SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement

Project PPP4Broadband

Tlačové správy
0
Riešenie "rozdielov v širokopásmovom pripojení" v vidieckych oblastiach juhovýchodnej Európy prostredníctvom modelu PPP (Public, Private Partnership)

Projekt PPP4Broadband bol vybraný pre financovanie vo 4. výzve medzinárodného kooperačného programu Juhovýchodná Európa. Projekt oficiálne začal v decembri 2012 a Kick off meeting sa uskutočnil na Štrbskom Plese na Slovenskú 29. - 30. januára 2013.

Všetci partneri projektu z 9 krajín celej juhovýchodnej Európy sa zhromaždili aby začali pracovať na spoločnom projekte, prediskutovali rozdelenie úloh, metódy práce a ďalší dôležité témy pre úspešnú spoluprácu. Všeobecným cieľom projektu PPP4Broadband je zlepšenie virtuálnej dostupnosti vidieckych oblastí juhovýchodnej Európy prostredníctvom rozvoja širokopásmového internetu v pomocou PPP model.

Toto riešenie je inšpirované fungujúcimi modely znižujúcimi zaťaženia verejných rozpočtov, umožňujúcim rozvoja odľahlých oblastí aj v časoch úsporných opatrení a krátenie verejných rozpočtov. Cieľom projektu je vyvinúť medzinárodne aplikovateľné nástroje a metodiky zamerané predovšetkým na ovplyvnenie verejnej administratívy a PPP procedúr. Tento cieľ je možné dosiahnuť predovšetkým vďaka zloženiu projektových partnerov, ktorí reprezentujú členské krajiny EÚ, nové členské štáty aj kandidátske štáty a prinášajú do projektu skúsenosti z jednotlivých krajín, vďaka čomu budú výsledky projekty široko aplikovateľné.

V prvej fáze sa projekt zameria na identifikáciu národných podmienok pre aplikáciu PPP a rozvoja širokopásmového internetu. Následne bude vytvorených 9 PPP modelov, 3 pre každú špecifickú technologickú oblasť. V ďalšej fáze budú vytvorené národná Centra Excelencie, ktoré budú poskytovať know-how, poradenstvo, a ďalšie služby v oblasti použitia PPP modelov v každej zo zúčastnených krajín. Celý koncept projektu bude demonštrovaný pri realizácii 3 pilotných akcií (investičných zámerov na rozvoj širokopásmového internetu realizovaných na základe vytvorených PPP modelov) v tzv. testovacích oblastiach (Grécko, Rumunsko a Macedónsko).

Cieľovými skupinami projektu sú subjekty operujúce v oblasti rozvoja virtuálnej dostupnosti v odľahlých vidieckych oblastiach, menovite orgány regionálnej / miestnej administratívy, komerčné poskytovatelia internetu, atď. Tieto subjekty budú zahrnuté do projektu v rámci vzdelávacích, propagačných a ďalších aktivít. Subjekty verejnej správy budú motivované k zvýšeniu vedomostí v oblasti rozvoja širokopásmového internetu, použitie modelov PPP a procesu prípravy PPP konania.

Vyvinutie riešenia budú široko aplikovateľná a prenosná v rámci územia juhovýchodnej Európy pretože budú brať do úvahy skúsenosti a potreby z jednotlivých krajín. PPP modely vyvinuté v rámci projektu budú v súlade so stratégií Europe 2020 Initiative Digital Agenda zastrešujúca rozvoj v tejto oblasti.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať