HONDA_022021 HONDA_022021 HONDA_022021 Advertisement

Nový elektronický systém kontroluje tržby podnikateľov

0

Od apríla 2019 spustila finančná správa eKasu. Online systém na evidovanie tržieb je po kontrolnom výkaze DPH ďalší nástroj, ktorý slúži na boj proti daňovým podvodom. V praxi to znamená, že každá registračná pokladnica bude cez internet prepojená s finančnou správou. Daniari tak budú mať prehľad o každej hotovostnej platbe, každom nákupe a v prípade nezrovnalostí alebo pochybností môžu okamžite začať s daňovou kontrolou u daňovníka.

Majiteľov pokladníc čakajú zmeny

eKasa sa dotkne všetkých podnikateľov, ktorí  predávajú tovar alebo poskytujú služby uvedené v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP a prijímajú platby v hotovosti alebo inými platobnými pro­striedkami nahrádzajúcimi hotovosť. Majitelia pokladníc musia vykonať zmenu svojej doterajšej pokladnice (pôvodne ERP) na online registračnú pokladnicu (ďalej ORP). To si vyžaduje množstvo povinností a značné finančné náklady.

Povinnosti, ktorým sa podnikatelia pri eKase nevyhnú

Prv ako podnikateľ začne používať eKasu, treba zabezpečiť na predajných miestach internetové pripojenie a zaobstarať si certifikovanú pokladnicu alebo pokladničný program s online prepojením na finančnú správu. Následne treba požiadať o pridelenie registračného kódu pokladnice. Žiadosť sa musí vyplniť a podať elektronicky na portáli finančnej správy.

Po overení údajov je podnikateľovi v osobnej internetovej zóne sprístupnený kód spolu s identifikačnými a autentifikačnými údajmi online pokladnice. Tieto údaje sa nainštalujú do ORP pred prvým použitím. Na spresnenie uvádzame, že v prípade identifikačných údajov ide o základné údaje podnikateľa, ako je IČO, adresa, kód pokladnice. Autentifikačné údaje predstavujú elektronický certifikát, ktorý slúži na overenie ORP pri zasielaní údajov do systému eKasa. Spolu tieto údaje tvoria tzv. inicializačný balíček.

Čo ak predajné miesto nemá pokrytie internetom

Pre podnikateľa to znamená ďalšie povinnosti navyše. Predovšetkým musí bezprostredne po pridelení kódu pokladnice požiadať o udelenie výnimky zo zasielania údajov z ORP do systému eKasa. Žiadosť o povolenie odkladu sa podáva elektronicky a na predpísanom tlačive. V žiadosti treba uviesť adresu predajného miesta, na ktorom nie je dostupný internet, a priložiť potvrdenie od príslušného operátora, že dané miesto nie je pokryté internetovým signálom. Tým sa to však nekončí. Pretože ide o odklad, podnikateľ je povinný najneskôr do 30 dní zabezpečiť odoslanie dátových správ uložených v chránenom dátovom úložisku (ide o tzv. pamäť certifikovaných ORP) do systému eKasa.

Nová vs. stará registračná pokladnica

Každý majiteľ registračnej pokladnice zrejme stojí pred rozhodnutím, či si má kúpiť novú alebo si môže nechať svoju pôvodnú pokladnicu. Faktom je, že na evidovanie tržieb musí použiť len takú pokladnicu a dátové úložisko, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii. Mnoho starých pokladníc stačí len upgradovať (aktualizovať) na ORP, čo znamená nainštalovať certifikované dátové úložisko a pokladničný program. Ide o menej finančne náročné riešenie, treba si však včas takúto zmenu objednať v servisnom stredisku.

Finančná správa pravidelne na svojich stránkach aktualizuje zoznam certifikovaných online registračných pokladníc, kde si podnikateľ môže overiť, či práve tá jeho bude fungovať v novom systéme eKasa.

Prechod na eKasu v dvoch fázach

Od 1. apríla 2019 musia používať ORP podnikatelia, ktorí vzniknú po 1. apríli 2019. Takisto táto povinnosť platí pre tých, ktorí prvýkrát začnú evidovať tržby cez pokladnicu po 1. apríli 2019. Ostatní len dobrovoľne.

Od 1. júla 2019 musia používať ORP všetci podnikatelia, ktorí prijímajú platby v hotovosti alebo inými platidlami nahrádzajúcimi hotovosť.

eKasa sľubuje výhody

Po prvotných starostiach a povinnostiach s nábehom na eKasu čakajú podnikateľov údajne aj mnohé výhody. Najčastejšie sa spomína zníženie administratívnej záťaže a úspora na servisných službách.

Kým doteraz si prevádzka registračnej pokladnice vyžadovala vyhotovovať denné uzávierky a viesť knihu registračnej pokladnice, po prechode na eKasu už tieto činnosti nebude treba vykonávať. Keďže sú všetky transakcie o nákupe zasielané na finančnú správu, podnikateľ si môže na účtovné účely vytvárať rôzne prehľady vo svojej osobnej internetovej zóne na portáli finančnej správy. Či to bude stačiť aj na daňové účely, je stále v riešení.

eKasa sa postarala aj o inováciu v podobe elektronického zaslania pokladničného dokladu zákazníkovi. Pre bežného spotrebiteľa táto novinka zrejme nebude až taká praktická, no ocenia ju najmä podnikatelia na úrovni B2B, ktorí v elektronickej podobe doklad nestratia a takisto sa nestane, že údaje vyblednú a budú po čase nečitateľné.

Výrobcovia, dovozcovia a distribútori registračných pokladníc a softvérové firmy o eKase

So zavedením eKasy majú plné ruky práce aj výrobcovia pokladníc, ktorí najskôr musia finančnú správu požiadať o certifikáciu svojich pokladničných programov a chráneného dátového úložiska a až po vydaní certifikátu môžu začať s úpravou pokladníc pre tisícky podnikateľov. Keďže 1. júl 2019 sa nezadržateľné blíži, mnohé servisné zásahy si budú vyžadovať nadľudské úsilie.

Podobne sú na tom aj softvérové firmy, ktoré pripravujú svoje ekonomické programy na komunikáciu s online registračnými pokladnicami. Vo väčšine prípadov firmy čakajú na technickú dokumentáciu od výrobcov pokladníc, aby mohli začať programovať prepojenie programu s pokladnicou.

Gabriela Trpišová, KROS, a. s.

 

Gabriela Trpišová, KROS, a. s.

Všetky autorove články
eKasa

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať