CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

Blockchain si už podmaňuje aj automobilový priemysel

0

Blockchain ako moderná disruptívna technológia neobchádza ani odvetvie automobilového priemyslu. Spoločnosť EY sa aktívne podieľa na skúmaní potenciálu tejto technológie práve v automobilovom, ale i v ďalších priemyselných sektoroch. Blockchain tým, že prináša nové možnosti využitia, má tendenciu „narúšať“ zaužívané tradičné biznis modely. Je možné hovoriť o tzv. industrializácii blockchainu.

Čo si môžeme predstaviť pod industrializáciou blockchainu? „Keď hovoríme o industrializácii blockchainu, máme na mysli využitie tejto fantastickej technológie a jej adaptáciu na riešenie problémov a výziev tradičných priemyselných sektorov,“ vysvetľuje partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti na Slovensku Peter Borák.

V posledných rokoch sa stal blockchain známym hlavne v súvislosti s kryptomenami, avšak jeho vývoj a rozširovanie možností využitia pokračuje. Nové aplikácie tejto technológie umožňujú nielen ukladať informácie o vlastníckych právach, realizovať platby medzi rôznymi ekosystémami, automatizovať transakcie prostredníctvom tzv. smart kontraktov, ale blockchain taktiež ovplyvňuje spoluprácu rôznych sektorov a odvetví priemyslu.

Bitcoin – prvá a najznámejšia blockchainová sieť – bol vytvorený ako alternatíva k tradičným menovým systémom. Umožňuje vykonávať transakcie bezpečne a dôveryhodne, bez potreby dôveryhodnej centrálnej autority. Odstránením sprostredkovateľov Bitcoin dosiahol skrátenie doby spracovania a zníženie transakčných nákladov. „My v EY veríme, že vlastnosti blockchainu umožnia moderným podnikom viac z ich podnikateľských aktivít. Blockchain umožňuje napríklad vytvoriť medzipodnikový systém výmeny informácií podobný klasickému ERP systému, ktorý zabezpečí, že transakcie medzi podnikmi budú rýchle, bezpečné a transparentné. Automatizácia a logika podnikateľských procesov zase môže byť súčasťou smart procesov, ktoré prispejú k vyššej efektivite a vytváraniu nových obchodných modelov,“ pokračuje Peter Borák.

Blockchain má jednoznačne potenciál uplatnenia aj v automobilovom priemysle. Predovšetkým sa jedná o zvýšenie efektivity a spolupráce naprieč dodávateľským reťazcom, lepšiu synchronizáciu reťazca, sledovanie pôvodu komponentov alebo nezmeniteľné zaznamenanie využitia vozidla či jeho servisnej histórie. Okrem uvedených možností uplatnenia môže blockchainová technológia prispieť k lepšej škálovateľnosti zdieľaných podnikových automobilových flotíl, dekompozícii elektromobilov na kľúčové výrobné komponenty a osobitnému riadeniu dodávateľských reťazcov pre tieto komponenty (batéria, podvozok, palubné systémy a ďalšie) alebo umožneniu poskytovateľom dopravy skombinovať ich ponuku do jednej služby umožňujúcej bezproblémové cestovanie pasažierov.

Niektoré zásadné otázky však stále zostávajú otvorené. Sú spoločnosti a zákazníci pripravení na nové podnikateľské modely, akým je napríklad zdieľané vlastníctvo? Ako budú používatelia interagovať s blockchainovou technológiou? Budú tejto technológii dôverovať? Ako sa môžu iné odvetvia priemyslu poučiť z využitia blockchainu v automobilovom priemysle?

„Mnohé z toho, čo očakávame v automobilovom priemysle, bude analogicky platiť i v iných odvetviach. Napríklad koncept zdieľaného vlastníctva môže byť využitý samozrejme aj v ďalších sektoroch. Ak pripustíme, že záznam o zdieľaní aktíva môže byť uložený v blockchainovej sieti, prístup cez internet of things (IoT) k využitiu aktíva sa stáva ekonomicky uskutočniteľným. Očakávame, že autá a domy budú logicky prvými aplikáciami zdieľaného vlastníctva, avšak rýchlo môžu nasledovať kancelárie, sklady, lode a ďalšie cenné aktíva,“ uzatvára Peter Borák.

Zatiaľ čo väčšina ľudí sleduje vývoj kurzu Bitcoinu alebo iných kryptomien, v pozadí prebieha intenzívny výskum a vývoj technológie blockchain, ktorý smeruje k jej využitiu v rámci rozsiahlych podnikových aplikácii, automatizácii procesov alebo k zavedeniu smart kontraktov. Stále viac a viac sa utvrdzujeme v presvedčení, že práve blockchain je technológiou, ktorá má potenciál byť inhibítorom nových, transparentnejších a efektívnejších podnikateľských modelov.

V najbližšej budúcnosti spoločnosť EY očakáva tieto štyri hlavné vývojové trendy: veľké podnikové aplikácie budú viac využívať verejný blockchain ako súkromný (konzorčný), smerovanie k tokenizácii aktív, odklon od kryptomien a obchodovanie s využitím tokenizovaných klasických (fiat) mien a konsolidáciu súčasných paralelných blockchainových sietí smerom k priemyselne štandardizovaným blockchain ekosystémom.

SKPR STRATEGIES, s.r.o.

Všetky autorove články
Blockchain automobil priemysel technologia retazec bitcoin

Pridať komentár