SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement

Spoločnosti Daimler a BMW Group majú v pláne vyvinúť spolu ďalšiu generáciu technológie automatizovaného jazdenia

Tlačové správy
0

Spoločnosti Daimler AG a BMW Group sa chystajú v otázkach automatizovaného jazdenia spojiť svoje sily. V prvom kroku by sa mal vývoj asistenčných systémov pre vodiča, automatizovaného jazdenia na diaľniciach alebo automatizovaných funkcií parkovania (momentálne až po SAE úroveň 4) dostať do nasledujúcej generácie technológie. Obe spoločnosti podpísali memorandum o porozumení, ktoré hovorí o spoločnom vývoji tejto dôležitej technológie mobility budúcnosti. Spoločnosti Daimler AG a BMW Group vnímajú tento prístup ako dlhodobú a strategickú spoluprácu a v priebehu nasledujúceho desaťročia sa budú snažiť sprístupniť ďalšie technologické pokroky pre širšiu verejnosť.

Ola Källenius, člen predstavenstva Daimler AG zodpovedný za koncernový výskum a vývoj divízie Mercedes-Benz Cars: „Autonómne jazdenie vnímame ako jeden z najrevolučnejších trendov, na ktorom intenzívne pracuje celý koncern Daimler. Bezpečnosť pritom zostáva pre spoločnosť Daimler už tradične na prvom mieste. Namiesto jednotlivých samostatných riešení nám ide o spoľahlivý komplexný systém, ktorý prinesie našim zákazníkom citeľný úžitok. V spolupráci so správnymi partnermi chceme zásadne zvýšiť výkonnosť tejto technológie a bezpečne ju priniesť na cestu.“

„Dôsledne pokračujeme v našej stratégii, pričom spájame kompetenciu dvoch technologických lídrov. Spoločnosť BMW Group považuje dlhodobé partnerstvá za veľmi dôležité, aby mohla posúvať industrializáciu autonómneho jazdenia v rámci flexibilnej, škálovateľnej a neexkluzívnej platformy. Spojením zásadných kompetencií našich spoločností zvyšujeme inovačnú silu a urýchľujeme rozšírenie tejto technológie," hovorí Klaus Fröhlich, člen predstavenstva BMW AG zodpovedný za vývoj.

Výhody plánovanej spolupráce spoločností Daimler AG a BMW Group sú zjavné: Vďaka kompetenciám a skúsenostiam jednotlivých partnerov a škálovateľnej architektúre sa zrýchli a zefektívni vývoj budúcich generácií technológie. Okrem týchto synergií sa k zákazníkovi dostanú nové technológie rýchlejšie a aktualizácie budú prebiehať v kratších inovačných cykloch. Veľký dôraz pritom obe spoločnosti kladú na bezpečnosť cestujúcich, ako aj všetkých ostatných účastníkov cestnej premávky. Spoľahlivosť systémov je preto hlavným kritériom spolupráce. Obaja partneri pritom sledujú cieľ, aby aj naďalej udávali tempo vývoja.

Spoločný vývoj by mal vďaka škálovateľnej architektúre obsahovať viaceré úrovne automatizácie, a to až po úroveň 4, pričom technológia s úrovňami 3 a 4 by mala umožňovať automatizované jazdenie na diaľniciach v Európe, USA a Číne. Partneri taktiež plánujú diskutovať o rozšírení budúcej spolupráce pri vývoji vyšších stupňov automatizácie jazdenia na diaľniciach, v okolí miest, či v mestách samotných. To podčiarkuje dlhodobú a udržateľnú povahu spolupráce, ktorá smeruje k škálovateľnej platforme automatizovaného jazdenia. Vývoj aktuálnej generácie ako aj spolupráca oboch spoločností týmto nie sú ovplyvnené a ostávajú nezmenené. Obe spoločnosti preskúmajú ďalšie možnosti partnerstiev s technologickými spoločnosťami a výrobcami automobilov, ktoré môžu prispieť k úspechu platformy.

Autonómne jazdenie v spoločnosti Daimler AG

Spoločnosť Daimler AG už dlhodobo intenzívne pracuje na vývoji projektov pre sériové využitie pre konkrétne vozidlá s úrovňou 3, či vozidlá s úrovňou 4 a 5. Spoločnosť Daimler pritom nadväzuje na svoju dlhodobú priekopnícku úlohu v oblasti aktívnych bezpečnostných systémov, ktorých funkcie sú už od začiatku do značnej miery programované priamo samotnou spoločnosťou (in-house). Vo veľkomeste San José v Silicon Valley spustia v roku 2019 prvý pilotný test spoločností Daimler a Bosch pre samočinne jazdiace vozidlá (úroveň 4 a 5) v mestskej oblasti. Dosiahne sa tým ďalší míľnik v spolupráci oboch partnerov a kooperácia bude môcť ďalej pokračovať podľa plánu. Začiatkom nového desaťročia predstaví spoločnosť Daimler vozidlá s vysokým stupňom automatizácie (úroveň 3), ako aj plnoautomatizované vozidlá (úroveň 4 a 5). Ako jediný výrobca OEM má spoločnosť Daimler AG na základe svojho celkového portfólia od osobných motorových vozidiel cez dodávky, autobusy až po nákladné motorové vozidlá najlepšie postavenie pre všetky relevantné prípady použitia autonómneho jazdenia a z tohto dôvodu sa pri automatizovanom jazdení spolieha na škálovateľné riešenia.

Autonómne jazdenie v spoločnosti BMW Group

Spoločnosť BMW Group pracuje už od roku 2006 na vysoko automatizovanom jazdení a za účelom vývoja sériovej výroby založila spolu s partnermi v oblasti technológií, dodávania a OEM neexkluzívnu platformu. Od roku 2017 prebieha úspešná spolupráca na vývoji v Autonomous Driving Campus v meste Unterschleißheim a industrializácia či škálovateľnosť technológie bude aj vďaka partnerom napredovať. Aktívny vývoj softvéru, ktorý tu bol prvýkrát použitý, zrýchľuje vývoj platformy a určuje trendy v automobilovom priemysle. Najnovšia technológia sa momentálne testuje celosvetovo na cestách na 70 testovacích vozidlách. Vozidlá zbierajú údaje, aby sa mohla technológia prostredníctvom strojového učenia s umelou inteligenciou vo virtuálnej simulácii ďalej zdokonaľovať a na ceste testujú nové funkcie od úrovne 2 až po úroveň 5. Momentálne vyvíjaná generácia technológie pôjde prvýkrát do sériovej výroby v roku 2021 vo vozidle BMW iNEXT s úrovňou 3, v pilotných projektoch bude kvalifikovaná na úroveň 4.

Daimler AG

Všetky autorove články
Daimler BMW automatizacia spolupráca vývoj auto

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať