PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Slovenský liek na Covid-19 smeruje na liekovú agentúru. Do 24 hodín likviduje až 98 % vírusovej nálože

4

Biotechnológovia zo slovenskej spoločnosti Selecta Biotech publikovali prvotné predklinické dáta ich vlastného lieku na COVID-19. Výsledky testov na vzorkách odobratých pacientom s COVID-19 preukázali schopnosť liečiva redukovať množstvo koronavírusu v infikovaných bunkách až o 98 %, a to v priebehu len 24 hodín od jeho jednorazovej aplikácie. Ide nepochybne  o jeden z najsilnejších a najsľubnejších výsledkov slovenského biomedicínskeho segmentu za posledné obdobie, pretože otvára priestor na účinnú a vysoko špecifickú liečbu pacientov s ťažkým priebehom COVID-19.

Antivirotikum z dielne Selecta Biotech je účelovo navrhnuté na konzervované oblasti koronavírusu, ktoré sú priamo zodpovedné za jeho množenie, čím efektívne zabraňuje jeho šíreniu v organizme. Takýto prístup umožňuje nielen vysoko efektívne potlačiť replikáciu samotného vírusu, ale navyše iniciuje aj jeho rozpad, čím sa vírus v podstate zneškodní.

Originálny slovenský liek tak začína svoju púť do regulačného procesu Európskej liekovej agentúry s cieľom dostať ho do klinického skúšania. Ako dodáva vedúca vývoja Mgr. Veronika Némethová, PhD., MPH, „ míľnik, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť v sebe skrýva aj čosi viac ako len na mieru šité antivirotikum na liečbu COVID-19. Otvára totiž cestu k účelovému vývoju analogických liečiv aj pre iné diagnózy, pri ktorých konkrétna RNA zohráva príčinnú úlohu v patofyziológii daného ochorenia.“

O dosiahnutom úspechu ako aj budúcnosti biotech­nologického priemyslu na Slovensku sme sa rozprávali s CEO spoločnosti, ktorým je Ing. Filip Rázga, PhD., MPH.


Ing. Filip Rázga, PhD., MPH / CEO Selecta Biotech

NXT: V prvom rade gratulujem a v druhom kladiem otázku, ako je možné, že sa vám podarilo dosiahnuť taký obrovský úspech v konkurencii veľkých svetových farmaceutických firiem?

Filip Rázga: Selecta Biotech vlastní jedinečnú, patentom chránenú platformu na vývoj RNA inhibítorov, ktorú implementuje do vývoja nových terapeutických riešení na viaceré ochorenia vrátane onkolo­gických, infekčných, kardiovaskulárnych či nefrologických. Keďže začiatkom roka 2020 začal vírus SARS-CoV-2 predstavovať celospoločenský problém, celkom prirodzene sme sa využitím nášho know-how pustili do vývoja vysoko špecifického inhibítora práve proti SARS-CoV-2, a to s jasným úmyslom – zastaviť replikáciu tohto RNA vírusu a zredukovať jeho množstvo. Z nášho pohľadu to bolo teda účelové napa­sovanie existujúceho procesu R&D na vtedy nový molekulárny cieľ. A keďže dané riešenie je originálne, nepredstavuje žiadnu konkurenciu profylaktikám, experimentálnym vakcínam ani liekom so sekundárnou indikáciou. 

NXT: Ako dlho bude trvať proces testovania a schvaľovania? Kedy sa dostane do klinickej praxe?

Filip RázgaV podstate sa nachádzame na prahu klinických skúšok na pacientoch. Všetko bude závisieť od posúdenia našich dát autorizovanými inštitúciami. Cesta do kliniky teda môže byť vskutku rýchla. Zároveň však nemôžeme vylúčiť ani možnú požiadavku o dodatočné dáta zo strany regulačnej autority. Na oba tieto varianty sme pripravení.

NXT: Bude možné jeho využitie v experimentálnej liečbe ešte pred ukončením jeho schválenia?

Filip RázgaK tomuto cieľu jednoznačne smerujeme, pretože sme si vedomí toho, že existuje nezanedbateľná skupina pacientov, ktorí sú s ohľadom na klinický priebeh COVID-19 priamo odkázaní na tera­peutickú pomoc a ktorí by mohli z virostatického účinku predmetného inhibítora priamo benefitovať. Dostupnosť daného terapeutického ­riešenia pre pacientov,  ktorí to najviac potrebujú, je v tomto ohľade naša nosná misia.

NXT: Ako dlho trval výskum a vývoj a z akých zdrojov ste ho financovali?

Filip RázgaKeďže sme pri R&D RNA inhibítora proti SARS-CoV-2 využili naše rokmi optimalizované procesy, vývoj inhibítora od jeho dizajnu, syntézy, charakterizácie až po overenie jeho funkčnosti trval približne 15 mesiacov. Výskum a vývoj sme financovali z našich privátnych zdrojov a časť nákladov sa hradila zo schémy štátnej pomoci APVV (projekt PP-COVID-20-0007).

NXT: Pomohol vám v tomto procese nejakým spôsobom aj štát?

Filip RázgaAko bolo spomenuté, cez úspešnú projektovú žiadosť sa nám podarilo zabezpečiť financie na pokrytie časti nákladov zo schémy štátnej  pomoci APVV.

NXT: Plánujete ponechať si aj jeho výrobu, prípadne distribúciu alebo len IP a predávať licencie na jeho výrobu a predaj?

Filip Rázga: Naším hlavným zámerom je dostať túto liečebnú možnosť čo najrýchlejšie k pacientom, ktorí z nej môžu benefitovať. Budeme teda hľadať partnerstvá a spôsoby, ako to dosiahnuť naj­efektívnejšie a v čo najkratšom čase. Nebránime sa ani strategickému partnerstvu, ani prípadnému licencovaniu IP. Domnievame sa, že každý pacient si zaslúži ten najvyšší štandard zdravotnej starostlivosti, a preto určite budeme hľadať spôsoby, ako im ho dopriať.

NXT: Dá sa odhadnúť, akým percentom sa na tomto úspechu podieľala vaša expertíza, vytrvalosť, kreativita, talent, prípadne aj kúsok šťastia? 

Filip RázgaNa výskume RNA inhibítorov pracujeme v rôznej podobe vyše 12 rokov, čiže disponujeme značným know-how a skúsenosťami, ktoré nepochybne prispeli k tomu, že sa nám podarilo predostrieť uchopiteľné, funkčné virostatikum v takom krátkom čase. Dosiahnutý úspech jednoznačne pripisujem expertíze a mimoriadnemu nasadeniu, ktoré kolektív Selecta Biotech zhmotnil v danom terapeutickom riešení. A šťastie? To potrebujete vždy, ale tu by som rád poznamenal, že šťastie sa nerovná náhode. V našom ponímaní vnímame šťastie ako to, že nám zdravie umožnilo intenzívne pracovať, že nám veci v pravý čas do seba zapadli bez toho, aby sme museli robiť kroky vzad, že máme okolo seba skvelých ľudí, ktorí veria našej misii a ktorí nám pomáhali s logistikou, atď. Toto považujeme za skutočné šťastie – keď môžete realizovať svoj vedecko-výskumný zámer s podporou vášho okolia. Za to patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa či už aktívne, alebo pasívne zúčastnili na tejto „dobrodružnej“ výprave.

NXT: Bude toto vaše antivirotikum účinné aj pre budúce mutácie koronavírusu?

Filip RázgaÁno. Navrhli sme ho totiž tak, že funkčnosť nášho RNA inhibítora vôbec nezávisí od mutácií v oblasti kódujúcej spike proteín. Inými slovami, predmetné mutácie, ktoré de facto vyraďujú mnohé profylaktické stratégie z funkčnosti, nemajú žiadny vplyv na funkčnosť predmetného antivirotika. Inhibítor sa totiž účelovo viaže na vysoko konzervovanú oblasť SARS-CoV-2, ktorá mutáciám podlieha len ojedinele, pretože je priamo zodpovedná za množenie vírusu. Takýmto „múdrym“ spôsobom sme na jednej strane zacielili samotný „hnací motor“ replikácie SARS-CoV-2 a na druhej strane sme a priori eliminovali problémy prameniace z mutácií  spike proteínu.

NXT: Ako by sa podľa vás mala manažovať ďalšia vlna pandémie, keď príde? Je rozumné klásť taký dôraz na plošnú vakcináciu celej populácie? Nebude lepšie podávať antivirotikum jedincom so slabšou imunitou po tom, ako sa u nich prejavia prvé príznaky?

Filip RázgaDomnievame sa, že v prípade podobnej pandémie je podpora imunity kľúčová, pričom je racionálne sústrediť pozornosť na ľudí s príznakmi ochorenia. Bez ohľadu na prevenciu však vždy bude existovať skupina pacientov, ktorí si nedokážu pomôcť sami a budú odkázaní na lekársku intervenciu. Práve u týchto pacientov by mohlo byť použitie vysoko špecifického antivirotika, ktoré nielenže efektívne bráni množeniu samotného vírusu, ale navyše zásadným spôsobom redukuje aj vírusovú nálož, najúčelnejšia terapeutická cesta. Včasná a adresná terapeutická intervencia môže totiž zásadným spôsobom zmeniť priebeh ochorenia COVID-19. Za dôležitú považujeme aj podpornú liečbu, ktorá dokáže synergickým efektom pomáhať telu efektívne sa brániť infekcii a následne regenerovať.

NXT: Ako vidíte budúcnosť biotechnologického priemyslu na Slovensku? Máme potenciál byť úspešní v celosvetovej konkurencii?

Filip RázgaS ohľadom na fakt, že slovenský biotechnologický priemysel je v podstate v plienkach, najbližšiu budúcnosť vidíme skôr v translácii slovenských riešení do praxe prostredníctvom väčších strategických partnerstiev. Až následne sa môže vytvoriť pevný základný pilier pre autonómny aplikovaný výskum s vlastnými originálnymi a dostupnými riešeniami nielen pre Slovensko, ale aj pre ostatný svet. Jednoznačne môžeme stavať na unikátnych riešeniach, ktoré už teraz tento segment na Slovensku ponúka. Vieme zaujať. Vieme priniesť riešenia s kvalitatívnym posunom oproti súčasnému stavu poznania. Treba len vytrvať, veriť si a ísť za svojím cieľom. Veríme, že keď je niečo skutočne prínosné pre spoločnosť, dokážeme pre dobrú vec ohnúť aj vesmír.

NXT: Ďakujeme za rozhovor.

 

Zobrazit Galériu

4 komentáre

Názor dlhodobo chorej reakcia na: Slovenský liek na Covid-19 smeruje na liekovú agentúru. Do 24 hodín likviduje až 98 % vírusovej nálože

17.7.2022 09:07
Ahoj Mirko, tieto kidy o akychkolvek liekoch ber s velkou rezervou. Jedine co je pravda je, ze sa okolo roku 2010 spresnili technologicke manipulacie oklo DNK a zvysila sa vypoctova kapacita pocitacov natolko, ze ludia dokazu vytvarat zlozitejsie molekuly proteinov, ktore su zakladom novych liekov napr. aj liekov na baze RNK. Je to nieco ako ked objavili penicilin. Potom sa vsetci vrhli na vyrobu a skumanie plesni.To znamena, ze vieme presne vyradit urcity gen z prevadzky. Tato udalost sposobuje obrovsky boom novych moznosti.A medicinsky vyskum lieciv ma jediny ciel. Aby si mohol na lieku zarabat, musi byt patentovatelny, to znamena musi to byt umelo vyrobena latka. Ziadny prirodny extrakt, lebo ten sa patentovat neda. Tak ako dosledkom naduzivania antibiotik je vznik superbakterii a alergii, tak bude dosledkom RNA liekov obrovsky narast problemov s krvou, zrejme s jej zrazanlivostou. V kazdom pripade odkedy som chora ja uz prebehla revolucia tzv. biologickej liecby, ktora je zalozena na manipulacii s ludskou bunkovou a celkovou imunitou. Lieky sa vyrabali s imunitnych buniek zvierat, teraz su molekuly vacsinou umelo vyrobene a patentovatelne. Lieky su drahe a maju priserne vedlajsie ucinky.Akurat mi jeden z nich znovu najmodernejsi ponukaju. Za 12 rokov je to uz siesty. Ludia su stale chory.
Reagovať

RE: Názor dlhodobo chorej reakcia na: Názor dlhodobo chorej

21.7.2022 21:07
Ahoj. Vieš mi niečo o tej biologickej liečbe niečo bližšie? Lebo núkajú a ja o tom nić neviem. A neviem vôbec či to je koser
Reagovať

Čo vy na toto? reakcia na: Slovenský liek na Covid-19 smeruje na liekovú agentúru. Do 24 hodín likviduje až 98 % vírusovej nálože

17.7.2022 09:07
Ahoj Mirko, tieto kidy o akychkolvek liekoch ber s velkou rezervou. Jedine co je pravda je, ze sa okolo roku 2010 spresnili technologicke manipulacie oklo DNK a zvysila sa vypoctova kapacita pocitacov natolko, ze ludia dokazu vytvarat zlozitejsie molekuly proteinov, ktore su zakladom novych liekov napr. aj liekov na baze RNK. Je to nieco ako ked objavili penicilin. Potom sa vsetci vrhli na vyrobu a skumanie plesni.To znamena, ze vieme presne vyradit urcity gen z prevadzky. Tato udalost sposobuje obrovsky boom novych moznosti.A medicinsky vyskum lieciv ma jediny ciel. Aby si mohol na lieku zarabat, musi byt patentovatelny, to znamena musi to byt umelo vyrobena latka. Ziadny prirodny extrakt, lebo ten sa patentovat neda. Tak ako dosledkom naduzivania antibiotik je vznik superbakterii a alergii, tak bude dosledkom RNA liekov obrovsky narast problemov s krvou, zrejme s jej zrazanlivostou. V kazdom pripade odkedy som chora ja uz prebehla revolucia tzv. biologickej liecby, ktora je zalozena na manipulacii s ludskou bunkovou a celkovou imunitou. Lieky sa vyrabali s imunitnych buniek zvierat, teraz su molekuly vacsinou umelo vyrobene a patentovatelne. Lieky su drahe a maju priserne vedlajsie ucinky.Akurat mi jeden z nich znovu najmodernejsi ponukaju. Za 12 rokov je to uz siesty. Ludia su stale chory.
Reagovať

Fantastické! reakcia na: Slovenský liek na Covid-19 smeruje na liekovú agentúru. Do 24 hodín likviduje až 98 % vírusovej nálože

16.7.2022 22:07
Pokiaľ to vyjde - a ja verím že áno - bude to bomba s celosvetovým dosahom.
Hlavne aby to nekúpili producenti vakcín a nezamkli v šuflíku. Možné je všetko.
Konečne sa aj na SK niečo pohlo vpred a dúfajme, že autori dostanú podporu od štátnych inštitúcií takú, akú si zaslúžia. Bržím palce a mám radosť!
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať