CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

Daimler a Chery zakotvili koexistenciu značiek EQ/eQ

Tlačové správy
0

Spoločnosť Chery bude používať označenia eQ a eQ1, ako aj ich ďalšie číselné deriváty. Daimler bude na označovanie svojich elektrických vozidiel značky Mercedes-Benz používať označenia EQC a ďalšie abecedné dodatky. Daimler bude na pomenovanie hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete používať označenie EQ Power. Chery bude na pomenovanie svojho systému elektrifikácie vozidiel používať označenie eQ TEC.

Chery od roku 2014 používa obchodné značky eQ a eQ1 v Číne a Daimler tejto spoločnosti umožnil používanie tejto skupiny názvov aj v krajinách mimo Číny. Spoločnosť Daimler takmer súčasne etablovala skupinu značiek EQ pre elektricky poháňané vozidlá značky Mercedes-Benz v krajinách mimo Číny a spoločnosť Chery jej umožnila používanie týchto značiek aj v Číne.

Obidve spoločnosti zdôrazňujú zachovanie hodnoty a šance obchodnej značky EQ/eQ v kombinácii s vozidlami poháňanými novými druhmi energie (NEV). Príslušné skupiny značiek budú v budúcnosti rozvíjať a vylepšovať v rôznych smeroch.

„Spoločnosť Chery si obchodnou značkou eQ získala dobré meno v Číne a v plnej miere to rešpektujeme. Som rád, že sa Daimler a Chery v otvorenej a partnerskej atmosfére dohodli na spoločnom používaní skratky eQ/EQ. Chery a Daimler týmto obojstranným porozumením podporujú elektrickú budúcnosť automobilového priemyslu v Číne a na celom svete,“ vyhlásil Hubertus Troska, člen predstavenstva Daimler AG, zodpovedný za činnosti v regióne Veľká Čína.

Anning Chen, výkonný riaditeľ spoločnosti Chery, tieto slová potvrdil: „Od založenia značky Chery sa usilujeme o zavádzanie inovácií v automobilovom odvetví a etablovanie značky na medzinárodnom trhu. Sme hrdí na naše výdobytky v oblasti technologického vývoja a duševného vlastníctva. Vítame dohodu so spoločnosťou Daimler o celosvetovej koexistencii našich značiek, ktorá je prospešná pre obidve strany. Spoločnosť Chery celosvetovo ponúka vysokú hodnotu produktov, skúsenosti zákazníkov a jedinečnú trhovú hodnotu.“

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.

Všetky autorove články
EQ eQ1

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať