SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 Advertisement

Allianz kryje v cestovnom poistení aj koronu

0

Špeciálny projekt

Už druhú letnú sezónu sa svet vyrovnáva s pandémiou koronavírusu, ktorá komplikuje aj cestovanie a dovolenky miliónom turistov po celom svete. Pred štartom tohtoročnej letnej sezóny sa opäť množia otázky ohľadom krytia ochorenia COVID-19 v rámci cestovného poistenia. 

Na pretrvávajúcu celosvetovú pandémiu zareagovala aj najväčšia poisťovňa na trhu, ktorá krytie COVID-19 zapracovala do svojich produktov cestovného poistenia. V cestovnom poistení sa mení rozsah krytia v nasledujúcich prípadoch:

POISTENIE LIEČEBNÝCH NÁKLADOV

Kryje nevyhnutné liečebné náklady a základné asistenčné služby, ktoré vzniknú z dôvodu epidemickej alebo pandemickej situácie, pričom sa riadime odporúčaniami oficiálnych štátnych orgánov, resp. cestovateľským semaforom. „V praxi to znamená, že ak poistený vycestuje do lokality, ktorá bola vyhlásená za bezpečnú, liečba koronavírusu je krytá v rámci cestovného poistenia. Rovnako ak poistený vycestuje do krajiny, do ktorej sa pre koronavírus neodporúča cestovať, a liečebné náklady vzniknú z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý z poistenia nie je vylúčený, napríklad si zlomí nohu, toto riziko je v rámci cestovného poistenia kryté,“ spresňuje hovorkyňa Allianz Lucia Muthová.

STORNO ZÁJAZDU

Cestovné poistenie kryje aj stornovacie poplatky z dôvodu pozitívneho testu na koronavírus poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho, ale aj z dôvodu nariadenej karantény poisteného alebo spolucestujúceho. Poistený je povinný predložiť potvrdenie o nariadení karantény vystavené ošetrujúcim lekárom alebo hygienikom.

PREDČASNÝ NÁVRAT/ONESKORENÝ NÁSTUP NA ZÁJAZD

Poistenie kryje oneskorený nástup na zájazd alebo predčasný návrat na Slovensko aj z dôvodu ochorenia COVID-19 poistenej osoby, blízkej osoby alebo spolucestujúceho a z dôvodu nariadenej karantény poisteného alebo spolucestujúceho, a to v rámci poistenia nevyužitej cesty, ktoré je súčasťou poistenia stornovacích poplatkov. V takomto prípade vyplatíme dohodnutú sumu, resp. percentá z poistnej sumy stornovacích poplatkov za každý deň nevyužitej cesty.

NEPOISTENÝ ÚRAZ NA DOVOLENKE VYJDE DRAHO

Každý rok sa tisícky dovolenkárov presvedčia, že mať cestovné poistenie sa skutočne oplatí. Cena komplexného poistenia v Európe totiž vyjde 1,70 eura na deň, výška nákladov na poistnú udalosť sa však môže vyšplhať na stovky, tisíce, ale aj desaťtisíce eur za ťažšie úrazy, operácie či pobyty v nemocnici.

Najčastejšie dovolenkové poistné udalosti sú popáleniny zo slnka, žalúdočné a tráviace problémy a drobné úrazy. Každý rok sa však objavia aj vážnejšie škody. Naposledy to bol vážny úraz klienta počas dovolenky v Chorvátsku, ktorý následkom zranení podľahol. Pozostalým poisťovňa Allianz vyplatila odškodné za smrť úrazom vo výške rovných 70-tisíc eur. V inom prípade klientovi na dovolenke v Grécku prišlo nevoľno a upadol do bezvedomia. Privolaný lekár skonštatoval mozgovú príhodu. Pacient strávil niekoľko dní v nemocnici, napojený na prístroje. Za ošetrenie, pobyt v nemocnici, ubytovanie a letenky pre rodinných príslušníkov a následnú repatriáciu klienta na Slovensko sme uhradili 88-tisíc eur.

Úvodné foto:  mdjaff - www.freepik.com

 

Allianz

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať