ACER_05 ACER_05 ACER_05 Advertisement

Užitočné SW nástroje

0

Audacity v3.0

Určenie: program na nahrávanie a úpravu zvukových záznamov

Vlastnosti:

 • nahrávanie živého zvukového signálu z mikrofónu, analógového vstupu zvukovej karty alebo digitálnych záznamových zariadení pripojených cez rozhranie USB alebo Firewire; štart a ukončenie nahrávky sa dá explicitne načasovať alebo možno aplikovať aktiváciu záznamu pri prekročení zvolenej prahovej úrovne hlasitosti
 • tvorba záznamu s 24-bitovým rozlíšením a s max. 384 kHz vzorkovacou frekvenciou pri použití rozhrania WASAPI a dostatočne výkonného hardvéru
 • konverzia obsahu magnetofónových pások a gramofónových platní do digitálnej formy
 • úprava súborov vo formáte MP3, MP2, OGG, WAV, FLAC atď. vrátane AC3, M4A/M4R a WMA s použitím externých knižníc
 • import súborov MIDI a Allegro
 • sú dostupné funkcie strihu, kopírovania, spájania a mixovania zvukových záznamov; podpora 16, 24 aj 32-bitového formátu s pohyblivou rádovou čiarkou
 • úprava úrovne signálu zahŕňa kompresiu, zosilnenie, normalizáciu a efekt postupnej zmeny hlasitosti na začiatku a na konci záznamu
 • úprava frekvenčných vlastností spočíva v aplikácii ekvalizéra, zvýraznení basov, hornopriepustnej a dolnopriepustnej filtrácii, resp. v aplikácii zárezových filtrov
 • nezávislá zmena rýchlosti a výšky tónu, potlačenie šumu, odstránenie praskania atď.
 • aplikácia rôznych efektov, ako napr. echo, kompresor, fázovač, obmedzovač, časové oneskorenie atď.; ďalšie efekty sa dajú pridávať po inštalácii zásuvných modulov vo formáte Nyquist; sú podporované aj efekty LADSPA, LV2 a VST
 • je k dispozícii aj jednoduchý generátor tónov, rôznych typov šumu a rytmických prvkov
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny

Autor: vývojový tím Audacity
Štatút: freeware (open source)
Dom. stránka: www.audacityteam.org
Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 10

 

Bitwarden v1.25

Určenie: multiplatformový správca hesiel a iných dôverných údajov

Vlastnosti:

 • po vytvorení účtu možno naplniť lokálnu databázu (trezor) položkami, ktoré môžu byť typu Prihlásenie, Karta, Identita (osobné údaje) a Zabezpečená poznámka (aj s prílohami); doložky môžu byť organizované v separátnych priečinkoch
 • po naplnení databázy sa dá pristupovať vo zvolenom priečinku k jednotlivým položkám podľa ich typu, resp. obľúbenosti
 • textové vyhľadávanie v databáze uložených položiek
 • vstavaný generátor hesiel pomôže pri vytváraní nového hesla s požadovanou dĺžkou a typom použitých znakov
 • prístup k databáze sa môže automaticky uzamknúť po zvolenom časovom intervale, resp. pri reštarte alebo pri inom určenom stave systému (nečinnosť, režim spánku)
 • na zvýšenie bezpečnosti sa dá automaticky vymazať pamäťová schránka použitá na prenos dôverných údajov do cieľovej aplikácie
 • obsah lokálnej databázy možno synchronizovať cez vytvorený účet s mobilnými zariadeniami s iOS a Androidom, resp. inými počítačmi pracujúcimi pod operačným systémom Windows, Mac OS alebo Linux; výrobca poskytuje aj rozšírenia prehliadačov Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Vivaldi a ďalších, tie umožňujú bezprostrednú integráciu funkcií programu s príslušným typom prehliadača
 • prístup k účtu sa dá ošetriť dvojstupňovým stupňom overenia s využitím zvolenej overovacej aplikácie (Authy, Google Authenticator a pod.), pomocou zasielania verifikačných kódov e-mailovými správami alebo v prípade prémiového plateného účtu aj pomocou riešení YubiKey, Duo Security alebo FIDO U2F; pre platiacich používateľov autorská firma poskytuje aj vlastné riešenie TOTP pod názvom Bitwarden Authenticator
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny

Autor: vývojový tím Audacity
Štatút: freeware poskytuje základné funkcie, zvýšené zabezpečenie poskytuje verzia Premium v cene 10 USD za rok
Dom. stránka: www.bitwarden.com
Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 10

 

EMDB - Eric's Movie Database 4.02

Určenie: program na administráciu zbierky filmov a televíznych seriálov

Vlastnosti:

 • údaje o filmoch uložených na fyzických nosičoch (DVD, Blu-ray) alebo vo forme videosúborov možno vkladať ručne alebo importovať z internetovej databázy TheMovieDb alebo IMDb; na získanie niektorých údajov sú k dispozícii aj databázy TheTVDB.com a Rotten Tomatoes; príslušné údaje sa dajú importovať aj z externého súboru vo formáte .csv
 • informácie o filme obsahujú okrem názvu, roku vydania, krajiny pôvodu, mena režiséra, názvu filmového štúdia a minutáže aj herecké obsadenie (vrátane fotografií titulných postáv), krátky obsah deja, hodnotenie filmu, jeho žáner a titulný obrázok, resp. rôzne doplnkové informácie o médiu, na ktorom je film uložený; technické údaje o multimediálnych súboroch sa získavajú pomocou aplikácie MediaInfo
 • náhľad titulného obrázka sa dá získať z databáz TheMovieDb a IMDb
 • pokiaľ použitá internetová databáza obsahuje k danému filmu trailer, ten sa dá prehrať v predvolenom internetovom prehliadači; trailer sa dá získať aj z ľubovoľnej inej adresy, určenej používateľom (YouTube a pod.)
 • v databáze filmov možno vyhľadávať na základe názvu filmu, mien hercov, mena režiséra, roku vydania a množstva ďalších kritérií
 • zoznam filmov sa môže zoraďovať a filtrovať podľa rôznych kritérií vrátane toho, či ide o vlastný film, či už bol prehraný a pod.
 • v prípade filmov uložených na pevnom disku môžete priamo z prostredia programu spustiť jeho prehrávanie v predvolenom multimediálnom prehrávači
 • export zoznamu filmov do súboru vo formáte .csv,  .txt alebo webovej stránky HTML
 • tlač zoznamu filmov na základe zvolených filtračných kritérií
 • tvorba záznamov o požičaných filmoch
 • možnosť zmeny vzhľadu grafického rozhrania
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny

Autor: Wicked & Wild Inc., Holandsko
Štatút: freeware s dobrovoľným príspevkom
Dom. stránka: www.emdb.eu
Podporované OS: Microsoft Windows Vista – 10

 

Zobrazit Galériu

Peter Hubinský

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať