ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Citadelo získalo strategickú investíciu od spoločnosti Boltonshield. Cieľom je ďalšie urýchlenie rastu v oblasti KB ako služby

Tlačové správy
0

Boltonshield, rýchlo rastúca kybernetická spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku, oznámila strategickú investíciu do firmy Citadelo, ktorá je lídrom na trhu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku a v Českej republike. Spolupráca medzi oboma subjektami má za cieľ rozšíriť ich prítomnosť na globálnom trhu s kybernetickou bezpečnosťou ako službou a poskytnúť prvotriedne riešenia stále sa rozrastajúcej medzinárodnej klientele. Pre dosiahnutie tohto cieľa si obe značky zachovajú svoju nezávislosť a spoja sily v medzinárodnej expanzii, v ktorej využijú odbornosť oboch firiem.

Zatiaľ čo spoločnosť Boltonshield získa v Citadelo kontrolný podiel, zakladateľ a generálny riaditeľ Citadelo Tomáš Zaťko bude naďalej stáť v čele spoločnosti a zaistí tak bezproblémový prechod a pokračujúci záväzok excelentnosti. Okrem toho, že Tomáš Zaťko bude naďalej zastávať svoju vedúcu pozíciu v Citadelo, ako akcionár sa stane súčasťou správnej rady Boltonshield, a svojimi skúsenosťami a víziou prispeje k strategickému rastu spoločnosti.

Niekoľko zakladajúcich investorov, vrátane Andreasa Kemiho, ktorý investoval do spoločností Scala Business Solutions, LogMeIn, Tresorit a Quinyx v ich počiatkoch, a Mateo Meier z Artmotion, svojou investíciou do Citadelo preukazujú dôveru v potenciál partnerstva.

Rovnako ako sme jednotní v spoločnosti Citadelo, tak sme aj v Boltonshield a chceme to preniesť do kybernetickej bezpečnosti ako služby na globálnej úrovni,“ uviedol generálny riaditeľ Citadelo Tomáš Zaťko. „Našich klientov chceme uistiť, že sa aj naďalej môžu spoľahnúť na výnimočné služby od spoločnosti Citadelo. Naša značka zostane zachovaná a navyše bude na globálnej úrovni posilnená s riešeniami kybernetickej bezpečnosti ako služby,“ dodal Tomáš Zaťko.

Andreas Kemi, predseda Boltonshield, uviedol: „Budúcnosť bezpečnosti spočíva v automatizácii tradične časovo náročných útočných a obranných opatrení. Už nestačí, že sa kybernetická bezpečnosť odškrtne zo zoznamu ročných úloh. Musí byť integrovanou súčasťou vývoja softvéru a bežných prevádzkových činností.“

Aj napriek súčasným výzvam a neistotám preukazujú obe spoločnosti pozoruhodný rast. Citadelo od posledného kola financovania v roku 2020 zaznamenalo viac ako šesťnásobný nárast valuácie, čo poukazuje na schopnosť firmy prispôsobiť sa a excelovať v neustále sa meniacom prostredí.

O spoločnosti Boltonshield

Spoločnosť Boltonshield bola založená sériovými podnikateľmi, investormi a skúsenými etickými hackerami a bezpečnostnými inžiniermi. Sídli vo Švajčiarsku a kybernetickú bezpečnosť ako službu poskytuje medzinárodne. Boltonshield zaisťuje bezpečnosť IT infraštruktúry vašej spoločnosti pod jednou strechou. Jej holistický prístup umožňuje efektívne riadenie bezpečnosti organizačných a individuálnych kybernetických hrozieb, ktoré sú nákladovo efektívne a dostupné. Ponúka ochranu celých podnikov pomocou unikátneho prístupu ku kybernetickej obrane a v prípade, že sú zraniteľné alebo vystavené hrozbe útoku zabezpečí ochranu podnikových aktív. Svojim klientom poskytuje útočné aj obranné služby, ktoré zaisťujú holistický kyberneticky odolný prístup.

O spoločnosti Citadelo

Citadelo je rýchlo sa rozvíjajúca kybernetická spoločnosť s pobočkami vo Švajčiarsku, na Slovensku a v Českej republike. Citadelo je líder na slovenskom a českom trhu s rastúcim zameraním na región DACH. Spoločnosť založili v roku 2006 etickí hackeri, ktorí si dali za cieľ podporovať spoločnosti z rebríčka Fortune 500 pri identifikácii slabých miest v zabezpečení pomocou simulovaných útokov. Citadelo bola v rámci rebríčku Financial Times Top 1000 vyhodnotená ako 8. najrýchlejšie rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá sa venuje kybernetickej bezpečnosti. Pracuje pre ňu viac ako 35 profesionálov a poskytuje služby vrátane testovania cloudovej bezpečnosti, testovania aplikácii a mnoho ďalších.

Boltonshield

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať