CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Morské vlny rozprašujú po pobreží „večné chemikálie“

Bezpečnosť
0

Nový výskum odhalil, že oceánske vlny obsahujú viac tzv. večných chemikálií (perfluórovaných a polyfluórovaných látok – PFAS) ako priemyselné znečistenie. PFAS sú syntetické chemické látky, ktoré sú vo veľkej miere prítomné v životnom prostredí a sú známe svojou perzistenciou. Len v USA je týmito chemikáliami kontaminovaných viac ako 57 000 lokalít.

Keď vlny narážajú na pobrežie, rozprašujú do ovzdušia státisíce častíc PFAS, čím sa vytvára cyklus kontaminácie z pevniny do mora a späť. PFAS sa používajú na výrobu výrobkov odolávajúcich škvrnám, mastnote a vode. Sú označované ako večné chemikálie, pretože sú odolné proti rozkladu, čo spôsobuje, že zostávajú v životnom prostredí tisíce rokov.

Tieto chemikálie sa spájajú so zdravotnými problémami, ako je rakovina, znížená plodnosť a oneskorený vývoj. Predtým sa vedci domnievali, že keď PFAS kontaminujú oceán, ponoria sa a rozriedia v hlbinách. Štúdia zo Štokholmskej univerzity však zistila bumerangový efekt, keď morské aerosóly rozširujú večné chemikálie späť do vzduchu a na pevninu.

Vzduchové bubliny zhromažďujú PFAS z morskej vody, potom praskajú, keď vlny narážajú na pobrežie, čím sa do ovzdušia uvoľňuje vysoká koncentrácia častíc PFAS. Niektoré vzorky obsahovali dokonca viac ako 100 000-násobok množstva zisteného v morskej vode. Komunity žijúce na pobreží sú obzvlášť vystavené riziku expozície PFAS, pričom odstránenie týchto chemikálií z oceánu je takmer nemožné.

Zdroj: fastcompany.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať