TCL_092023 TCL_092023 TCL_092023

Sensoneo víťazom Microsoft awards v kategórii Verejná správa a rozvoj moderného mesta

Tlačové správy
0

V pražskom sídle spoločnosti Microsoft sa 25. septembra 2018 odovzdávali ocenenia Microsoft awards, ktoré vyzdvihujú najlepšie a najinovatívnejšie projekty realizované partnermi spoločnosti Microsoft v Čechách a na Slovensku. Riešenie Sensoneo sa vďaka projektu inteligentnej správy odpadov v meste Nitra stalo víťazom kategórie Verejná správa a rozvoj moderného mesta.

V jubilejnom 20. ročníku súťažilo celkovo 126 nominácií. Ocenených (či už ako finalistov alebo víťazov) bolo 16 partnerských riešení z Českej republiky a Slovenska: Naším cieľom je pomôcť českej aj slovenskej ekonomike stať sa konkurencieschopnými a štátnej správe byť efektívnou vnútri aj smerom k občanom,“ hovorí Dalibor Kačmář, riaditeľ pre partnerskú sieť, Microsoft Česko a Slovensko.

Slávnostné odovzdanie ocenení prebehlo za účasti generálneho riaditeľa spoločnosti Microsoft v Českej republike a na Slovensku – Rudolfa Urbánka, predstaviteľov manažmentu spoločnosti a odborných garantov jednotlivých kategórií.

Sensoneo a Nitra
Slovenská spoločnosť Sensoneo, globálny poskytovateľ riešení zameraných na efektívnu správu odpadov, spolupracuje s mestom Nitra už od roku 2015. Mesto bolo vôbec prvým zákazníkom, ktorý Sensoneo riešenie testoval už v jeho pilotnej fáze a vďaka intenzívnej spolupráci a spätnej väzbe sa výrazným spôsobom podieľalo na formovaní prototypu riešenia: “Spolupráca s mestom Nitra je dôsledkom veľkého záujmu mesta o inovatívne technológie a odvážneho prístupu k ich nasadzovaniu,“ zdôvodnil spustenie spolupráce zakladateľ spoločnosti Sensoneo Martin Basila.

Mesto Nitra je 100% vlastníkom spoločnosti Nitrianske komunálne služby (NKS), ktoré spravujú a komplexne manažujú komunálne služby v meste a jeho okolí. NKS je jedným z najinovatívnejších správcov odpadu na Slovensku – pravidelne modernizuje svoje zariadenia, inovuje park zvozových vozidiel a s cieľom optimalizácie a zvyšovania kultúrnosti prostredia v meste intenzívne nasadzuje polo podzemné kontajnery – aktuálne ich je v meste nasadených už bezmála 230.

Práve výrazný nárast polo-podzemných a veľkokapacitných kontajnerov motivoval NKS k hľadaniu riešenia, ktoré by umožnilo maximalizovať benefity tohto typu kontajnerov a súčasne manažovať odpad efektívnejšie. To bol moment, kedy sa NKS obrátili na Sensoneo, ktoré v tej dobe finalizovalo prvý prototyp svojho riešenia pre inteligentnú správu odpadov. 

inteligentné senzory

Od marca 2015 spoločnosť Sensoneo v Nitre nasadila postupne 471 senzorov na monitorovanie naplnenosti kontajnerov. Okrem pôvodne zamýšľaných polo podzemných kontajnerov sa rozhodla monitorovať aj kontajnery na sklenený odpad, keďže táto komodita sa takisto plní nepravidelne a nárazovo. Okrem monitoringu odpadu v kontajneroch, ktoré sú sprístupnené prostredníctvom mobilných a webových aplikácií, využívajú pracovníci NKS aj ďalší softvér, ktorý im umožňuje optimalizovať zvozové trasy, a analytiku, ktorá im pomáha robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát.

Nasadenie Sensoneo riešenia umožnilo spoločnosti NKS získať presný prehľad o monitorovanom odpade, optimalizovať zvoz odpadu a znížiť jeho náklady o 30%. Sensoneo tiež pomohlo odbremeniť mesto od zbytočných zvozových jázd zapríčinených výjazdami k prázdnym alebo poloprázdnym kontajnerom: „Ak nemáte dáta, nedokážete riadiť. Vďaka dátam od Sensoneo môžeme lepšie riadiť náš odpad,“ okomentoval najväčšiu pridanú hodnotu riešenia pre NKS ich riaditeľ, Ing. Ladislav Peniaško.  

Inteligentná správa odpadu je jeden z prvkov, ktorý je zahrnutý do koncepcie smart mesta Nitra. Komunálne služby prostredníctvom Sensoneo v konečnom dôsledku pomáhaj vytvárať lepšie životné prostredie pre obyvateľov mesta,“ zhodnotil výsledky nasadenia riešenia primátor mesta Nitra, Doc.Ing. Jozef Dvonč, CSc. 

Sensoneo a Slovensko
Nitra nie je jediným mestom, ktoré čerpá benefity inteligentnej správy odpadov – riešenie Sensoneo je už nasadené alebo pilotované v 18 slovenských mestách. Nasadenie je výsledkom spolupráce mesta a zvozovej spoločnosti – tieto strany sa tiež vo väčšine prípadov aj kombinovane podieľajú na financovaní. Tento model sa uplatnil napríklad v mestách Trnava a Hlohovec (zvozová spoločnosť FCC), Malacky (TEKOS), Trenčín (Marius Pedersen), Handlová (Hater - Handlová), Košice (KOSIT) či Stropkov (Technické služby Stropkov). Benefity inteligentnej správy odpadov sú však rovnako relevantné aj pre menšie mestá – zvozová spoločnosť T-T sa podieľa na nasadení Sensoneo riešenia v Bytči, Tepličke nad Váhom, Senici a Dolnej Tižine.

Riešenie Sensoneo je na Slovensku distribuované prostredníctvom vybraných vyškolených partnerov. Tým najvýznamnejším je spoločnosť Slovanet - poskytovateľ siete internetu vecí LoRaWAN - ktorý manažoval aj drvivú väčšinu slovenských inštalácií a nedávno sa na riešenie Sensoneo certifikovala aj  telekomunikačná sieť Orange.

Zobrazit Galériu

Slovanet, a.s.

Všetky autorove články
Sensoneo Microsoft ocenenie verejna sprava mesto

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať