PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Prelomový objav umožní radikálne zvýšenie výroby ekologického vodíka

0

Vedci z austrálskej univerzity RMIT objavili sľubný spôsob zvýšenia výroby ekologického vodíka. Tvrdia, že ich vynález umožní získať dostatok lacného vodíkového paliva pre dopravu a iné odvetvia, čo by mohlo radikálne znížiť emisie uhlíka a pomôcť v boji proti klimatickým zmenám. Použitím vysokofrekvenčných vibrácií na rozdelenie jednotlivých molekúl vody pomocou elektrolýzy sa tímu podarilo uvoľniť 14-krát viac vodíka v porovnaní so štandardnými technikami elektrolýzy.

Elektrolýza spočíva v tom, že elektrický prúd prechádza vodou pomocou dvoch elektród a rozdeľuje molekuly vody na plynný kyslík a vodík, ktoré sa objavujú ako bublinky. Týmto procesom sa získava ekologický vodík, ktorý však predstavuje len malú časť celosvetovej výroby vodíka vzhľadom na vysokú spotrebu energie. Väčšina vodíka sa vyrába štiepením zemného plynu. Ide o tzv. modrý vodík, pri ktorého výrobe sa do atmosféry uvoľňujú skleníkové plyny. 

Docent Amgad Rezk z univerzity RMIT, vedúci výskumu, ktorý bol publikovaný v časopise Advanced Energy Materials, uviedol, že inovácia tímu rieši veľké výzvy pri výrobe zeleného vodíka.  Patria medzi ne napríklad vysoké náklady na použité elektródové materiály, ako je platina alebo irídium. Používanie zvukových vĺn, ktoré výrazne uľahčujú extrakciu vodíka z vody, eliminuje potrebu používať korozívne elektrolyty a drahé elektródy.

Pri tejto metóde možno použiť oveľa lacnejšie elektródové materiály, ako je striebro. Okrem toho zvukové vlny zabránili aj hromadeniu bublín vodíka a kyslíka na elektródach, čo výrazne zlepšilo ich vodivosť a stabilitu. Elektródové materiály používané pri elektrolýze totiž trpia hromadením vodíka a kyslíka, čím sa vytvára vrstva plynu, ktorá minimalizuje aktivitu elektród a výrazne znižuje ich výkon. V rámci svojich experimentov tím meral množstvo vodíka vyrobeného elektrolýzou so zvukovými vlnami z elektrického výstupu a bez nich. 

Elektrický výstup elektrolýzy so zvukovými vlnami bol pri danom vstupnom napätí približne 14-krát väčší ako pri elektrolýze bez nich. Tomu zodpovedalo aj množstvo vyrobeného vodíka. Prelomový objav tímu otvoril dvere k využitiu tejto novej akustickej platformy pre iné aplikácie, najmä tam, kde je problémom tvorba bublín na elektródach. 

Zdroj: rmit.edu.au.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať