SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement

MIT a KPMG: Spoločnosť smeruje ku kolapsu už okolo roku 2040

Technológie
1

Štúdia Massachusettskej technickej univerzity (MIT) z roku 1972 predpovedala, že rýchly ekonomický rast povedie v polovici 21. storočia k spoločenskému kolapsu. Nový príspevok ukazuje, že sme, žiaľ, na správnej ceste k tomuto scenáru. V roku 1972 tím vedcov MIT študoval riziká civilizačného kolapsu. Ich model dynamiky systému publikovaný Rímskym klubom identifikoval blížiace sa „limity rastu“ (limits to growth – LtG), čo znamenalo, že priemyselná civilizácia je na ceste ku kolapsu, ku ktorému by malo dôjsť niekedy v 21. storočí v dôsledku nadmerného využívania zdrojov planéty.

Kontroverzná analýza MIT v tom čase vyvolala búrlivú debatu, mnohí odborníci sa vysmievali jej zisteniam a metódam. Z novej štúdie, ktorú vypracovala senior riaditeľka spoločnosti KPMG, poskytujúcej služby v oblasti auditu, daní a poradenstva, však vyplýva, že analýza bola opodstatnená.

Limity rastu

Štúdia vypracovaná Gayou Herringtonovou bola publikovaná v časopise Yale Journal of Industrial Ecology v novembri 2020 a je k dispozícii na webovej stránke KPMG. Usudzuje, že súčasná trajektória globálnej civilizácie smeruje ku konečnému poklesu ekonomického rastu v nadchádzajúcom desaťročí a mohla by spôsobiť spoločenský kolaps okolo roku 2040.

Autorka, poradkyňa Rímskeho klubu, sa rozhodla uskutočniť výskum ako osobný projekt, aby pochopila, ako dobre obstál model MIT v skúške času. Štúdia s názvom Aktualizácia limitov rastu: Porovnanie modelu World3 s empirickými údajmi bola doplnkom jej diplomovej práce na Harvardovej univerzite.

Riziko kolapsu

Nová analýza skúma údaje týkajúce sa 10 kľúčových premenných, konkrétne populácie, miery plodnosti, miery úmrtnosti, priemyselnej výroby, produkcie potravín, služieb, neobnoviteľných zdrojov, pretrvávajúceho znečistenia, blahobytu ľudí a ekologickej stopy.

Zistila, že najnovšie údaje sa najviac zhodujú s dvoma konkrétnymi scenármi (BAU2 a CT), ktoré ukazujú zastavenie rastu približne o desať rokov. Oba scenáre naznačujú, že nie je možné pokračovať v obvyklom raste, a to ani v spojení s bezprecedentným technologickým rozvojom.

Bežné podnikanie, ako ho modeluje LtG, nevyhnutne vedie k zníženiu priemyselného kapitálu, poľnohospodárskej produkcie a úrovne blahobytu v tomto storočí. Autorka štúdie však uvádza, že kolaps v modeloch MIT World3 „neznamená, že ľudstvo prestane existovať“, ale skôr to, že sa zastaví ekonomický a priemyselný rast a potom nastane pokles, čo poškodí produkciu potravín a životnú úroveň. Pritom scenár BAU2 (business-as-usual) poukazuje na prudký pokles, ktorý by mal nastať okolo roku 2040.

Koniec rastu?

Scenár CT (comprehensive technology) predpokladá v tom období ekonomický pokles s množstvom negatívnych dôsledkov, čo však nepovedie k spoločenskému kolapsu. Žiaľ, tento scenár sa najmenej zhoduje s najnovšími empirickými údajmi. Je to najoptimistickejšia cesta, známa pod označením SW (stabilized world – stabilizovaný svet). Pri tomto scenári civilizácia sleduje udržateľnú cestu na základe kombinácie technologických inovácií a rozsiahlych investícií do verejného zdravia a vzdelávania a zaznamenáva najmenšie poklesy ekonomického rastu.

Hoci scenáre BAU2 aj CT poukazujú na nadchádzajúci koniec ekonomického rastu približne v priebehu 10 rokov, iba scenár BAU2 „vykazuje jasný kolapsový model“, zatiaľ čo CT naznačuje, že možný budúci pokles bude relatívne „mäkkým pristátím“, aspoň pokiaľ ide o ľudstvo vo všeobecnosti. Oba scenáre majú dosť úzke spojenie s pozorovanými údajmi, čo naznačuje, že budúcnosť je otvorená.

SWAN_TITULKA_0722

Štúdia konštatuje, že technologický pokrok a zvýšené investície do verejných služieb by mohli nielen zabrániť riziku kolapsu, ale viesť aj k novej stabilnej a prosperujúcej civilizácii. Na zmenu smerovania však skutočne zostáva iba budúce desaťročie. „V tomto okamihu sa dáta najviac zhodujú so scenármi CT a BAU2, ktoré naznačujú spomalenie a prípadné zastavenie rastu v priebehu najbližšieho desaťročia, ale model World3 necháva otvorenú otázku, či následný pokles bude predstavovať kolaps,“ uzatvára štúdia.

Stále je možná zámerná zmena trajektórie, ktorá nasmeruje spoločnosť k inému cieľu, ako je rast. Z modelu LtG však vyplýva, že táto príležitosť sa rýchlo uzatvára. Na svojej prezentácii na Svetovom ekonomickom fóre v roku 2020 Herringtonová poznamenala, že rýchly vývoj a nasadenie vakcín v reakcii na pandémiu COVID-19 ukazuje, že sme schopní rýchlo a konštruktívne reagovať na globálne výzvy, ak sa rozhodneme konať.

Potrebujeme presne takto odhodlane pristupovať aj k environmentálnej kríze. Dostupné údaje naznačujú, že naše rozhodnutia v nasledujúcich 10 rokoch určia dlhodobý osud ľudskej civilizácie. Podľa Herringtonovej najdôležitejším záverom jej výskumu je to, že ešte nie je neskoro vytvoriť skutočne udržateľnú civilizáciu, ktorá bude fungovať pre všetkých.

Zdroj: vice.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

1 komentár

To je reakcia na: MIT a KPMG: Spoločnosť smeruje ku kolapsu už okolo roku 2040

14.8.2021 13:08
Skúste mi to prosím niekto vysvetliť. Mam na dedine do aj dosť veľký pozemok, do pestujem a dochovam nejaké ďalšie potraviny. Nekupujem hnojivá, postreky ani substráty, zeleninu ale aj ovocné kríky a stromy množím a stepim sám. S podobne orientovanými susedmi si pomáhame a menimr produkty. Stroje a benzín vieme nahradiť koňmi. Keď mám kde bývať, čo jesť a co robiť, aká kríza spoločnosti?
Problém budú mať páni s cigarami a ich posluhovaci, ehm obchodníci v sklenených budovách. A ešte ľudia v sídlach typu Petržalka. Nie pre nedostatok peňazí, pre nedostatok rozumu.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať