ACER_032021 ACER_032021 ACER_032021 Advertisement

HiFi: Audio káble – marketing, psychológia a k tomu možno aj trochu fyziky

8

V seriáli článkov zameraných na technickú osvetu začínajúcich aj pokročilých priaznivcov kvalitnej reprodukcie sme prebrali akustické úpravy posluchovej miestnosti, odhmotňovanie reproduktorových sústav aby sa vibrácie z nich neprenášali do podlahy, rôzne metódy pripojovania reproduktorových sústav pomocou nie dvoch, ale štyroch vodičov, čiže  bi-wiring a bi-amping,  nastavovanie geometrie prenosky gramofónu... inak povedané všetko relatívne exaktné veci, ktoré majú väčší, alebo menší vplyv na kvalitu zvuku. 

Trochu iné kafé bude článok o kábloch, kde vznikajú veľké polemiky a strety názorov medzi audiofilmi, ktorí tvrdia, že ten rozdiel po výmene reproduktorových káblov, či dokonca sieťových káblov na 230 V počujú a elektrotechnikmi, ktorí tvrdia, že pri daných frekvenciách, kapacitách kábloch a impedanciách, má signifikantný vplyv len prierez kábla. To je mimochodom aj dôvod, prečo názov článku aj ilustračné obrázky trochu evokujú fejtón.   

Bez komentára...

Začnime históriou. Káblová „audio sága“ začala s nástupom magnetodynamických prenosiek, ktoré mali výstupné napätie 4 mV. Na porovnanie bežný linkový audio výstup má 200 mV. Takže na kábli, ktorým sa gramofón pripájal k zosilňovaču skutočne záležalo a záleží. Naproti tomu káble od výkonového zosilňovača k reproduktorom síce prenášajú výkon niekedy aj stovky Wattov, avšak maximálna frekvencia je 20 – 30 kHz a impedancia maximálne 50 – 70 Ohmov. Možno namietnete, že výstupy zosilňovačov aj vstupy reproduktorových sústav majú typicky 8 Ohmov. To je pravda, avšak impedancia reproduktorov je frekvenčne závislá a nad určitou hranicou, typicky 2 kHz začína stúpať.  Mohol by som teda merať pikofarady na 2 metre dlhej dvojlinke a počítať útlm do impedancie ktorá je v oblasti vyšších frekvencií kľudne aj 50 ohm, kde do hry vstúpia komplexné čísla, alebo porovnať bežnú dvojlinku s drahým repro káblom tak, že k nemu pripojím rozmietač 1 Hz – 20 kHz a pozriem sa na to spektrálnym analyzátorom... alebo zozbierať výroky audifilov zo špecializovaných skupín. 

Keď som vo facebookových skupinách zameraných na HiFi avizoval, že pripravujem takýto článok a som zvedavý na názory audiofilov, vyvolalo to živú diskusiu, za 12 hodín sa v každej z nich nazbieralo vyše 50 príspevkov, ktoré ešte viac posunuli článok do roviny polemiky. Príspevky typu, že pri reproduktorových kábloch je dôležitý smer, kadiaľ tečú elektróny sa striedali s komentármi o supravodivých kábloch chladených kvapalným héliom na teplotu max 4°K. Bolo len otázkou času, kým to niekto neskombinoval príspevkom o tom, že elektróny lepšie tečú keď sa im v supravodičoch vytvorí entropický gradient, takže káble je potrebné chladiť v zónach tak, aby na začiatku mal kábel 12,7K a postupne až na konci spomínaných 4K

Tí čo na hodinách fyziky a elektroniky dávali pozor, argumentovali, že na tak nízkej impedancii ako má reproduktorové vedenia, okrem prierezu nemajú ďalšie prezentované atribúty praktický význam. Avšak počúvanie hudby je komplexná záležitosť, kde do hry vstupuje aj psychológia a keď viete, že tie, či oné káble boli vymenené za lepšie a drahšie, zdá sa vám reprodukcia lepšia. Môžem to potvrdiť. Bol som bol na viacerých prezentáciách, kde sa menili káble za čoraz kvalitnejšie a drahšie a zvuk bol vždy lepší a lepší. Prezentácia tohoto typu však boli vždy inkrementálne, to znamená vedeli sme že kábel bol vymenený za lepší. V takejto podobe je to klasická autosugescia. Jednoducho sme videl, ako sa káble vymieňajú a náš mozog si podvedome povedal, že budú lepšie. Oveľa objektívnejší by bol slepý test v náhodnom poradí. Mnohí by najskôr nič nepoznali a jednoducho by tipovali. Dokonca by možno tvrdili, že jedny káble hrajú lepšie, ako iné aj keby stále dookola zapájali a odpájali jedny a tie isté káble. Inak povedané eufória prinesie želanú zmenu zvuku, ale až dôsledne testovanie môže odhaliť že tá zmena je naozaj reálna, či želaná. 

Marketing

V marketingových informáciách k drahším káblom sa môžete dočítať napríklad toto: Káble využívajú Solid Perfect-Surface Copper + vodiče, čo je finálna, optimálna hladká a čistá kombinácia povrchovej úpravy s elimináciou tvrdosti a zvýraznením jasnosti. U tohoto kábla sú v rovnováhe a harmónii udržiavané aj najdôležitejšie elektrické veličiny - kapacita a indukčnosť. To umožňuje dosiahnuť lepší dynamický kontrast a informačnú zrozumiteľnosť, oproti klasickým káblom, u ktorých sú vodiče vedené paralelne. Aj keď radiálne symetrické vodiče tak plné ako aj rúrkové sú pomerne spojité, pomocou kombinácie rôznych priemerov vodičov  je možné  eliminovať charakterové vady. 

Na zníženie hluku a presluchu sa podieľa aj izolácia. Štvorica mínusových  vodičov je izolovaná od čiastočne vodivého uhlíka cez polyetylén. Jedná sa o unikátny materiál, ktorý vysokofrekvenčné rušenie privádza naspäť do zosilňovača. Kábel navyše využíva dusík, vstrekovaný do penovej polyetylénovej izolácie plusových vodičov, pretože vzduch absorbuje minimum energie. Tiež je známe, že aj nízko stratový polyetylén vyniká benígnym profilom skreslenia. Izolácia totiž pôsobí na spomalenie signálu vnútri vodičov, pričom ale jednotlivé frekvenčné pásma spomaľuje odlišne a to je na verný prenos multi-oktávového zvuku problém. Preto káble majú implementovanú technológiu schopnú vytvoriť silné, stabilné elektrostatické pole so schopnosťou polarizácie molekúl izolácie. Tým sa eliminuje hromadenie energie v izolácii, vrátane nelineárneho časového oneskorenia. Výsledkom je skvelý zvuk s mnohými detailmi a dynamickým kontrastom.

K predchádzajúcej stati sa dajú dodať iba dve veci: Ani povestný športový analytik Laco Borbély by to nedokázal sformulovať "jednoduchšie", avšak na druhej strane ťažko povedať, akú známku by dostal študent na skúške z elektroniky, keby o vedení nízkofrekvenčného signálu po vodičoch napísal toto.  

Realita

V tejto stati zhrnieme názory atribúty v ktorých sa audiofili aj elektronici zhodujú. Kľúčový je prierez a s ním súvisiaci jednosmerný odpor vodiča, ktorý by nemal presiahnuť 0,1 Ohmu. Vyšší odpor by už mohol vytvárať s impedanciou reproduktorov delič. Čo sa týka impedancie, tak niekoľkometrová skrútená dvojlinka bude spoľahlivo chodiť aj do niekoľkých megahertzov. Iná vec je, ako bude chovať koncový stupeň, kde by kapacita kábla, ktorý môže mať desiatky, prípadne aj stovky pF vplyv mať mohla. Možno nie taký veľký ako zdôrazňujú predajcovia káblov, ale mohla. Ale v praxi možno len pri lacných doskách osadenými obvodmi typu TDA za niekoľko centov. Dôkazom toho, že kvalitnejší zosilňovač si s kapacitou na výstupe poradí sú niektoré reproduktorové sústavy, ktoré majú piezo výškové reproduktory s kapacitou desiatok nF. Indukčnosť a kapacita kábla z neho vytvárajú v podstate RLC článok. Ten spôsobí prípadný pokles prenosovej charakteristiky v oblasti vyšších frekvencií, spravidla o desatiny decibelu.  

Už spomínaná závislosť impedancie reproduktorovej sústavy od frekvencie v praxi neumožňuje prispôsobovať kábel reprosústave na jednej a k zosilňovaču na druhej strane. Nelinearita vzniká skôr na prechodovom odpore svoriek než na vodičoch. Pri prenose sa uplatňuje efekt, keď sú vyššie frekvencie vedená viac povrchom kábla, preto sú reproduktorové káble konštruované ako zväzok tenkých laniek. A tie by mali byť vyrobené z čo najčistejšej medi, aby tam bolo čo najmenej nečistôt. To je dôvod, prečo sa používa takzvaná bezkyslíkatá meď, čiže meď odlievaná bez prístupu vzduchu, prípadne postriebrené vodiče. 

Káble napájania

Rušenie v elektrickej sieti sa zmerať dá. Aj tu však vzniká polemika, keď drahý napájací kábel vedie do zásuvky v stene. Napríklad taký ako je na obrázku

A čo je v stene? Ak má niekto "šťastie" sú tam vodiče z kedysi najvzácnejšieho kovu z ktorého v roku 1906 vyrobili pohár ako ocenenie celoživotnej práce D.I. Mendelejeva. Uhádli ste, je to hliník, ktorý sa za minulej éry hojne používal na elektrické rozvody rodinných domov, pretože meď bola dôležitá v priemyselnej sfére. No a keby sme išli po tých hliníkových, či v lepšom prípade medených kábloch ďalej dostali by sme sa pravdepodobne na krútené spoje vo viacerých inštalačných krabičkách, ďalej na ističe a následne do rozvádzača elektromeru. Pokračujeme do skrine hlavného ističa a ďalej v priemere 800 metroch po vodičoch  AlFe 4x25mm2 až 4x70mm2 do trafostanice a ďalej po vysokonapäťovom 22 kV vedení do rozvodne...

Prierez štruktúrou kvalitného sieťového kábla na napájanie audio zariadení

Toto trasovanie malo naznačiť, že v elektrickej sieti rušenie je a má zmysel používať odrušovacie filtre, prípadne práčky elektrického prúdu, ale o tom už bude samostatný článok.

Sieťová práčka AudioQuest Niagara je na obrázku pod gramofónom

Stret technológií (a názorov)

Oblasť stretu kompetencií elektroinžinierov a audiofilov sa čo sa týka reproduktorových káblov dá pomerne spoľahlivo identifikovať. Stačí na reproduktorovej sústave hoc aj vyššej triedy odmontovať doštičku na ktorej je dvojica, prípadne štvorica masívnych svoriek na pripojenie káblov. Tých káblov, na ktorých si audiofili tak potrpia. Na druhej strane pravdepodobne objavíte pomerne tenké kábliky od svoriek k výhybkám a následne k jednotlivým reproduktorov. No a reproduktorové sústavy navrhovali samozrejme špecialisti s adekvátnym vzdelaním a skúsenosťami. U najkvalitnejších reproduktorových sústav je však aj vnútorná kabeláž realizovaná primerane hrubými a kvalitnými vodičmi. 

Môj osobný názor, ktorý zahrňuje aj vizuálne zmeny je, že na kvalitu zvuku majú najväčší vplyv káble, ktoré je vidno. Na záver ale vážne. Na pripojenie mojich reproduktorových sústav AQ Wega 55, ktoré majú štyri svorky používam 2 x reproduktorovú dvojlinku s prierezom žíl 4 mm2 v zapojení bi-wiring. Nestálo ma to nič navyše – kúpil som 10 m už spomínaného kábla, z ktorého som vyrobil dve dvojice dvojmetrových káblov ku každej bedni. Zosilňovač má dvojice svoriek A a B, ktoré sa dajú zopnutím relé prepojiť.    

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
HiFi audio káble repro káble

8 komentárov

zavan zdraveho rozumu reakcia na: HiFi: Audio káble – marketing, mágia a k tomu možno aj trochu fyziky reakcia na: HiFi: Audio káble – marketing, mágia a k tomu možno aj trochu fyziky

29.8.2020 11:08
Inak vlastnosti takeho kabla sa daju zratat. Vlastnosti ako kapacita, indukcnost atd udava vyrobca lepsich kablov v katalogu, clovek podla toho napise prenosovu funkciu, a odozva na rozne signaly sa da potom zratat v Matlabe.

Marketingove oblbovanie funguje aj na kabloch, ktore prenasaju digitalny signal, vsetci elektrotechnici sa vzdy dobre zabavaju ked niekde narazia na HDMI kabel kde je napisane ze je z oxid free copper a ma konce z 24 karatoveho zlata (aj ked to pozlatenie nemusi byt na skodu z hladiska trvanlivosti atd).
Reagovať

marketing reakcia na: HiFi: Audio káble – marketing, mágia a k tomu možno aj trochu fyziky

29.8.2020 11:08
Inak vlastnosti takeho kabla sa daju zratat. Vlastnosti ako kapacita, indukcnost atd udava vyrobca lepsich kablov v katalogu, clovek podla toho napise prenosovu funkciu, a odozva na rozne signaly sa da potom zratat v Matlabe.

Marketingove oblbovanie funguje aj na kabloch, ktore prenasaju digitalny signal, vsetci elektrotechnici sa vzdy dobre zabavaju ked niekde narazia na HDMI kabel kde je napisane ze je z oxid free copper a ma konce z 24 karatoveho zlata (aj ked to pozlatenie nemusi byt na skodu z hladiska trvanlivosti atd).
Reagovať

marketing reakcia na: HiFi: Audio káble – marketing, mágia a k tomu možno aj trochu fyziky

29.8.2020 11:08
Inak vlastnosti takeho kabla sa daju zratat. Vlastnosti ako kapacita, indukcnost atd udava vyrobca lepsich kablov v katalogu, clovek podla toho napise prenosovu funkciu, a odozva na rozne signaly sa da potom zratat v Matlabe.

Marketingove oblbovanie funguje aj na kabloch, ktore prenasaju digitalny signal, vsetci elektrotechnici sa vzdy dobre zabavaju ked niekde narazia na HDMI kabel kde je napisane ze je z oxid free copper a ma konce z 24 karatoveho zlata (aj ked to pozlatenie nemusi byt na skodu z hladiska trvanlivosti atd).
Reagovať

Fyzika a elektrotechnika reakcia na: HiFi: Audio káble – marketing, mágia a k tomu možno aj trochu fyziky

28.8.2020 06:08
Zaujímavé je, že článok sa ohŕňa elektrotechnikou a fyzikou, ale neobsahuje ani jeden exaktný zdroj, jediné exaktné meranie. Trápny článok ktorým sa autor síce nestotožňuje s woodoo praktikami Hi-Fistov ale na druhú stranu vytvoril rovnako woodoo článok na opačnom brehu. Žiadne fakty iba negácia blbých vyhlásení. SLABOTA (netvrdím, že nemá pravdu, len je to trápny článok).
Reagovať

RE: Fyzika a elektrotechnika reakcia na: Fyzika a elektrotechnika

28.8.2020 07:08
Meranie a objektívne porovnávanie káblov bude vo voľnom pokračovaní článku. Na to však potrebujem dve veci - káble a metodiku merania. Ako píšem v závere článku, lacné káble mám, takže mi treba požičať kábel z vyššej kategórie. S metodikou sa poradím v odborných skupinách, zatiaľ mám v úmysle merať prenosovú charakteristiku do reálnej impedancie reproduktora a tiež simulovať bežný kábel RLC článkom a parametrami povrdzme 0.1 Ohm, 100 pF a 50 mikroHenry a potom drahý kábel s lepšími parametrami. Metodika nebude problém, ale nie som si istý či mi nejaký predajca audiotechniky požičia na meranie drahý kábel, keď bude vedieť že ho budem porovnávať s bežnou repro dvojlinkou a že porovnanie môže výjsť všellijako :-)
Reagovať

Konecne niekto s nadhladom reakcia na: HiFi: Audio káble – marketing, mágia a k tomu možno aj trochu fyziky

27.8.2020 21:08
Dobry clanok - konecne niekto s nadhladom, co dalej nepropaguje tie marketingove "woodoo" nezmysly ohladom kabelaze. Aj ked "pocitarov" ziadne fakty nepresvedcia.
Obcas mam pocit, ze fyzika a elektrotechnika sa uz v skolach nevyucuje.
Reagovať

zavan zdraveho rozumu II reakcia na: HiFi: Audio káble – marketing, mágia a k tomu možno aj trochu fyziky

27.8.2020 21:08
oprava: Absolvoval som mnoho slepych testov,sam som zopar organizoval
Reagovať

zavan zdraveho rozumu reakcia na: HiFi: Audio káble – marketing, mágia a k tomu možno aj trochu fyziky

27.8.2020 21:08
Hi-Fi a HighEnd sa venujem cca od r.1988. Absolvoval som mnoho slepych testov,sam som zopar absolvoval.
Musim potvrdit, 90% rozdielov pri porovnavani kablov je psychoakustika, snaha presvedcit sam seba o tom, ze tie peniaze neboli vyhodene nadarmo. Tych 10% ked (pri repro kabloch) opakovane bolo pocut vyrazne rozdiely, pripisujem kombinacii viacerych faktorov ktore sa zisli v jednu hodinu v jednej miestnosti.
Tento clanok je povestna ihla v kope sena, medzi tonami balastu zavan zdraveho rozumu a vedomosti...
Viac takychto pocinov a autorovi povestny klobuk dole!
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať