SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement

Nový nástroj na úpravu génov lepší ako CRISPR

0

Vedci z Wyssovho inštitútu pre biologicky inšpirované inžinierstvo patriaceho Harvardovej univerzite vytvorili nový nástroj na úpravu génov, ktorý umožňuje vykonávať milióny genetických experimentov súčasne. Technika nazvaná Retron Library Recombineering (RLR) využíva segmenty bakteriálnej DNA nazývané retrony, ktoré môžu produkovať fragmenty jednovláknovej DNA.

V súčasnosti najznámejšia technológia CRISPR-Cas9 je nástroj umožňujúci výskumníkom meniť sekvencie DNA a má širokú škálu potenciálnych aplikácií vrátane liečby rôznych chorôb. Sú tu však aj niektoré zásadné obmedzenia. Napríklad enzým Cas9 (molekulárne „nožnice“ zodpovedné za strihanie reťazcov DNA) môže rozstrihnúť reťazec aj mimo cieľového miesta.

Zatiaľ čo CRISPR-Cas9 fyzicky rozrezáva DNA, aby začlenil mutantnú sekvenciu do genómu počas procesu opravy, retrony zavádzajú mutantné vlákno DNA do replikujúcej sa bunky, takže sa vlákno môže začleniť do DNA dcérskych buniek. Ďalej môžu sekvencie retronov slúžiť ako „čiarové kódy“ alebo „menovky“, čo umožňuje vedcom sledovať jednotlivé baktérie v skupine. Dajú sa teda použiť na editáciu genómu bez poškodenia natívnej DNA a na uskutočnenie viacerých experimentov nataz.

Vedci z Wyssovho inštitútu testovali RLR na baktériách E. coli a zistili, že 90 % populácie začlenilo retronovú sekvenciu po niekoľkých zlepšeniach. Počas svojich testov boli výskumníci schopní nájsť v E. coli mutácie rezistencie na antibiotiká sekvenovaním čiarových kódov retronov namiesto sekvenovania jednotlivých mutantov, čo proces značne urýchlilo.

Zdroj: engadget.com.

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať