CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

CZ: Ako sa české malé a stredné firmy zapájajú do biznisu digitálnej Európy

Tlačové správy
0

Součástí bílé knihy Small Business Growth in Europe (Růst malých firem v Evropě) je analýza vzorové sady dat zahrnující údaje o 157 636 malých firmách, které s pomocí společnosti PayPal přijímají digitální platby v 28 zemích Evropské unie. Z výsledků analýzy vyplývá, že nezáleží na tom, kde firmy sídlí. Digitální ekonomika, exportní příležitosti a řešení pro online platby jim zajišťují stejné tempo růstu. Údaje whitepaperu ukazují, že firmy z EU spolupracující se společností PayPal, které mají sídlo v městských oblastech, zaznamenaly velice podobnou míru růstu (14 %) jako ty, které využívají služby společnosti PayPal a sídlí na venkově (12 %). Využívají podnikatelé tyto příležitosti k zásadní proměně podnikání?

24 % malých a středních firem v České republice těží z příležitostí a své produkty a služby prodávají online – to je více než průměr, který v 28 zemích EU dosahuje 17 %[1]. Současně se očekává, že přeshraniční elektronické obchodování každý rok poroste o 27 % a do roku 2020 dosáhne úrovně více než 1 bilionu USD[2]. Tato digitalizace globalizace přináší malým a středním firmám nové šance na udržení a rozšíření podnikání, ale do přeshraničního elektronického obchodování se přesto zapojuje jen 7,5 % malých a středních firem z EU[3].

Metropole nebo venkov – svou firmu můžete provozovat kdekoli

Růst digitálního obchodování poskytuje podnikatelům další příležitosti k expanzi, v EU i po celém světě. Ti, kdo se rozhodnou je využít, se dočkají odměny. Z analýzy vyplývá, že firmy exportující s využitím služeb společnosti PayPal rostou rychleji (s mírou růstu 14,3 %) než tradiční offline firmy (2 %) v Evropě. Úspěch malých a středních firem je důležitý pro ekonomiku – podle zdrojů citovaných ve whitepaperu představují malé a střední firmy v České republice i Evropské unii 99 % všech firem a zaměstnávají dvě třetiny pracovních sil. V posledních pěti letech evropské malé a střední firmy vytvořily přibližně 85 % nových pracovních míst.

Globální expanzi si jako svůj cíl může vytknout jakýkoli podnikatel, pokud je připraven využívat příležitosti a nástroje, které jsou dostupné online. České malé a střední firmy například neustále rostou a nacházejí nové možnosti, jak se ve světě prosadit. Podle interních dat společnosti PayPal uskutečnily 53 % z celkového objemu plateb mimo EU, což české malé a střední firmy řadí na 3. místo mezi zkoumanými zeměmi EU – před Francii (36,20 %) nebo Německo (34,40 %) a jen těsně za dvě země, které si při exportu mimo EU vedly nejlépe: Spojené království (59 %) a Norsko (57,1 %). České malé a střední firmy navíc náležejí do nepříliš početné skupiny, která exportuje víc mimo Evropskou unii než v rámci ní.

Malé firmy vždy byly srdcem a motorem české i evropské ekonomiky. Malé a střední firmy jsou páteří růstu v EU, přispívají z 57 % k celkové přidané hodnotě v EU a země EU s větší převahou malých a středních firem zažívají větší ekonomický růst[4],“ poznamenal Marcin Glogowski, generální ředitel společnosti PayPal pro střední a východní Evropu. „Společnosti této velikosti se současně v České republice podílely z 55 % na vytváření přidané hodnoty a z 67 % na zaměstnanosti v nefinančních sektorech[5]. Malým a středním firmám se ale od tradičního finančního systému často nedostává dostatečné pozornosti. Ve společnosti PayPal si vždy uvědomujeme jejich význam a hodnotu, a proto neustále vyvíjíme nové nástroje a prostředky na podporu jejich růstu. Díky zavedení nových nástrojů a funkcí jsme dokázali poskytnout služby více než 20 milionům firem po celém světě.“

Mikropodniky jsou hnacím motorem makroekonomiky

Internet umožňuje malým a středním firmám jakékoli velikosti získat přístup ke 4,1 miliardy zákazníků ze všech koutů světa. Malé a střední firmy, které jsou v rámci EU mezinárodně aktivní, rostou dvakrát rychleji než ty, které prodávají výhradně na domácím trhu.

„V propojené éře mají malé a střední firmy na dosah celou řadu příležitostí, protože nástroje spojené s technologiemi jim pomáhají oslovovat zákazníky po celém světě,“ uvádí Marcin Glogowski. „Využívání těchto příležitostí je naprosto zásadní pro udržení pozic v neustálé bitvě o nové zákazníky. Průměrná česká firma této velikosti prodává prostřednictvím společnosti PayPal na 20 zahraničních trzích, což je velice vysoké číslo, které ji řadí na 2. místo mezi zkoumanými zeměmi – na více trhů (22) dodává jen průměrná maďarská firma.“

Firmy, které využívají služby společnosti PayPal, jsou mezinárodně aktivnější než tradiční offline firmy. Firmy z EU, které při exportu využily služby společnosti PayPal, odeslaly téměř polovinu (41,4 %) zboží v rámci mezinárodního prodeje do zemí mimo EU, zatímco 58,6 % jejich exportu proběhlo v rámci EU. Oproti tomu jen 28 % tradičních exportérů z řad malých a středních firem v EU uskutečnilo prodej do země mimo evropský vnitřní trh[6]. Data také vypovídají o významném růstu firem spolupracujících se společností PayPal, které obchodují mimo EU, v porovnání s těmi, které obchodují výhradně v rámci EU (15 %, respektive -10 %). Podle interních dat společnosti PayPal směřuje 53 % vývozu malých a středních firem z České republiky do zemí v rámci EU a 47 % odesílá zboží v rámci mezinárodního prodeje do zemí mimo EU.

Whitepaper je ke stažení v angličtině zde.

[1] Zdrojem všech údajů uvedených v této tiskové zprávě je whitepaper společnosti PayPal "Růst malých podniků v Evropě 2019", pokud není uvedeno jinak. Bílá kniha PayPal "Růst malých podniků v Evropě 2019" byla vytvořena analýzou interních dat PayPalu ze 157 636 malých firem, které přijímají platby prostřednictvím služby PayPal ve 28 zemích EU, a také analýzou externích dat. Data pocházejí z dvouletého období 2015 až 2017. Pro účely tohoto dokumentu PayPal definuje malý podnik jako ten, který prodává zboží a služby mezi 30 000 a 3 miliony USD ročně.
[3] Stejný zdroj
[4] Whitepaper, str. 8
[6] Whitepaper, str. 5

PayPal

Všetky autorove články
biznis platba firma ekonomika

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať