SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

Video: Predstavujeme Českú pirátsku stranu

Bezpečnosť
0
Česká pirátska strana alebo len Pirátska strana, prípadne Piráti je česká politická strana inšpirovaná švédskou Pirátskou stranou. Pirátske strany vznikli v mnohých krajinách v Európe a vo svete ako odpor proti údajnému obmedzovaniu základných občianskych práv vplyvnými lobistickými skupinami. Hlavnou témou Pirátskej strany sú informácie a ich zásadný význam v modernej spoločnosti. Piráti sa zameriavajú hlavne na občianske slobody, zdieľanie informácií, efektívne využitie technológií a ochranu súkromia. Neoddeliteľná súčasť ich programu je aj transparentnosť, e-government a priama demokracia. V posledných rokoch sa navyše program „pirátov“ týka aj drogovej problematiky (dekriminalizácia až legalizácia – racionalizácia prístupu), vzdelania (efektivita) a zdravotníctva (zastavenie odtoku prostriedkov korupciou), kde tvorí opozíciu konzervatívnym pohľadom na problematiku.