SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

Skupina Lenovo: výsledky za druhý štvrťrok 2023/24

Tlačové správy
0

Spoločnosť Lenovo vidí známky oživenia v celom technologickom sektore - dosahuje štvrťročné zlepšenie výsledkov a ďalej posilňuje vedúce postavenie v oblasti Umelej inteligencie (AI)

SAMSUNG_07M Advertisement

Skupina Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami (ďalej len "skupina") dnes oznámila výsledky za druhý štvrťrok, v ktorých vykázala tržby skupiny vo výške 14,4 miliardy USD a čistý zisk 273 miliónov USD na základe iných ako hongkonských štandardov finančného výkazníctva (HKFRS)[1] . Hrubá zisková marža sa medziročne zvýšila na 17,5 %, čo je rekordná hodnota za druhý štvrťrok. Diverzifikované hnacie sily rastu skupiny naďalej dosahovali dobré výsledky, pričom príjmy z podnikania mimo PC predstavovali 40 % príjmov skupiny, čo je medziročne o tri body viac.

Skupina zaznamenáva jasné známky oživenia naprieč celým technologickým sektorom a za kľúčové faktory, ktoré prispeli k zlepšeniu jej štvrťročných výsledkov, považuje dôslednú realizáciu svojej stratégie, prevádzkovú dokonalosť a nepretržité investície do inovácií. Do budúcnosti bude spoločnosť Lenovo ďalej využívať príležitosti vytvorené umelou inteligenciou, kde má vzhľadom na svoj hybridný model umelej inteligencie, portfólio technológií z vrecka do cloudu, silný ekosystém, partnerstvá, rastúce portfólio technológií a schopností umelej inteligencie jedinečnú pozíciu na dosiahnutie úspechu. Pokračujúce investície do inovácií, a najmä do AI, ďalej posilnia schopnosť spoločnosti Lenovo zachytiť exponenciálny rast vyplývajúci z AI a zabezpečiť udržateľný rast a ziskovosť podniku. Spoločnosť je presvedčená o svojej schopnosti veľmi skoro obnoviť medziročný rast.

Zhrnutie finančných výsledkov:

 

Q2 FY 23/24

V miliónoch USD

Q2 FY 22/23

V miliónoch USD

Rozdiel

 

 

Výsledky skupiny

14,410

17,090

(16%)

 

Príjmy pred zdanením

358

710

(50%)

 

Čistý príjem (zisk pripadajúci na akcionárov)

249

541

(54%)

 

Čistý príjem (zisk pripadajúci na akcionárov – nie-HKFRS) [1]

273

591

(54%)

 

 

Základný zisk za akciu (Amerických centov)

2.09

4.54

(2.45)

 

Predstavenstvo spoločnosti Lenovo vyhlásilo predbežnú dividendu vo výške 8,0 HK centov na akciu.

Yuanqing Yang, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Lenovo:

“V minulom štvrťroku sme napriek makro výzvam zaznamenali jasné známky oživenia v celom technologickom sektore. Vďaka našej silnej realizácii, prevádzkovej dokonalosti a neustálym investíciám do inovácií sme dosiahli po sebe idúce štvrťročné zlepšenie výkonnosti, čo naznačuje povzbudivú trajektóriu zotavenia. Vďaka nepretržitej realizácii našej stratégie inteligentnej transformácie a ďalšiemu posilneniu nášho ekosystému a partnerstva v oblasti umelej inteligencie využijeme naše komplexné schopnosti v oblasti umelej inteligencie z vrecka až po cloud, aby sme umožnili hybridné aplikácie umelej inteligencie pre každý podnik a každého jednotlivca, čo v konečnom dôsledku povedie k udržateľnému rastu nášho podnikania”

Zrýchlenie vedúceho postavenia v oblasti umelej inteligencie

Umelá inteligencia nie je pre spoločnosť Lenovo žiadnou novinkou a už dlho sa zameriava na svoju stratégiu digitálnej a inteligentnej transformácie. Spoločnosť na svojom výročnom inovačnom podujatí Tech World v októbri načrtla svoju víziu "AI pre všetkých", pričom sa zamerala najmä na svoj model hybridnej AI, v rámci ktorého koexistujú verejné, súkromné a osobné modely s cieľom umožniť AI pre všetkých, pričom sa rešpektuje bezpečnosť a súkromie. Vízia spoločnosti Lenovo zahŕňala bohaté portfólio inteligentných zariadení vrátane počítačov, smartfónov a tabletov s podporou AI, ako aj infraštruktúru, riešenia a služby pripravené na AI a optimalizované pre AI. Spoločnosť Lenovo má jedinečnú pozíciu na zachytenie exponenciálneho rastu AI vzhľadom na svoje portfólio zariadení typu "z vrecka do cloudu", silný ekosystém a partnerstvá (vrátane rozšírenia partnerstva spoločnosti so spoločnosťou NVIDIA) a rastúce portfólio technológií a možností AI.

K predsedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi spoločnosti Lenovo Yuanqingovi Yangovi sa na pódiu konferencie Tech World pripojili vedúci predstavitelia globálnych partnerov spoločnosti Lenovo vrátane zakladateľa, prezidenta a generálneho riaditeľa spoločnosti NVIDIA Jensena Huanga, predsedníčky predstavenstva a generálnej riaditeľky spoločnosti AMD Dr. Lisy Su a prezidenta a generálneho riaditeľa Formuly 1® Stefana Domenicaliho. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft, Satya Nadella, generálny riaditeľ a prezident spoločnosti Qualcomm, Cristiano Amon, a generálny riaditeľ spoločnosti Intel, Pat Gelsinger, sa pripojili k Tech World prostredníctvom videohovoru.

Ako bolo oznámené v minulom štvrťroku, Lenovo investuje ďalšiu 1 miliardu USD do inovácií poháňaných umelou inteligenciou, čo nielen zaistí, že bude môcť realizovať svoju víziu „AI pre všetkých“, ale že dokáže podporiť udržateľný rast celého podnikania.

Solutions and Services Group (SSG): Rekordné príjmy a prevádzkový zisk, akumulácia riešení a služieb umelej inteligencie

Výsledky v druhom štvrťroku:

 • SSG prekonalo v druhom štvrťroku rekordy v oblasti tržieb aj zisku s tržbami 1,9 miliardy USD a prevádzkovou maržou 20 %.
 • Podporné služby a softvér boli hlavnou hnacou silou zisku skupiny SSG.
 • V druhom štvrťroku došlo k ďalšiemu nárastu objemu spravovaných služieb a služieb v oblasti projektov a riešení, ktoré teraz spolu tvoria 56 % príjmov spoločnosti SSG, čo je medziročne o tri body viac.

Príležitosti a trvalý rast:

 • SSG má silnú dynamiku pre svoje top ponuky vrátane riešení pre digitálne pracoviská (DWS), hybridného cloudu a riešení a služieb v oblasti udržateľnosti.
 • SSG zamerala svoju top ponuku na podporu špecifických vertikálnych priemyselných odvetví pomocou inteligentných riešení a služieb, čím získala prelomové zákaznícke transakcie na viacerých trhoch.
 • Nové hybridné profesionálne služby AI od spoločnosti Lenovo tiež umožňujú podnikom využívať hybridnú infraštruktúru a AI na transformáciu svojho podnikania.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Riešenie problémov na trhu, budovanie hybridnej infraštruktúry AI

Výsledky v druhom štvrťroku:

 • Príjmy ISG medziročne klesli na 2 miliardy USD, čo je nevyhnutný vplyv širších faktorov v makroekonomickom odvetví, ekonomického spomalenia a migrácie platforiem.
 • ISG dodalo silný výkon v oblasti úložiska, softvéru a služieb a podporilo rast High Performance Computing (HPC) a Edge.
 • Podnikanie s úložiskami dosiahlo rekordné tržby, vďaka čomu je Lenovo tretím najväčším poskytovateľom úložiska na svete.

Príležitosti a trvalý rast:

 • Ďalší rozvoj hybridnej umelej inteligencie bude hnacou silou budúceho rastu a diverzifikácie globálneho trhu s infraštruktúrou ICT, na ktorú má spoločnosť Lenovo vzhľadom na svoje bohaté portfólio infraštruktúrnych produktov a riešení dobrú pozíciu.
 • ISG bude naďalej posilňovať konkurencieschopnosť svojho portfólia, ako aj prevádzkovú excelentnosť a je presvedčené, že čo najskôr obnoví rast a ziskovosť.

Intelligent Devices Group (IDG): Upevnenie vedúceho postavenia na trhu, využitie možností zariadení AI

Výsledky v druhom štvrťroku:

 • IDG si v druhom štvrťroku udržalo svoju globálnu pozíciu číslo 1 v dodávkach a aktiváciách PC, a to aj napriek výzvam na trhu.
 • Výnosy medziročne klesli na 11,5 miliardy USD, ale odolnosť voči ziskovosti bola zachovaná s vedúcou prevádzkovou maržou v odvetví na úrovni 7,4 %.
 • Podnikanie v oblasti smartfónov dosiahlo dvojciferný nárast dodávok prémiových smartfónov na trh v porovnaní s predchádzajúcim rokom, hoci celkovo bol trh bez zmeny. Spoločnosť zvýšila svoju celkovú konkurencieschopnosť produktov a optimalizovala svoje portfólio s vyšším podielom prémiových produktov, pričom rekordne vysoký podiel prémiových produktov bol spôsobený predajom smartfónov razr.

Príležitosti a trvalý rast:

 • Pri pohľade do budúcnosti bude IDG plne využívať generatívnu AI na urýchlenie uvedenia zariadení s umelou inteligenciou novej generácie, vrátane uvedenia AI PC na budúci rok.
 • Lenovo bude ďalej investovať do technologických inovácií pre rast a dlhodobú konkurencieschopnosť.

ESG zhrnutie

Lenovo bolo ocenené za niekoľko úspechov ESG za posledný štvrťrok, vrátane:

 • Zaradenie do indexu podnikovej udržateľnosti Hang Seng 2023, v ktorom dosiahla najlepšie skóre v odvetví IT za výsledky v oblasti životného prostredia a sociálnej oblasti.
 • Skupina tiež získala status ,,šampióna" v rebríčku Canalys Global Sustainability Ecosystems Leadership.
 • Skupina bola vymenovaná za šampióna EPEAT Climate s viac ako 400 produktmi zaregistrovanými v rámci prvého zoznamu produktov označených EPEAT Climate+. EPEAT je hlavná globálna environmentálna značka pre elektronické a technologické výrobky.
 • V septembri sa spoločnosť Lenovo pripojila k iniciatíve UN Global Compact Forward Faster, ktorej cieľom je urýchliť opatrenia súkromného sektora v súvislosti so 17 cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, aby sa splnila agenda 2030.

[1] Meranie non-HKFRS bolo upravené vylúčením čistých zmien reálnej hodnoty finančného majetku oceňovaného reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát, odpisov nehmotného majetku vyplývajúcich zo zlúčení a akvizícií, nákladov súvisiacich so zlúčením a akvizíciami a prípadných zodpovedajúcich vplyvov na daň z príjmov.

O spoločnosti Lenovo

Lenovo je globálna technologická spoločnosť s príjmami 62 miliárd USD, ktorá sa nachádza na 217. mieste v rebríčku Fortune Global 500, zamestnáva 77 000 ľudí na celom svete a každý deň poskytuje služby miliónom zákazníkov na 180 trhoch. Spoločnosť Lenovo, ktorá sa zameriava na odvážnu víziu poskytovať inteligentnejšie technológie pre všetkých, nadviazala na svoj úspech najväčšej svetovej spoločnosti v oblasti osobných počítačov ďalšou expanziou do oblastí rastu, ktoré podporujú rozvoj technológií "nového IT" (klient, edge, cloud, sieť a inteligencia) vrátane serverov, úložísk, mobilných zariadení, softvéru, riešení a služieb. Táto transformácia spolu s inováciami spoločnosti Lenovo, ktoré menia svet, buduje inkluzívnejšiu, dôveryhodnejšiu a inteligentnejšiu budúcnosť pre každého a všade. Spoločnosť Lenovo je kótovaná na burze cenných papierov v Hongkongu pod názvom Lenovo Group Limited (HKSE: 992)(ADR: LNVGY). Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku https://www.lenovo.com, a prečítajte si o najnovších správach na našom StoryHub.

FINANČNÉ VÝSLEDKY

Za druhý štvrťrok, ktorý sa skončil 30. septembra 2023 (v miliónoch USD, okrem údajov na akciu)

 

 


Q2 23/24


Q2 22/23


Y/Y CHG

Výnosy

 

14,410

17,090

(16)%

Hrubý zisk

 

2,522

2,877

(12)%

Hrubá zisková marža

 

17.5%

16.8%

0.7 bodu

Prevádzkové náklady

 

(2,008)

(2,026)

(1)%

Výdavky na výskum a vývoj
(zahrnuté v prevádzkových nákladoch)

 

(498)

(556)

(10)%

Pomer nákladov a výnosov

 

13.9%

11.9%

2.0 bodu

Prevádzkový zisk

 

514

851

(40)%

Ostatné neprevádzkové výnosy/(náklady) – netto

 

(156)

(141)

11%

Príjem pred zdanením

 

358

710

(50)%

Zdaňovanie

 

(69)

(156)

(56)%

Zisk za obdobie

 

289

554

(48)%

Nekontrolné podiely

 

(40)

(13)

215%

Zisk pripísateľný vlastníkom s majetkovou účasťou

 

249

541

(54)%

Zisk pripísateľný vlastníkom s majetkovou účasťou  non-HKFRS [1]

 

273

591

(54)%

Zisk na akciu (centy USD)
Základný
Zriedený

 


2.09
1.99


4.54
4.23


(2.45)
(2.24)

 

 

Lenovo

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať