CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Myslieť na zmenu alebo zmeniť myslenie?

0
Očakávania klienta a situácia na trhu nie sú konštantné, menia sa čoraz rýchlejšie a veľakrát nepredvídateľne. Logickým vyústením tejto situácie je fakt, že úspech dnešnej spoločnosti je závislý od toho, ako pružne dokážu na tieto zmeny reagovať a odpovedať formou nových, resp. zmenených produktov alebo služieb, ktoré sa viac približujú očakávaniam ich klientov. Odpoveďou na tento, ale aj iné problémy v oblasti softvérového inžinierstva bol vznik nového prístupu k vývoju softvérových riešení, ktorý vznikol začiatkom 21. storočia a na prvé miesta v hodnotovom rebríčku kladie jednotlivcov a interakciu medzi nimi, funkčný softvér, úzku spoluprácu s klientom a schopnosť reagovať na zmeny. Reč je o agilnom prístupe. Aj keď sa pojem Agile a jeho konkrétne implementácie ako Scrum alebo Kanban v rámci západnej Európy v súčasnosti berú de facto ako štandard, implementácie v rámci regiónu CEE sú dnes poväčšine v pilotných fázach. Dôležitosť IT a jej včlenenie do stratégie spoločnosti dnes už n ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať