SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 Advertisement

Ako vybrať receiver a reproduktory na priestorový zvuk

0

Pri navodení dojmu priestoru má zvuk veľmi dôležitú funkciu, pretože obraz, ktorý sledujeme, je len dvojrozmerný. Dosiahnuť priestorové zobrazovanie je zložité a vieme, ako to dopadlo s 3D televízormi.

Naproti tomu priestorová reprodukcia z viacerých vhodne rozmiestnených reproduktorových sústav sa využíva už dlho, najskôr to bolo v kinách a následne aj v domácich multime­diálnych zostavách. Človek dokáže pomerne presne rozpoznať smer, odkiaľ prichádzajú jednotlivé zvuky, a podľa sluchového vnemu získať predstavu o vlastnostiach priestoru, v ktorom zvukový dej prebieha. Úlohou reproduktorových sústav je vyžarovať zvuk tak, aby sme nadobudli čo najvernejší dojem priestoru. Buď priestoru, v ktorom bol zvuk pomocou stereo mikrofónov nahratý, alebo priestoru, ktorý sa vo filme, hre či hudobnej skladbe snažia navodiť zvukoví majstri mixovaním zvukov z rôznych mikrofónov, hudobných nástrojov či iných zdrojov.

Sprievodný zvuk filmov, či už na Blu-ray, alebo zo streamovacích služieb, je už primárne priestorový, takže to, ako kvalitne dokážete tento zvuk u vás doma reprodukovať, závisí len od vašej multimediálnej zostavy. Začneme reproduktormi, pretože od ich počtu a rozmiestnenia sa potom odvíja výber re­ceivera.

Systémy 2.1, 4.1, 5.1, 7.1...

V tomto zaužívanom označení konfigurácie reproduktorových sústav číslo pred bodkou udáva počet reprosústav, ktoré reprodukujú výšky a stredy, prípadne aj celé frekvenčné spektrum. Číslo za bodkou, najčastejšie 1, informuje, že do konfigurácie reprosústav je zaradený aj subwoofer čiže samostatná reproduktorová sústava určená na reprodukciu najnižších frekvencií. Subwoofer je spoločný pre všetky kanály, pretože najnižšie spektrum zvukových frekvencií neprenáša informáciu o priestore, lebo ľudské ucho nedokáže určiť smer zvuku s nízkou frekvenciou. Preto napríklad na dokonalý päťkanálový priestorový zvuk nepotrebujete v priestore rozmiestniť päť veľkých reproduktorov, z ktorých by každý prenášal celé frekvenčné pásmo, ale stačia oveľa menšie reproduktory na stredné a vysoké tóny, ktoré prenášajú priestorovú zložku, a jeden subwoofer, ktorý je spravidla veľký a ťažký, ale môže byť umiestnený kdekoľvek. Väčšina subwooferov je aktívna, takže majú samostatný výkonový zosilňovač a napájací zdroj.

Napríklad označenie 5.1 v praxi znamená, že zostava štyroch reproduktorov tvoriacich okolo poslucháča štvorec alebo obdĺžnik je doplnená o stredový reproduktor určený na reprodukciu dialógov, aby bolo hercom dobre rozumieť. Tento reproduktor by mal byť umiestnený v strede pod alebo nad obrazovkou či premietacou plochou. Preto má spravidla iný tvar alebo sa umiestňuje naplocho. Keďže premietacie plátno je priezvučné, môže byť stredový reproduktor umiestnený aj za ním. Zostava 7.1 vznikne tak, že zostava 5.1 sa doplní o ďalšie dva bočné reproduktory.

Technológia Dolby Atmos, ktorá podstatne rozširuje možnosti priestorového zvuku, pridáva dva nové zvukové kanály nad poslucháčom, ktoré umožňujú určiť presné miesto, odkiaľ bude zvuk prichádzať, a navyše zdroj zvuku sa môže pohybovať, takže sa dá priestorovo verne reprodukovať prelietavajúci vrtuľník, búrka a podobne. Klasická konfigurácia reproduktorov 7.1 je doplnená o dva stropné reproduktory a ďalší subwoofer, čím vznikne zostava 9.2. Implementátori technológie však mysleli aj na používateľov, ktorí nemôžu vŕtať do stropu, napríklad v podnájme. K dispozícii sú systémy vybavené kombinovanými priestorovými reproduktormi aj s horným výstupom, ktorý priestorový výškový efekt dosahuje odrazom od stropu.


Konektorová výbava receivera

Na reprodukovaný zvuk má vplyv aj výška, v akej sú reproduktorové sústavy umiestnené. Subwoofer, prípadne predné reproduktorové sústavy, ktoré majú basové reproduktory, sa spravidla umiestňujú čo najnižšie, najlepšie priamo na podlahu, samozrejme, cez vhodnú tlmiacu podložku alebo odhmotňovacie hroty. Predné panely predných reproduktorov by mali byť rovnobežné so stenou alebo rovinou televíznej, prípadne počítačovej obrazovky. Zadné reproduktory sa inštalujú sklopené v miernom uhle smerom k poslucháčovi, čo ochráni ich zvuk proti odrazom od monitora alebo obrazovky, čo by mohlo zvuk ovplyvniť a vytvoriť pocit horšej vnímateľnosti pohybov spredu dozadu. Subwoofer môže teoreticky byť kdekoľvek a čo najbližšie k podlahe, prípadne v rohu miestnosti. Typické umiestnenie stredového reproduktora je pod televízorom, teda približne vo výške 0,5 – 1 meter nad podlahou. Moderné re­ceivery majú aj merací mikrofón, ktorý umiestnite tam, odkiaľ budete filmy najčastejšie sledovať, a na obrazovke sa zobrazí sprievodca konfiguráciou pripojených reproduktorov. Sprievodca vám postupne ukazuje, kam máte umiestniť ktorý reproduktor, a potom vysiela širokospektrálne meracie signály na nastavenie. Kompletná konfigurácia s kalibráciou na vlastnosti miestnosti sa tak vykoná úplne automaticky.

AV receiver

Tento prístroj je kľúčový komponent zostavy na reprodukciu priestorového zvuku, ktorý na svojich vstupoch integruje audio a vi­deosignály z Blu-ray alebo DVD prehrávača, satelitného prijímača, hernej konzoly a ďalších prístrojov. Videovýstup z receivera je privedený do televízora alebo projektora a zvuk do reproduktorových sústav. Súčasťou receivera sú aj dekodéry na priestorový zvuk a výkonový zosilňovač s príslušným počtom kanálov. A práve počet zvukových kanálov je jeden z najdôležitejších parametrov pri výbere receivera. Zjednodušene platí, že čím viac zvukových kanálov máte k dispozícii, tým lepší priestorový zvuk môžete dosiahnuť. Zdôrazňujeme prívlastky lepší priestorový. Väčší počet kanálov totiž nemusí nevyhnutne znamenať lepšiu celkovú kvalitu zvuku. Zvuk z kvalitnej zostavy 5.1 môže byť nepomerne kvalitnejší než zvuk z lacnej zostavy 9.1. Rozdiel v priestorovom podaní zvuku medzi zostavou 5.1 a 7.1 nie je veľký, a ak máte limitovaný rozpočet, určite si vyberte kvalitnejšiu zostavu 5.1 namiesto lacnejšej zostavy 7.1.

Dôležité kritérium pri výbere receivera je dostatočný počet audio a videovstupov. Zdroje videosignálu, ako napríklad Blu-ray prehrávač, sa pripájajú cez vstupy HDMI. Urobte pomyselnú inventúru prístrojov, ktoré chcete pripájať, a vyberte receiver, ktorý má o jeden, ešte lepšie o dva vstupy HDMI viac. Nikdy neviete, čím nás v budúcnosti konštruktéri elektronických zariadení prekvapia. Zariadenia na reprodukciu hudby sa pripájajú buď cez optické (Toslink), alebo metalické (RCA) digitálne vstupy, prípadne cez analógové vstupy s konektormi RCA. Ak plánujete k receiveru pripájať aj gramofón, potrebujete, aby mal phono vstup so špe­ciálnym predzosilňovačom pre magnetodynamickú prenosku. Niektoré gramofóny majú takýto predzosilňovač zabudovaný, takže ich môžete pripojiť na bežný analógový vstup. Ak chcete používať staršie zariadenia, oceníte, ak má receiver aspoň jeden analógový video­vstup – buď kompozitný so žltým konektorom RCA, alebo komponentový s červeným, zeleným a modrým konektorom RCA. 

Ďalšie dôležité kritérium sú dekodéry formátov viackanálového zvuku. Dekodéry Dolby Digital a DTS patria medzi povinnú výbavu. Aby ste mohli naplno využiť možnosti zostavy 7.1, potrebujete dekodéry Dolby Digital EX a DTS ES. Všetky moderné zariadenia na reprodukciu priestorového zvuku obsahujú sofistikované technológie využívajúce signálové procesory, aby dokázali zo stereofónneho zvuku vyrobiť viackanálový priestorový zvuk. 

Zvukový výkon sa udáva vo wattoch na kanál, najčastejšie 60 – 200 W/kanál, samozrejme, nie pre všetky kanály súčasne. Inak povedané, receiver umožňujúci maximálnu konfiguráciu 9.2, t. j. 9 reprosústav pripojených k receiveru plus dva subwoofery s vlastnými zosilňovačmi, môže mať elektronické obvody všetkých deviatich výkonových zosilňovačov dimenzované na 200 W, ale pohľad na štítok udávajúci príkon prezrádza, že maximálny odber receivera je 650 W. Priestorový zvuk je namixovaný tak, že pri bežnom počúvaní najviac výkonu pôjde do ľavého a pravého predného reproduktora a v prípade, ak treba reprodukovať hlasný zvuk zozadu, zvuky vpredu budú mať nižšiu hlasitosť. Navyše najviac výkonu sa vyžiari na nižších frekvenciách, takže je dôležité mať vhodne výkonovo nadimenzovaný subwoofer.

Pri zostave do bežného bytu, nehovoriac o bytovke, kde máte za stenou susedov, je výkon skôr marketingová záležitosť a každý kvalitný receiver má dostatočný výkon na ozvučenie bežných bytových priestorov. Impedancia zvukových výstupov, udávaná v ohmoch, musí korešpondovať s impedanciou reproduktorových sústav, prípadne môže byť nižšia, ale vtedy nevyužijete naplno výkon koncových stupňov. V opačnom prípade, keby ste k 8-ohmovým výstupom pripojili 4-ohmové reprosústavy, mohli by sa koncové stupne receivera poškodiť.

Moderné receivery majú aj možnosť pripojiť zdroj zvuku ako smartfón, tablet či počítač cez bluetooth a majú integrovanú aj podporu hudobných streamovacích služieb, ako sú Spotify či Tidal.

Pure stereo

Reprosústavy na priestorový zvuk systému 5.1, prípadne 7.1 môžu byť rovnaké alebo môžu mať rôznu veľkosť, tvar aj vlastnosti. Pre priaznivcov kvalitnej stereofónnej reprodukcie hudby, ktorí si radi pozrú aj film či hru, kde zas ocenia priestorový zvuk, odporúčame konfiguráciu, kde predné reprosústavy sú najkvalitnejšie, teda také, aké by si náročný poslucháč vybral na stereofónnu reprodukciu. Prakticky všetky receivery pre viackanálový priestorový zvuk majú tlačidlo typu pure stereo, ktoré umožní stereofónnu reprodukciu len z dvoch predných reproduktorových sústav a subwoofera. Ak si vyberiete plnohodnotné predné reprosústavy s dostatočným objemom a basovými reproduktormi, určite si položíte otázku, či k takejto konfigurácii potrebujete aj subwoofer. V podstate nepotrebujete, pretože ako sme už spomínali, z hľadiska priestorového zvuku je úplne jedno, ktorá reproduktorová sústava alebo sústavy zahrajú najnižšie tóny. Otázka je, či ich zahrajú. Na ilustráciu, moje trojpásmové stĺpové reprosústavy s vnútorným objemom 46 litrov dokážu zahrať rozsah frekvencií 35 Hz – 30 kHz v 6 dB pásme. Keby som k nim dokúpil subwoofer od rovnakého výrobcu, ten má frekvenčný rozsah 20 Hz – 140 Hz, takže dolná hranica frekvenčného rozsahu by sa posunula z 35 na 20 Hz čiže na najnižšiu frekvenciu, ktorú ľudské ucho ešte dokáže počuť. Takže ak chcete, aby vaša zostava dokázala zahrať najnižšie basy, subwoofer potrebujete. Pre zaujímavosť, tento subwoofer má prakticky rovnaký vnútorný objem ako spomínaná reproduktorová sústava. Ako je teda možné, že dokáže zahrať nižšie frekvencie? V subwooferi má basový reproduktor k dispozícii celý vnútorný objem, zatiaľ čo v klasickej reproduktorovej sústave časť objemu zaberá samostatný priestor na strednotónový reproduktor, ktorého membránu by inak vychyľoval akustický tlak spôsobený basovým reproduktorom, čo by viedlo ku skresleniu. Určite ste si všimli aj rozdiel v tvare. Reproduktorová sústava má spravidla tvar kvádra a subwoofer tvar kocky. To umožňuje zabudovať do subwoofera reproduktor s väčším priemerom, ktorý lepšie hrá najnižšie tóny. Inak povedané, šírka 50 cm potrebná na výkonný basový reproduktor je pre reprosústavy do bytu, ktoré treba umiestniť na striktne definované miesto, priveľká, zatiaľ čo subwoofer v tvare kocky s hranou 60 cm, ktorý môžete umiestniť kamkoľvek, je akceptovateľný.

Úvodné foto: kjpargeter - www.freepik.com

Marantz NR1711

Receiver na konfiguráciu reproduktorov 7.2 s výkonom 70 W na kanál. Má FM tuner, podporuje internetové rádiá aj Spotify, Tidal a prehráva aj multimédiá z domácich NAS serverov. Má šesť vstupov HDMI, analógové, digitálne metalické aj optické audiovstupy vrátane vstupu pre gramofón. Podporuje Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS: X, DTS-HD Master Audio a DTS Virtual X. Samozrejmosť je podpora 4K. Okrem diaľkového ovládača môžete receiver ovládať aj mobilnou aplikáciou.

Cena: 848 EUR

JAMO S 809 HCS

Kompletná zostava 5.0 reproduktorov s dvoma stĺpovými, dvoma zadnými a jedným stredovým reproduktorom od renomovanej dánskej firmy, ktorú môžete rozšíriť o subwoofer. Celkový výkon zostavy je 240 W, frekvenčný rozsah 37 Hz – 26 kHz, impedancia 8 ohmov a citlivosť 90 dB/mW. Predné stĺpové reproduktory sú osadené 25 mm výškovým a tromi 127 mm basovými akustickými meničmi. Zadné reproduktory majú 25 mm výškové a 102 mm basové meniče. Reprodukciu dialógov zabezpečuje centrálny reproduktor a technológiou ­WaveGuide. Rámy s priezvučnou tkaninou sa upevňujú magneticky.

Cena: 919 EUR

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať