SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Ako si vytvoriť zaručený elektronický podpis

0
Zaručený elektronicky podpis (ZEP) je náhrada klasického vlastnoručného podpisu. Umožňuje elektronicky realizovať právne úkony. Na čo slúži ZEP ZEP na elektronickom dokumente umožňuje overenie identity subjektu, ktorému elektronický podpis patrí, preukázanie nemennosti údajov uvedených v dokumente a určenie zodpovednosti za podpis pripojený k elektronickému dokumentu. Ak chcete zaručený elektronický podpis využívať, musíte pri preberaní nového občianskeho preukazu eID požiadať o bezplatné vydanie kvalifikovaného certifikátu na tvorbu ZEP s platnosťou na 5 rokov. Kvalifikovaný certifikát je elektronický dokument, ktorým vydavateľ potvrdzuje, že verejný kľúč uvedený v certifikáte patrí držiteľovi certifikátu. Pri vydávaní certifikátu musíte zadať šesťmiestny ZEP PIN a môžete zadať aj osemmiestny ZEP PUK, ktorý poslúži v prípade zablokovania pri prekročení povoleného počtu troch nesprávnych zadaní ZEP PIN. Aby sme to zosumarizovali, po prevzatí nového eID a čítačky USB čipových kariet m ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať