SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement

Na pôde Strojníckej fakulty STU v Bratislave predstavili unikátnu inováciu v cyklodoprave

Tlačové správy
0

 Inovatívne riešenie cyklodopravy na Slovensku je spoločný projekt Strojníckej fakulty STU a spoločností Powermode, Švec Group a združenia Inovato. Jednotlivé subjekty reagovali spoločnou iniciatívou na viaceré výzvy v súvislosti s cyklodopravou na Slovensku. Predstavili špeciálne panely z recyklovaných materiálov pre transformáciu  nevyužívaných železničných tratí na cyklotrasy.

 Špeciálne panely tzv. Trailpanely sú riešením, ako zmeniť nevyužívané železničné trate na cyklotrasy, turistické chodníky či zásobovacie cesty, bez potreby odstránenia starých koľají. Podnetov na spoločnú aktivitu v oblasti cyklodopravy je mnoho. Výstavba cyklotrás klasickým spôsobom je časovo aj finančne náročná záležitosť.

Na Slovensku jednoznačne chýba dostatok bezpečných cyklotrás pre cyklistov mimo frekventovaných ciest. Jedným z faktorov je aj to, že automobilová doprava sa zhusťuje a zvyšuje sa znečistenie ovzdušia. Keďže panely sú vyrobené z recyklovaných materiálov, riešia aj problém s neustále rastúcim odpadom, ktorí sa hromadí na skládkach.

V prípade potreby obnovenia pôvodnej funkcie železničnej trate, je možné panely  ľahko demontovať. Panely by mali disponovať dokonca protihlukovými vlastnosťami. Mali by mať protišmykový a vodonepriepustný povrch. Na Slovensku existuje skutočne množstvo opustených železničných tratí, ktoré by bolo možné podobným spôsobom transformovať.  Partneri projektu preto vnímajú tento spoločný koncept pozitívne.

„Na Slovensku venujemebudovaniu cyklistických ciest malú pozornosť, no ich význam pre našu spoločnosť je veľký.Keby som mal jedným alebo dvomi slovami vyjadriťvýznam pripravovaného projektu, tak ho asi najlepšie vystihuje slovné spojenie “druhá šanca”. Áno je to druhá šanca pre životné prostredie, pre zdravie obyvateľstva,pre využívanie opustených železničných tratí a pre zhodnotenie odpadov. Preto venujeme tomuto projektu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave patričnú pozornosť, ”uviedol profesor Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

„ Žijem v regióne, ktorý má veľký potenciál pre rozvoj cyklistickej dopravy, ale chýbajú mu bezpečné cyklotrasy. Na druhej strane, denne prechádzam okolo nevyužívanej trate, ktorá vedie mimo frekventovaných ciest a zároveň prepája viaceré obce. Položil som si teda otázku, či naozaj neexistuje spôsob, ako upraviť túto trať tak, aby bolo možné po nej jazdiť na bicykloch. Ako som zistil, žiadne riešenie priamo pre tento účel neexistovalo. Zostávala teda len jediná možnosť, vymyslieť ho,” povedal IgorSalopek , autor myšlienky.

„Tento rok naša firma ŠVEC a  SPOL postavila víťazný tím v súťaži  “Do práce na bicykli”. Najazdili sme  v rámci súťaže v mesiaci jún 4 zamestnanci spolu 5 809 km. Za minulý rok naši zamestnanci do práce na bicykli najazdili spolu 41 613 km.  Tento rok do konca augusta sme najazdili cez 40 tis. Km na bicykli len do práce. Tak jediný sen pre mňa je vybudovať rýchlo bezpečné cyklotrasy pre čo najväčší počet zamestnancov na Slovensku a to vidím ako  veľkú šancu pre cyklopanel. Na vysporiadané pozemky a pripravené podložie položiť cyklopanely v čo najkratšom časovom horizonte a to uvažujem v mesiacoch, priam v týždňoch, hovorí Ľubomír Švec, Švec Group.

Zobrazit Galériu

STU v Bratislave

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať