PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Komplexné zabezpečenie budov a areálov

Bezpečnosť
0
Základný stupeň ochrany, ktorého dôležitosť si všetci uvedomujú, je ochrana vnútorného priestoru. V mnohých firmách sa domnievajú, že im takéto zabezpečenie stačí. Tí zodpovednejší riešia aj zabezpečenie celého areálu firmy. Vtedy možno narušiteľovi zamedziť, prípadne sťažiť vstup do budov či prístup k dôležitým objektom a získať čas na privolanie interných alebo externých zásahových zložiek. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Komplexná viacstupňová ochrana V mnohých prípadoch je rovnako dôležitá ochrana vonkajšieho priestoru, ktorá sa často buduje ako nadstavba vnútornej ochrany, a takisto ochrana perimetra, teda celého areálu, jeho oplotenia a podobne. Prax je totiž taká, že keď sa do objektu násilím dostane narušiteľ, napríklad rozbije okno, alarm dobrého vnútorného bezpečnostného systému identifikuje narušenie a pošle oznámenie o udalosti na políciu či bezpečnostnej službe. Tieto zásahové zložky však majú určitý reakčný čas, za ktorý sú schopné prísť. Môže to byť 5 – 15 minút, ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať