ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Nočná mora hackerov: Elektronika zabezpečená chaosom

Bezpečnosť
2
Chaos nemusí byť nevyhnutne zlý. V prípade programovateľných čipov sa dá využiť na vytvorenie jedinečného digitálneho identifikátora. Je to niečo ako odtlačok prsta, ibaže namiesto vzorov na ľudskej pokožke ide o jedinečné fyzikálne variácie prítomné v kremíkových čipoch. Tieto nepatrné rozdiely, často na atómovej úrovni, odlišujú jednotlivé čipy, aj keď sa vyrábajú spoločne. Fyzické variácie možno zosilniť pomocou technológie nazývanej fyzikálne neklonovateľné funkcie (physically unclonable functions – PUF) a vytvoriť tak signatúru, ktorá je pre konkrétny čip jedinečná. Spojením mnohých buniek PUF možno vytvoriť náhodné číslo ľubovoľnej dĺžky. Hoci je náhodné, stále je jedinečné pre konkrétnu inštanciu čipu. Navyše tento identifikátor sa nemusí ukladať na čip, pretože ho možno vygenerovať, iba ak je to potrebné na autentifikáciu, a okamžite ho vymazať. Preto môžu byť PUF použité na čipových kartách, na sledovanie tovaru v dodávateľských reťazcoch a na aplikácie, kde je nevyhnutné ved ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať