S_03PaletteBase S_03PaletteBase S_03PaletteBase Advertisement

Rozhovor: Dalibor Kačmár/Microsoft

0

PCR: Ako Microsoft reaguje na nové trendy, hlavne na všadeprítomný cloud či internet vecí?

DK: Azure sa stáva „Microsoftom v cloude“ a prakticky všetky naše produkty a služby majú nejakú nadväznosť na Azure. Microsoft je najväčšia softvérová firma a previesť celé produktové portfólio do cloudu je veľmi náročná úloha. Preto sú hybridné riešenia populárne nielen pre konzumentov, ale aj dodávateľov cloudových služieb. Tak ako sa IT špecialisti a vývojári museli špecializovať v ére tradičných modelov poskytovania softvéru, napríklad databázový špecialista nemohol byť odborník na správu systémov, pretože by to jednoducho nebol schopný obsiahnuť, to isté platí teraz pre cloudové služby. S rozširovaním ich portfólia je nevyhnutná čoraz užšia špecializácia.

Niektoré oblasti, napríklad umelá inteligencia či strojové učenie, sú také náročné na výpočtovú a úložnú kapacitu, že pokryť ju na úrovni podnikovej serverovne je prakticky nemožné. Dokáže to až cloud vďaka svojej takmer neobmedzenej škálovateľnosti. Aj v cloude nielen tieto, ale aj mnohé ďalšie náročné oblasti, hoci čoraz populárnejší digitálni asistenti, začínali pomerne malým množstvom služieb, ktoré sa postupne začali rozvíjať a rozširovať.

Dobrý príklad je IoT. Chceme, aby podniky tento fenomén vnímali ako množinu jednotlivých služieb umožňujúcich zložiť riešenia IoT. Tieto riešenia malú často spoločné vzory a podobné architektúry, a preto popri samostatných službách, z ktorých sa dá poskladať riešenie, prichádza Microsoft a ďalší poskytovatelia služieb s ponukou vopred pripravených riešení pre typické scenáre, ako je napríklad prediktívna údržba, vzdialené monitorovanie, ktoré sa pre jednotlivých zákazníkov implementačne mierne líšia, ale hlavné princípy na príjem, ukladanie, spracovanie a analýzu, rozhodovacie procesy zostávajú rovnaké, takže vopred pripravené riešenia majú zmysel, pretože umožňujú zrýchliť implementáciu a znížiť náklady.

PCR: Čo môžeme očakávať v oblasti lokálnych serverov a hybridných riešení?

DK: Veľa skúseností získaných v Azure sme postupne implementovali aj do nášho serverového operačného systému. Prioritou je jednoduché a bezproblémové napojenie Windows Servera na cloudovú platformu Azure. Najjednoduchší scenár je zálohovanie do cloudu, či už na úrovni operačného systému, alebo aplikácie. Je to také intuitívne, že Azure sa dá pre tento scenár jednoducho predstaviť ako analógia páskovej mechaniky, na ktorú sa budú ukladať zálohy. Pre jednotlivé zálohy možno definovať rôzne retenčné politiky. Zálohovanie na ekvivalentnej úrovni, t. j. tri nezávislé kópie, je na lokálnej úrovni cenovo, priestorovo a aj z hľadiska administrácie riešenia veľmi náročné. Dá sa to zrealizovať, ale ťažko sa to spravuje. Cloud možno použiť nielen na zálohovanie údajov, ale aj ako záložné dátové centrum, takže je zálohovaná nielen úložná, ale aj výpočtová kapacita. Takýto scenár by lokálne vyžadoval veľa inštalovanej a väčšinu času nevyužitej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry.

Predstavme si malú firmu, napríklad kombináciu kamennej predaje s e-shopom, ktorá všetku svoju operatívnu agendu, správu objednávok, skladové hospodárstvo a podobne prevádzkuje na vlastnom lokálnom serveri. Ten môže v najnevhodnejšom čase, napríklad v predvianočnom období, vypadnúť. Pre malú firmu by som odporúčal hybridný scenár so sekundárnou zálohou v cloude. Takúto infraštruktúru si malá firma jednoducho nemôže dovoliť vybudovať, pretože keď hovoríme o zálohe, máme na mysli servery v rôznych lokalitách, minimálne budovách, a nie dva servery vedľa seba, prepojené káblom.

PCR: Akým produktom ste nahradili v malých firmách veľmi populárny balík Small Business Server?

DK: Tento produkt skončil v roku 2011 a priamo sme ho nenahradili. Najnižšia edícia Windows Servera 2016 je Essential Edition, ktorá je určená pre firmy prevádzkujúce jeden alebo niekoľko málo nevirtualizovaných serverov, preto licencia neobsahuje práva na násobnú virtualizáciu, no v cene sú aj klientske licencie CAL pre 25 používateľov. Ďalšie komponenty Small Business Servera, napríklad Exchange Server, sú jednoducho prekonaný scenár, ktorý bol nahradený v rámci Office 365.

PCR: Verejný cloud je nesporne výhodný pre začínajúce firmy bez infraštruktúry. Predpokladajme, že firma je úspešná, rýchlo rastúca. Je určitá pomyselná hranica, keď začne byť výhodné hybridné alebo on premise riešenie?

DK: Pri náročných riešeniach prevádzkovaných na lokálnych serveroch pri predpokladanej dobe životnosti hardvéru 4 až 6 rokov sa dostávame na porovnateľnú cenovú hladinu, ako keby bolo riešenie prevádzkované v cloudovej platforme Azure. Osobne nevidím ekonomickú výhodu, ktorá by firmy motivovala takéto riešenie presunúť z cloudu do vlastnej serverovne. Otázka je, či sa podarí dosiahnuť aj porovnateľnú spoľahlivosť. Nevyhnutnosť rozširovania infraštruktúry v modernej firme nevyplýva z rozširovania počtu zamestnancov, ale zákazníkov, ktorí k službám firmy pristupujú cez web. Preto je logické, že tieto služby by mali byť nie čo najbližšie firme, ale čo najbližšie v internete. Navyše posilňovanie lokálnej infraštruktúry, aby zvládla špičky v biznise a nepredvídateľné situácie, je ďaleko za hranicou profitability. Preto zaznamenávame skôr opačné prípady – firmy, ktorým správa ich infraštruktúry prerástla cez hlavu, ju migrujú do cloudu.

PCR: Niekedy je problém s presunom obrovského množstva údajov. Amazon nedávno predstavil na tento účel kontajner na kamióne na prevážanie údajov.

DK: Ponúkame službu s podobnou filozofiou. Zákazník si môže nahrať zašifrované údaje na lacné pevné disky SATA a pošle ich kuriérom do nášho dátového centra, kde sa disky pripoja a ich obsah sa uloží do úložného priestoru zákazníka. Funguje to aj opačne, zákazník môže poslať prázdne disky a my mu tam nahráme požadované údaje. Takže údaje, ktoré by sa prenášali týždne, má zákazník k dispozícii o dva dni. Služba sa používa hlavne pri presune údajov počas migrácie k inému poskytovateľovi služby.

PCR: Ako Microsoft chráni údaje svojich zákazníkov?

DK: Nemá zmysel porovnávať fyzickú bezpečnosť dátového centra a informačnú bezpečnosť časti softvérovej infraštruktúry, ktorú spravuje prevádzkovateľ služby, v cloude je bezpečnosť oveľa vyššia. Iná vec je sprístupnenie údajov na príkaz legislatívnych autorít. Prevádzkovateľ služby má zo zákona povinnosť v určitých situáciách údaje oprávneným orgánom poskytnúť. Vo firme polícia pri prehliadke okamžite zabaví servery, disky a ďalšie komponenty, ktoré potrebuje. No ak takýto orgán príde do dátového centra, proces, aby sa dostal k údajom predmetného zákazníka, je relatívne zložitý. Prevádzkovateľ služby vo väčšine prípadov osloví klienta a požiada ho, aby údaje sám vydal. Takže proces zhabania údajov, ktorý miestna polícia zvládne za hodinu, môže v dátovom centre trvať týždne.

PCR: Kedy môžeme očakávať ďalšiu vlnu nových produktov?

DK: V cloudovej ére už neuvoľňujeme novinky s dvojročnou či ročnou periodicitou, ako bolo zaužívaným zvykom predtým, ale na mesačnej báze, prípadne hneď, keď je nová funkcionalita vytvorená a dostatočne otestovaná. Pre komunitu používateľov je na jednej strane čoraz ťažšie udržať si o novinkách prehľad, ale na druhej strane ocenia, keď funkcionalita, na ktorú čakajú, je dostupná tak skoro, ako je to možné, a nemusia čakať na termín najbližšieho naplánovaného vydania novej verzie softvéru.

V niektorých oblastiach cloudových služieb, napríklad v IaaS čiže virtuálnej infraštruktúre, by sa mohlo zdať, že v oblasti virtuálnych serverov sa toho už veľa vymyslieť nedá. Opak je pravda. Napríklad o supercomputing využívajúci vysoký výkon grafických kariet na určité druhy výpočtov je veľký záujem zo strany bánk a ďalších finančných inštitúcií na odhaľovanie podvodov. Tieto analýzy si vyžadujú špecifické výpočty, ktoré sa dajú na grafických kartách urobiť oveľa rýchlejšie.

PCR: Robíte dostatok aktivít na spopularizovanie cloudových služieb v komunitách, prípadne medzi študentmi univerzít?

Na evanjelizáciu sa špecializuje naša skupina DX a z komunít je veľmi aktívny WUG (Windows User Group). Robíme aj webcasty a samých nás prekvapila účasť 300 – 400 ľudí na jednom webcaste. Veľa konferencií, seminárov a školení robia aj naši partneri.

 

 

 

 

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať