CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

ROČENKA ELEKTROMOBILITY 2019: Siete nabíjacích staníc

0
Jedným z najväčších stimulov rozvoja elektromobility je vybudovanie spoľahlivej nabíjacej infraštruktúry aj mimo veľkých miest. Podľa údajov EAFO (European Alternative Fuel Observatory) patrí Slovensko v rámci svojho najbližšieho susedského okolia medzi najlepšie vybavené krajiny so svojimi viac ako 104 rýchlonabíjacimi stanicami s výkonom nad 22 kW a 347 verejnými nabíjacimi stanicami s nižším výkonom. Pokrytie nabíjacími stanicami dosahuje pomer asi 10 vozidiel na 1 rýchlonabíjačku a 2 vozidlá na jednu nabíjačku celkovo (ku koncu roka 2017). Ako vidno podľa údajov EAFO, nabíjacích staníc je na Slovensku na počet prevádzkovaných automobilov dostatok. Pochopiteľne, štatistika je jedna vec, no prax môže byť trochu odlišná. Pokrytie rýchlonabíjačkami je na väčšine územia veľmi dobré, najmä čo sa týka celej trasy diaľnice D1 od česko-slovenských hraníc až po Košice, či už cez Žilinu, alebo Banskú Bystricu. Slabšie pokrytie má zatiaľ juh Slovenska, kde nie je pokrytá trasa cez Nové Zámky ... Zobrazit Galériu

René Hubinský

Všetky autorove články
elektromobilita nabijanie stanica