CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Cloud nie je cieľ, len prostriedok. Najskôr si treba definovať problém

Technológie
0

Špeciálny projekt

Sedemdesiat percent podnikovej pracovnej záťaže bude do roku 2024 v cloude. Až tri zo štyroch organizácií však nemajú cloudovú stratégiu, ktorá by sa prispôsobila tomuto trendu. Podľa výskumnej spoločnosti Gartner navyše väčšina firiem prichádza s plánom až potom, ako už s cloudom získali nejaké skúsenosti.

„Samotnému prechodu do cloudu by pritom mala predchádzať dôkladná analýza. Cloud totiž nie je samoúčelný; pre podnik by nemalo byť využívanie cloudových služieb cieľom, len preto, že je to moderné a že to robia ostatní. Cloud je len prostriedok. Podnik by sa mal v prvom rade pozrieť na to, aký obchodný problém potrebuje vyriešiť. Naň môže byť odpoveďou aj cloud,“ hovorí odborník spoločnosti Eviden Milan Paštrnák.

Cloud ponúka veľký výpočtový výkon, dostupnosť odkiaľkoľvek či výraznú úroveň zabezpečenia. Vysoká miera škálovateľnosti umožní firmám riešiť sezónne špičky, flexibilita zase uľahčí inovácie. Do cloudu možno presunúť len niektoré aplikácie, no aj kompletnú IT infraštruktúru organizácie. Miera by však vždy mala závisieť od cieľov, ktoré treba dosiahnuť. Zároveň platí, že nasadenie cloudu v organizácii by malo prebiehať evolučne a nie revolučne.

Na začiatku je zvedavosť

„V prvej, analytickej fáze by si organizácia mala určiť nielen cieľ, ale i spôsob, akým si overí jeho dosiahnutie,“ vysvetľuje expert Evidenu. Toto obdobie, ktoré sa nazýva aj Cloud curious, je začiatkom záujmu o cloud. Vtedy je vhodné stretnúť sa s odborníkmi, absolvovať orientačné workshopy či diskutovať so všetkými účastníkmi, ktorých sa prechod na cloud môže dotknúť. Ak je výsledkom, že cloudové riešenie je výhodné, túto fázu zavŕši dizajn riešení a plán prechodu rozdelený na jednotlivé kroky.

„Jedným z najhorších spôsobov migrácie totiž je zobrať existujúcu infraštruktúru a preniesť ju bez zmien do cloudu,“ vysvetľuje M. Paštrnák. „To je však zároveň veľmi častá chyba, s ktorou sa stretávame. Takýto postup môže priniesť neefektívny a finančne veľmi nákladný výsledok,“ upozorňuje.

Ďalšou fázou prerodu organizácie je takzvané obdobie Cloud comfort – vtedy už sú nasadené prvé riešenia, firma prakticky skúša, čo funguje a zvyká si na zmeny, ktoré so sebou transformácia prináša. Vyhodnocuje sa úspešnosť nasadenia a skúmajú sa ďalšie možnosti.

„Poslednou fázou je cloud native. Vtedy už je už organizácia s cloudom zžitá, agilne využíva všetky výhody, pružne reaguje na svoje potreby a dokáže z cloudu vyťažiť maximum. Pri rozmýšľaní nad ďalšími inováciami už s cloudom počíta od začiatku,“ hovorí expert.

Nové trendy

Takáto organizácia už aktívne sleduje aktuálne trendy. V spolupráci s odborníkmi môže nasadiť takzvaný multicloud, čiže kombináciu cloudových riešení od rôznych poskytovateľov alebo hybridný cloud, čo je kombinácia verejného a privátneho cloudu.

Ďalším trendom je aj rozširovanie služieb. „Viac možností však prináša aj väčšiu zložitosť implementácie a ďalšie výzvy, ktoré sú s tým spojené,“ vysvetľuje odborník, prečo by aj rozširovaniu služieb mal predchádzať proces analýz a ich nasadzovanie by malo sledovať určenú stratégiu.

Cloudu nahráva aj ďalší moderný trend – riešenia, využívajúce umelú inteligenciu, sú náročné na objemy dát a výpočtový výkon, potrebný na ich spracovanie.

Informačné technológie v organizácii by sa mali vyvíjať v súlade s jej potrebami. „Ak sa cloud správne uchopí, môže spoločnosti výrazne pomôcť,“ hovorí odborník z Evidenu.

Eviden

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať