CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Plazmónové fotokatalyzátory zefektívnia premenu CO2 na čisté palivo

0
Naša závislosť od fosílnych palív má škodlivý vplyv na planétu a životné prostredie. Najmä vysoké emisie oxidu uhličitého významne prispievajú k zmene podnebia. Oslobodiť sa od fosílnych palív by nám mohla pomôcť slnečná energia. Výskumný tím na univerzite v Alberte vyvíja plazmonický bimetalový polovodičový fotokatalyzátor, ktorý je veľmi sľubný pri premene CO2 na udržateľné zelené palivá. Schopnosť materiálu viesť elektrinu závisí od hustoty elektrónov v ňom. V tomto aspekte sú polovodiče v porovnaní s kovmi a izolátormi niekde uprostred. Kovy majú veľa elektrónov, ktoré voľne prúdia medzi atómami, čo z nich robí vynikajúce vodiče. Izolátory sú pravým opakom. Situácia je celkom odlišná pri polovodičoch, kde elektróny obsadzujú dve špecifické energetické úrovne: valenciu a vodivosť, ktoré sú oddelené energetickou medzerou (tzv. zakázaným pásmom). Elektróny z valenčného pásma môžu skákať do vodivostného pásma, keď polovodič absorbuje dostatok energie na preskočenie medzery. Pohyb z ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať