SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement

Svetové ekonomické fórum: 3 technológie, ktoré ovplyvnia kybernetickú bezpečnosť v ďalšom desaťročí

Technológie
0

Podľa správy Svetového ekonomického fóra s názvom Global Risks Report 2019 sa za posledné desaťročie kybernetická kriminalita stala jedným z najvýznamnejších strategických rizík, ktorým dnes čelí svet. Súčasná priorita je zmierniť dosah finančne motivovanej počítačovej zločinnosti.

V poslednom desaťročí vznikla profesionálna ilegálna ekonomika, ktorá má širokú škálu a ponúka významnú návratnosť investícií. Situácia v oblasti kybernetickej bezpečnosti je charakterizovaná zameraním na finančné inštitúcie, najmä prostredníctvom škodlivého softvéru nakonfigurovaného na zber informácií o platbách a cieľových finančných platformách.

Trh počítačovej kriminality, ktorý spôsobil vznik kriminálneho online ekosystému, sa sústredil na obchodovanie s odcudzenými kreditnými kartami a niektoré z najvýraznejších a najsofistikovanejších globálnych útokov sa zamerali na prienik do vnútorných sietí komplexných globálnych platobných systémov a ich manipuláciu. Krajiny hovoriace po rusky majú jedno zo svetovo najaktívnejších ilegálnych ekonomík so stovkami fór a desiatkami tisíc používateľov a pôsobia v nich najsofistikovanejšie gangy počítačovej kriminality. Preto sú potrebné nové architektúry a spolupráca, pretože stojíme na pokraji novej éry počítačovej kriminality, ktorá bude posilnená novými a vznikajúcimi technológiami.

Tu sú tri technológie, ktoré by mohli charakterizovať nasledujúcich 10 rokov globálnej kybernetickej bezpečnosti:

  1. 5G siete

Nová generácia 5G sietí bude pre oblasť kybernetickej bezpečnosti jedna z najnáročnejších otázok. Nejde len o rýchlejší internet, predpokladá sa, že od roku 2025 sa bude do internetu každoročne pripájať 75 miliárd nových zariadení, ktoré budú prevádzkovať kritické aplikácie a infraštruktúru na takmer 1000-násobku rýchlosti súčasného internetu. To poskytne architektúru na prepojenie nových priemyselných odvetví, geografických oblastí a komunít. No zároveň to výrazne zmení aj rozsah ohrozenia.

5G potenciálne poskytne každému útočníkovi okamžitý prístup k zraniteľným sieťam. Objaví sa nová generácia kybernetických útokov, s niektorými z nich sme sa vlastne už stretli. V blízkej budúcnosti bude infraštruktúra inteligentných miest obsahovať systémy prepojené v novej, nevídanej miere – od dopravných systémov pre autonómne vozidlá cez automatizované systémy na dodávku vody a odvoz odpadu až po pohotovostné služby. To všetko bude vysoko prepojené, a teda vzájomne závislé a potenciálne veľmi zraniteľné. Kým v roku 2017 trvalo rozšírenie útoku WannaCry niekoľko dní, v 5G ére by sa takýto útok mohol šíriť rýchlosťou svetla. 5G siete teda prinesú veľa výhod, no zároveň budú schopné šíriť počítačovú kriminalitu v reálnom svete v nebývalom rozsahu a s dôsledkami, ktoré ešte nie sú známe.

  1. Umelá inteligencia

Umelá inteligencia je kritický komponent pri budovaní kybernetickej obrany poskytujúcej globálnu imunitu proti útokom. Vzhľadom na potrebu obrovskej efektivity pri odhaľovaní, situačného povedomia a odvrátenia hrozieb v reálnom čase sú budúcnosťou kybernetickej bezpečnosti riešenia s umelou inteligenciou.

Umelá inteligencia v rukách zločincov by mohla v okamihu obísť celé generácie technických kontrol, ktoré priemysel vybudoval v priebehu desaťročí. V sektore finančných služieb by sme sa čoskoro mohli stretnúť s malvérom so schopnosťou zachytávať a zneužívať technológiu hlasovej syntézy, napodobňujúcim ľudské správanie a biometrické údaje s cieľom obísť autentifikáciu ochraňujúcu bankové účty ľudí. Zneužívanie umelej inteligencie takmer určite vytvorí nové útoky, a to aj v oblastiach, na ktoré sa kyberzločinci doteraz nezameriavali. Ako príklad možno uviesť biotechnológie, zdravotníctvo, krádeže uloženého kódu DNA a manipulácie s ním, únos autonómnych vozidiel a pod.

  1. Biometria

Biometria sa široko zavádza v rôznych sektoroch na boj proti vznikajúcim hrozbám. Zároveň však prináša významné výzvy pre globálnu bezpečnostnú komunitu. Biometria a autentifikácia ďalšej generácie vyžadujú veľké objemy údajov o jednotlivcovi, jeho aktivite a správaní. Hlasy, tváre a najmenšie podrobnosti o pohyboch a správaní sa budú musieť uchovávať globálne, takže kyberzločinci sa zamerajú na novú generáciu osobných údajov. Nebudú sa už obmedzovať na krádež čísla kreditnej karty obete, ale na krádež jej bytia, teda na odtlačky prstov, identifikáciu hlasu a skenovanie sietnice.

Väčšina expertov sa dnes zhodne na tom, že trojfaktorová autentifikácia je najlepšia dostupná možnosť a dvojfaktorová autentifikácia je nevyhnutnosť. Heslo (to, čo viem), token (to, čo mám) a biometria (to, čo som) sú tri faktory autentifikácie a každý z nich robí tento proces silnejším a bezpečnejším.

Ak chceme zabezpečiť našu spoločnú digitálnu budúcnosť, musíme pochopiť, ako sa kybernetické útoky zmenia a ako sa bude transformovať následné riziko. Táto analýza musí byť založená na dôkazoch a výskume a musí využívať odborné znalosti ľudí z akademickej sféry, technickej komunity aj tvorcov politiky na celom svete. Iba tak možno vybudovať novú generáciu obranných systémov a partnerstiev v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Zdroj: www.weforum.org

Redakcia

Všetky autorove články
technológie kybernetika bezpečnosť security 5G siet

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať