CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

(Fr)Agilné metódy vývoja softvéru

0
Agilná metóda vývoja softvéru sa od klasických metód líši viacerými faktormi. Hlavný rozdiel je v tom, že na začiatku celého projektu sa nerobí zdĺhavá analýza, ale produkt a jeho vývoj sa začína takmer okamžite so štartom projektu. Vývoj je rozdelený do krátkych cyklov, tzv. iterácií, a po týchto malých častiach sa postupne skladá finálny produkt. Vďaka tomuto prístupu má zadávateľ prvú hmatateľnú verziu produktu k dispozícií vo veľmi krátkom čase. Vďaka rozdeleniu do krátkych iteračných cyklov môžete prípadnú chybu v zadaní odhaliť veľmi rýchlo a včas napraviť. Agilný prístup si však okrem iného vyžaduje veľmi úzku spoluprácu oboch strán a zadávateľ si musí na takto vyvíjaný projekt alokovať viac času v prípade kľúčových ľudí ako pri klasických metódach vývoja. Finálny produkt je väčšinou výrazne odlišný od prvotných predstáv zadávateľa, ktoré sa postupne vyjasňujú a menia počas vývoja.  Agilne „s dobrým diktátorom“ V prípade vývoja softvéru agilnou metódou platí viac ako inokedy, ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať