PEUGEOT_062022 PEUGEOT_062022 PEUGEOT_062022

Prečo nie sú ľudia múdrejší? Pochybné výhody inteligencie, či už skutočnej, alebo umelej

0
Umelá inteligencia je prísľubom vyššej inteligencie pre ľudstvo. Ray Kurzweil predpovedal singularitu, stav, keď umelá inteligencia svojimi schopnosťami presiahne ľudskú inteligenciu. No urobí nás umelá inteligencia naozaj múdrejšími alebo sme už takí inteligentní, ako to zvládneme? Syndróm repetitívnej stupidity Niektoré z našich problémov sú kognitívneho charakteru. Napríklad naša vrodená neschopnosť odhadnúť exponenciálne funkcie. Ukázalo sa to aj pri odhadoch šírenia ochorenia COVID-19, čo ovplyvnilo aj primeranosť prijatých opatrení. Na jednej strane je tu naša myseľ smerujúca k záverom rýchlymi skokmi, na druhej strane naša pomalá, analytická myseľ. Rýchla myseľ vedie k správnym záverom v každodenných záležitostiach, ale pri zložitých problémoch zlyháva. To je dôvod, prečo niektorí učenci radi ponúkajú jednoduché, krátke a irelevantné pointy, ktoré skôr roznecujú emócie, než povzbudzujú myslenie. Zhromažďovanie dôkazov, analýza údajov, hľadanie príčinných súvislostí, vytváran ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať