SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

Riešenia spoločnosti ESET na ochranu mobilných zariadení zaznamenali úspech, Omdia označila slovenskú firmu za vyzývateľa

Tlačové správy
0

ESET, globálny líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti, bol menovaný za „Vyzývateľa“správe Omdia Market Radar – Mobie Security Management Solutions. Analýza hodnotila bezpečnostné produkty pre mobilné zariadenia, vrátane riešení spoločnosti ESET. Správa sa zamerala na túto časť trhu pre jej rastúcu dôležitosť v súvislosti s hybridným  spôsobom práce, pri ktorom sa čoraz viac využívajú práve mobilné zariadenia.

Spoločnosť Omdia vykonáva nezávislý prieskum trhu, aby získala ucelený obraz o technologických ekosystémoch. Touto správou pomáha firmám, dodávateľom a poskytovateľom služieb pochopiť, ako vplýva mobilita zamestnancov na pracoviská. ESET je súčasťou štúdie spoločnosti Omdia prvýkrát a je iba jedným zo siedmych dodávateľov, ktorí sa spomínajú v správe.

Pandémia sa stala katalyzátorom významného nárastu práce na diaľku a práce hybridným spôsobom. Bezpečnosť mobilných zariadení preto musí byť pre firmy prioritou. Omdia upozornila, že dodávatelia, ktorí spoločnostiam pokrývajú potreby ochrany mobilných zariadení budú čoraz dôležitejší pre bezpečnostné stratégie firiem a trh s týmito produktmi bude expandovať.

Riešenia spoločnosti ESET na ochranu mobilných zariadení pomáhajú firmám v prevencii, detekcii a odstraňovaní bezpečnostných hrozieb, ktoré cielia na mobilných pracovníkov. Táto správa hodnotila samostatne riešenie ESET Endpoint Security  pre Android a schopnosti spravovania mobilných zariadení v produktovom balíku ESET PROTECT Enterprise, pričom poukazuje na jeho jednoduché používanie. Analýza si všíma silné schopnosti spoločnosti ESET v podpore spravovania mobilnej bezpečnosti na operačných systémoch Android a iOS a vyzdvihuje služby, ktoré predchádzajú hrozbám aj za použitia strojového učenia.

 „Teší nás, že sme po prvýkrát súčasťou správy Omdia, ktorá nás menovala za Vyzývateľa v oblasti mobilnej bezpečnosti. Uvedomujeme si, že bezpečnostné potreby firiem sa neustále vyvíjajú a mobilné zariadenia budú zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu v kybernetickej bezpečnosti. Svet práce sa počas uplynulého roka dramaticky zmenil. Sme hrdí na to, že prostredníctvom našej špičkovej technológie a odborných skúseností pomáhame partnerom a klientom s prispôsobením sa novým spôsobom práce,“ reaguje Zuzana Legáthová, Analyst Relations Manager spoločnosti ESET.

ESET

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať