PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Vytvorte multiplatformovú hru bez programovania

0
Tvorba graficky bohatých a pútavých hier v klasických programovacích jazykoch a vývojových či návrhových prostrediach je pomerne náročná. Popri algoritme realizujúcom základnú hernú logiku, ktorý je pre každú hru unikátny, treba vytvoriť a odladiť množinu pomerne stereotypných algoritmov súvisiacich s ovládaním či pohybom a interakciou objektov tvoriacich hru. Úspešnú hru spravidla treba portovať na ďalšie platformy. Preto bolo vytvorených nielen množstvo knižníc, ale aj samostatných nástrojov umožňujúcich tvorcom hry sústrediť sa na hru, a nie na implementačné detaily. V článku predstavíme Game Maker Studio. Špecializovaný nástroj Game Maker Studio na vývoj hier získate na  adrese www.yoyogames.com/studio. Ide o multiplatformové prostredie na jednoduchý vývoj hier a aplikácií. Vytvorené hry možno publikovať pre všetky populárne platformy: Android, iOS, Windows 8 a Windows Phone 8,  HTML5, Facebook, klasický Windows desktop aj herné konzoly. GameMaker umožňuje vývoj hier pre širokú ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať