PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

P. Pellegrini: Pri doméne .sk máme šancu vyrokovať lepšie podmienky pre štát

Tlačové správy
0

Máme šancu zlepšiť zmluvu štátu so spoločnosťou SK-NIC, a. s., tak to poďme urobiť a vyrokovať lepšie podmienky pre štát. Povedal to po dnešnom rokovaní Komisie pre správu národnej domény Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. Dodatok k zmluve by mal podľa neho mať jasné pravidlá vypovedania zmluvy a taktiež zadefinované podmienky, ktoré dodávateľ musí pri správe domény dodržiavať.

„Žiaden z členov komisie nebude môcť rokovania komisie blokovať a rozhodnutia vetovať,“ vyhlásil Peter Pellegrini, ktorý sa na zasadnutí komisie zúčastnil ako hosť. Zároveň trvá na tom, že všetky dáta o národných doménach musia byť zálohované vo vládnom cloude.

Dodatok k zmluve musí obsahovať aj dohodu o úrovni poskytovaných služieb (tzv. SLA), ktorú bude musieť správca domény dodržať a jej nedodržanie môže byť dôvodom na vypovedanie zmluvy zo strany štátu.

„Na druhej strane, štát musí byť pre dodávateľa dôveryhodným a predvídateľným partnerom,“ zdôraznil vicepremiér. „Výsledný dodatok k zmluve bude kompromisom, s ktorým možno nebudú všetci stopercentne súhlasiť, no postavenie štátu voči dodávateľovi sa oproti súčasnému stavu výrazne zlepší.“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
P. Pellegrini

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať