CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Book & Claim: riešenie Kuehne+Nagel pre zníženie uhlíkovej stopy v rámci vlastných dodávateľských reťazcov (carbon insetting)

Tlačové správy
0

Spoločnosť Kuehne+Nagel uviedla na trh riešenie znižovania emisií v rámci vlastného hodnotového reťazca, tvz. carbon insetting s názvom Book & Claim. Týka sa zákazníkov, ktorí využívajú cestnú prepravu a nakupujú hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej (HVO). HVO sa vyrába hydrogenovaním rastlinných olejov a odpadu a ide o ekologickú alternatívu nafty, teda emisie CO2 sú až o 90 % nižšie ako pri spaľovaní nafty. Riešenie Book & Claim dopĺňa už existujúcu ponuku Kuehne+Nagel pre námornú a leteckú logistiku. Teda biopalivá pre námornú dopravu a udržateľné letecké palivo (SAF). Komplexné riešenie Book & Claim podporí dosahovanie vedecky podložených environmentálnych cieľov Kuehne+Nagel a urýchli znižovanie emisií v odvetví logisticky.

Pri vývoji riešenia Book & Claim pre HVO spolupracovala Kuehne+Nagel s niekoľkými externými spoločnosťami, aby spolu otestovali a overili vedeckú a metodologickú robustnosť konceptu. Odborné znalosti tímu Kuehne+Nagel, vybudované prostredníctvom ponuky v námornej a leteckej logistike, poskytli projektu pevné základy.

„Rozšírenie našej ponuky dekarbonizácie pre našich zákazníkov je kľúčovou súčasťou nášho strategického plánu Roadmap 2026, konkrétne jedného z jeho štyroch základných kameňov Living ESG. Cieľom je napĺňať environmentálne ciele našich zákazníkov. Tí, ktorí nakupujú HVO môžu teraz znížiť emisie CO2 vo svojom dodávateľskom reťazci. Zvýši sa tým dopyt a tlak na širšiu ponuku nízkoemisných technológií, a v konečnom dôsledku to povedie k urýchleniu dekarbonizácie cestnej prepravy,“ uviedol Hansjörg Rodi, člen predstavenstva pre cestnú logistiku v Kuehne+Nagel.

V prvej fáze bude riešenie Book & Claim pre HVO k dispozícii pre zákazníkov v Európe. V budúcom roku je v pláne rozšírenie mimo Európu. Okrem toho tím Kuehne+Nagel intenzívne pracuje na integrácii elektrických vozidiel. „V záujme dekarbonizácie cestnej logistiky vnímame HVO iba ako premosťujúce riešenie k elektrickým nákladným vozidlám, na ktoré sa sústredíme aj v budúcnosti. Očakávame, že prvé výsledky predstavíme už koncom tohto roka,“ uzatvára Hansjörg Rodi.


O Kuehne+Nagel

S viac ako 79 000 zamestnancami na takmer 1 300 miestach v takmer 100 krajinách je skupina Kuehne+Nagel jedným z popredných svetových poskytovateľov logistiky. Kuehne+Nagel so sídlom vo Švajčiarsku je kótovaná vo švajčiarskom indexe akciového trhu SMI. Skupina je svetovou jednotkou v leteckej a námornej logistike a má silné postavenie na trhu v cestnej a kontraktnej logistike.

 Kuehne+Nagel je vybraným logistickým partnerom pre 400 000 zákazníkov po celom svete. Skupina pomocou svojej globálnej siete, logistických znalostí a poznatkov založených na údajoch poskytuje komplexné riešenia dodávateľského reťazca pre globálne spoločnosti a odvetvia. Ako člen Science Based Target Initiative (SBTi) sa spoločnosť Kuehne+Nagel zaviazala k udržateľnej logistike znižovaním vlastnej environmentálnej stopy a podporovaním svojich zákazníkov nízkouhlíkovými logistickými riešeniami.

Zobrazit Galériu

Kharisma, s. r. o.

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať