ACER_032021 ACER_032021 ACER_032021 Advertisement

Networking Academy Games 2020 po prvýkrát on-line!

Tlačové správy
0

Keď študenti dávajú prednosť počítačovým sieťam pred sociálnymi...

IT talenty z celej SR sa už tradične stretli na už 15. ročníku celoštátneho kola súťaže študentov v oblasti sieťových technológií. Netradične – on-line!

Dňa 19.5.2020 sa konalo celoštátne kolo súťaže študentov slovenských stredných a vysokých škôl, v rámci ktorej mali študenti možnosť prezentovať svoje vedomosti a praktické zručnosti z oblasti počítačových sietí. Súťaž bola organizovaná v rámci programu Sieťových akadémií Cisco. Súťaž bola v tomto roku po prvý krát organizovaná vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s pandémiou korona virusu v on-line prostredí s využitím videokonferenčného a kolaboračného systému Webex v dvoch kategóriách jednotlivcov:

V kategórii "UNI SS" – študentov stredných škôl a kategórii "UNI - VS" –  študentov vysokoškolákov. Každá škola malá možnosť nominovať do celoštátneho kola svojich najlepších študentov. V rámci národného kola súťažiaci riešili on-line vedomostný test a taktiež on-line praktickú  úlohu. Nad transparentnosťou a hodnotením dohliada odborná porota zložená zo zástupcov akademickej sféry a expertov z firiem, pôsobiacich v oblasti informačných technológií.

 „Študenti v rámci súťaže prezentujú svoje znalosti a zručnosti, ktoré získali prostredníctvom štúdia v rámci Sieťového akademického programu Cisco, ktorý je považovaný za najúspešnejšiu vzdelávaciu iniciatívu, ktorá vznikla na základe spolupráce akademickej sféry s priemyslom v Slovenskej republike v rámci partnerstva verejnej a privátnej sféry“ dopĺňa Doc. Ing.  František Jakab, PhD.  predseda organizačného výboru súťaže z Technickej univerzity v Košiciach.

Vo finále už 15. ročníka „sieťovej olympiády“ súťažilo 88 stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí museli preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA.  Študenti sa museli popasovať s náročnými zadaniami a ukázať, že dokážu riešiť aj profesionálne naformulované požiadavky zákazníkov. Odmenou za to je záujem firiem – ich potenciálnych zamestnávateľov. 

Výsledky 15. ročníka NAG 2020:

  • Kategória UNI-SS – stredoškolský študenti
  • Erik Revaj, Technická akadémia, Spišská Nová Ves
  • Lukáš Berko, Súkromná SOŠ, Poprad
  • Adam Majirský, SPŠ elektrotechnická, Košice
  • Kategória UNI-VS – študenti vysokých škôl
  • Maroš Pekár, Žilinská univerzita v Žiline
  • Miroslav Murín, Technická univerzita v Košiciach
  • Marek Ploštica, Žilinská univerzita v Žiline

Cieľom Sieťového akademického programu Cisco, ktorý je na Slovenských školách už od roku 1999,  je hľadať a rozvíjať talenty v oblasti sieťových technológií. Na Slovensku je doň zapojených päť univerzitných pracovísk a viac ako 70 stredných škôl. Ročne tieto školy pripravia viac ako 400 expertov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA a CCNP. Od roku 1999 bolo do programu zapojených takmer 50 000 študentov stredných a vysokých škôl.

Slovensko patrí medzi európsku špičku v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových akadémií. V súčasnosti v rámci programu sieťových akadémií študuje v SR viac ako 5 000 študentov. Slovenskí študenti patria k najúspešnejším aj v medzinárodnom meradle.

Študentskú súťaž NAG 2020 bola organizovaná spoločnosťou Cisco Systems Slovakia v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislava, Žilinskou univerzitou a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a spoločnosťou CEELABS, s.r.o., ako aktivita v rámci národného projektu IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE. Súťaž je registrovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako súťaž v oblasti odborných zručností v kategórií C.

Súťaž NAG 2020 sa uskutočnila aj vďaka partnerskej podpore: Generálneho partnera súťaže ALEF Distribution SK, partnerov AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o., T-Systems Slovakia, s.r.o., NTT Slovakia s.r.o., Košice IT Valley a mediálnemu partnerovi NEXTECH.

Vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí dnes požadujú nielen veľké, ale čoraz častejšie aj menšie spoločnosti. Preto je o týchto odborníkov veľký záujem. Už samotný priebeh súťaže sledujú mnohé významné firmy, ktoré môžu medzi študentmi identifikovať nové talenty a osloviť ich s ponukou na spoluprácu. Práve sieťové akadémie učia budúcich IT profesionálov navrhovať, konfigurovať a prevádzkovať počítačové siete. Mladí ľudia s týmito znalosťami majú v dnešnej dobe výbornú perspektívu na uplatnenie sa na trhu práce.

„Úloha sieťových špecialistov sa postupne mení a praxi sa musí prispôsobovať aj ich vzdelávanie. Z toho vychádza aj vzdelávací program  Sieťových akadémií. Študenti v rámci vzdelávacieho programu riešia simulované úlohy, s akými by sa mohli stretnúť aj v skutočnom živote. Rutinné konfigurácie budú totiž čoraz viac zvládať aj automatické siete a od IT špecialistov sa bude očakávať viac kreatívnej činnosti, porozumenie celkovej stratégii firiem a prepájanie technológií s biznisom“ povedal Marián Puttera zo spoločnosti Cisco Systems Slovakia.

Viac informácií o súťaži, ako aj celkové výsledky je možné nájsť na www.netacad.sk.

Zobrazit Galériu

University Science Park TECHNICOM

Všetky autorove články
online súťaž vzdelavanie technológie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať