CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

5G je na vzostupe, rovnako tak i nasadenie internetu vecí cez mobilné siete

Tlačové správy
0

Komerčné spúšťanie 5G sietí a rozsiahle nasadenie mobilného internetu vecí sú ústredné body ostatného vydania správy Mobility Report spoločnosti Ericsson (NASDAQ: ERIC).

Predpoveď počtu mobilných pripojení k internetu vecí bola od novembra 2017 takmer zdvojnásobená. Teraz Ericsson očakáva, že celosvetovo dosiahneme 3,5 miliárd pripojení už v roku 2023. Do značnej miery k tomu prispeje rozsiahle nasadzovanie IoT v Číne. Základom tohto rastu sú nové komplexné technológie mobilného internetu vecí, ako sú NB-IoT a Cat-M1, ktoré umožňujú operátorom zlepšiť prevádzkovú výkonnosť sietí a zvýšiť tak hodnotu pre zákazníka.

Mobilní operátori na celom svete sprevádzkovali viac ako 60 mobilných IoT sietí. Na existujúcu LTE sieť použili spomínané technológie, aby mohli podporovať širokú diverzitu jej použitia. V Severnej Amerike sú tieto aplikácie sústredené v logistike a fleet manažmente, zatiaľ čo v Číne sú to hlavne „smart“ riešenia pre mestá a poľnohospodárstvo.

Prvé uvedenie 5G sietí do komerčnej prevádzky tento rok
Očakáva sa, že Severná Amerika bude priekopníkom zavádzania 5G s tým, že všetci hlavní americkí operátori plánujú spustiť 5G medzi koncom roka 2018 a polovicou roka 2019. Na konci roka 2023 by malo byť takmer 50 percent všetkých mobilných pripojení v Severnej Amerike uskutočňovaných v 5G sieťach. Nasleduje severovýchodná Ázia s 34 percentami a západná Európa s 21 percentami. Celosvetovo sa najmasívnejšie nasadzovanie 5G sietí očakáva od roku 2020.

Ericsson do konca roka 2023 predpovedá viac ako jednu miliardu 5G pripojení v rámci vylepšených širokopásmových mobilných sietí, čo bude znamenať podiel okolo 12 percent všetkých mobilných pripojení.

V priebehu predpokladaného obdobia sa odhaduje osemnásobný nárast mobilnej dátovej prevádzky, ktorá dosiahne takmer 107 exabytov (EB) mesačne - čo je objem dát, ktorý zodpovedá tomu, že každý mobilný zákazník na svete bude sledovať full HD video 10 hodín mesačne. Do roku 2023 by mali celosvetovo 5G siete prenášať viac ako 20 percent mobilnej dátovej prevádzky. To je 1,5-krát viac, ako je celková súčasná prevádzka v sieťach 4G/3G/2G.

Rovnako, ako u predchádzajúcich generácií mobilných sietí, sa aj u 5G očakáva, že sa komerčné použitie nasadí najskôr v husto obývaných mestských oblastiach, v ktorých poskytne vylepšené širokopásmové mobilné pripojenie a pevné bezdrôtové pripojenie (FWA). Ďalšie možnosti využitia prichádzajú napríklad z automobilového a spracovateľského priemyslu, verejných služieb a zdravotníctva.

Fredrik Jejdling, výkonný viceprezident a riaditeľ Business Area Networks, hovorí: „Rok 2018 je rokom, kedy 5G siete pôjdu do komerčnej prevádzky a tiež dôjde k masívnemu nasadeniu mobilného internetu vecí." Tieto technológie sľubujú nové možnosti, ktoré ovplyvnia životy ľudí a pretvoria priemyselné odvetvia. K tejto zmene dôjde, len ak sa spoja sily hlavných aktérov tohto odvetvia a regulátorov, ktorí sa musia zamerať na spektrum, štandardy a technológie.

Prvá generácia 5G koncových zariadení prenášajúcich iba dáta sa očakáva v druhej polovici roka 2018. Prvé komerčne predávané chytré telefóny podporujúce 5G sa očakávajú na začiatku nasledujúceho roka, pričom k podpore veľmi vysokých frekvenčných pásiem by malo dôjsť medzi začiatkom a polovicou roka 2019.

Správa spoločnosti Ericsson sa venuje aj hodnoteniu výkonnosti sietí z pohľadu zákazníckej skúsenosti, aplikácii strojového učenia a umelej inteligencie pri manažovaní a riadení telekomunikačných sietí, využitia konektivity a mobilných technológií pri vytváraní smart riešení vo výrobe a  poukazuje aj na dôležitosť zabezpečenia vhodného frekvenčného spektra pre 5G.

PRAM Consulting s.r.o.

Všetky autorove články
5G telefon mobil dáta internet smartfon 4G siet technológie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať