vstupov/výstupov.

Dosky Totem Mini Lab a Totemduino sú prepojené plochým káblom

TotemDuino je vám plne k dispozícii, druhá doska realizujúca meranie, zobrazovanie a generovanie napätí na D/A prevodníkoch využíva z Arduina iba napájacie obvody. Nakoľko TotemDuino je umiestnené vzadu v podstavci, je cez plochý kábel vyvedená celá jeho zbernica na dosku MicroLab. Je tu jednak Arduino kompatibilný konektor, do ktorého môžete zasúvať rozširujúce moduly, avšak zbernica je vyvedená ešte na ďalší konektor nad prepojovacími poliami, odkiaľ môžete pomocou vodičov pripájať jednotlivé portu do svojho zapojenia na prepojovacích poliach Dosky TotemDuino a MiniLab sú prepojené plochým káblom cez 34 pinové konektory. Kábel je rovnaký ako sa kedysi používal na pripojenie disketových jednotiek k mainboardu počítača. 

Doska MiniLab umožňuje:

  • Indikovať stavy na dvoch digitálnych vstupoch pomocou LED diód
  • Merať napätia v troch rozsahoch: 0.5 V, 5V a 50V. Voltmeter meria aj záporné napätia, nakoľko displej je len trojmiestny, tak namiesto zobrazenia znamienka mínus, pri zápornom napätí zobrazovaná hodnota bliká. Presnosť merania na rozsahoch 0.5 V a 5V je 1 % a na rozsahu 50V okolo 2 %
  • Merať prúdový odber vašich obvodov
  • Poskytuje regulovateľný napájací zdroj v rozsahu 3 až 9 V s prúdom až 1.5 A
  • Nastavovať napätie na troch nezávislých D/A prevodníkoch do hodnoty 3,36 V. Maximálny prúd, ktorý je možné z prevodníka odoberať je 15 mA
  • Merať frekvenciu na digitálnom vstupe DIG1 až do 750 kHz
  • Počítať impulzy
  • Generovať impulzy s nastaviteľnou šírkou a periódou

Postup merania a nastavovania generovania pulzného signálu je vo videu

Generovanie pulzov

Meranie frekvencie

Kontrola presnosti merania frekvencie

Kontrola napätia na výstupe D/A prevodníka

Konštrukčnú systémovú stavebnicu Totem sme už predstavili v článku https://www.pcrevue.sk/a/Robotika--E2-80-93-konstrukcna-stavebnica-Totem

Jednoduchšiu zostavu MicroLab sme predstavili v článku https://www.pcrevue.sk/a/Konstrukcna-stavebnica-Totem--E2-80-93-prototypova-zostava-MicroLab

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Totem mini lab mikroelektronika konštrukčná stavebnica

Pridať komentár