HONDA_022021 HONDA_022021 HONDA_022021 Advertisement

Použitie údajov z klientskych databáz na marketingové účely

0
Znalosť zákazníka je základný predpoklad úspešného podnikania. V dnešnej dobe je nesmierne jednoduché využiť služby directmarketingových spoločností (ďalej len DM spoločnosti) na oslovenie zákazníka ponukou šitou na mieru. Je potrebný súhlas zákazníka? V praxi sa najčastejšie stretávame práve s touto otázkou. Odpoveď závisí od okolností daného prípadu, pričom existuje niekoľko možností. Súhlas nie je potrebný v prípade zasielania marketingových ponúk v poštovom styku za podmienky, že predmetom spracúvania je výlučne titul, meno, priezvisko a adresa zákazníka bez možnosti priradiť k nim ďalšie osobné údaje. Súhlas nie je potrebný ani v prípade elektronickej pošty (volanie, automatické volanie, e-mail, SMS, MMS), ale iba v prípade, ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorá získala kontaktné informácie zákazníka v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb v minulosti. Súhlas je potrebný, ak ide o akékoľvek iné zasielanie elektronickej pošty. V tomto ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať