ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Mastercard SME Monitor: Firmy zavádzajú platby kartou hlavne kvôli prianiu zákazníkov

Tlačové správy
0

Malé a stredné podniky zavádzajú v krajinách strednej a východnej Európy platbu kartou. Konajú tak hlavne na základe silného dopytu zo strany spotrebiteľov. Za príležitosť ako držať krok so súčasnými technologickými trendami považuje prijímanie platobných kariet až 18% takýchto predajcov. Vyplýva to zo zistení prieskumu Mastercard CEE SME Monitor* v desiatke krajín strednej a východnej Európy.

Prieskum ukázal, že malé a stredné podniky na Slovensku považujú za najväčší prínos elektronických platieb zjednodušenie každodenných aktivít a prevádzky (76%), ale tiež zvýšenie bezpečnosti (57%) či šetrenie (45%).

„Klienti v dnešnej dobe stále viac platia nielen priamo kartami, ale aj mobilnými telefónmi. Malí a strední podnikatelia, ktorí majú terminály pre bezkontaktné platenie, môžu tieto mobilné platby bez problémov prijímať a nepotrebujú žiadnu ďalšiu investíciu,“ upozornil riaditeľ Mastercard pre business development pre Slovensko, Českú republiku a Rakúsko Michal Čarný.

V prípadoch, keď malé a stredné podniky prevádzkujú internetové obchody, patria medzi najčastejšie používané spôsoby platby u slovenských spotrebiteľov platba kartou (50%) a elektronický prevod (33%), ktoré prevyšujú nad platbou v hotovosti pri doručení objednávok (14%).

Prieskum spoločnosti Mastercard sa zaoberal aj spôsobom, akým malé a stredné podniky vo všeobecnosti riešia svoju výdavkovú stránku. Slovenské podniky sú si dobre vedomé prínosov elektronických platieb pre bezproblémovú prevádzku firmy. Až 72 percent svoje úhrady realizuje platbami z firemných bankových účtov, čo je nad priemerom sledovaného regiónu. Napriek tomu, že aj na Slovensku je stále vysoký podiel platieb v hotovosti zo strany malých a stredných podnikov (49%), zaujímavým zistením je, že hotovosť sa tu používa v ďaleko menšej miere pri úhrade daňových povinností (22%). To môže znamenať, že regulatórne opatrenia a povinnosť uskutočňovať tieto platby elektronickou cestou zohrávajú v nahradzovaní hotovostných platieb bezhotovostnými významnú rolu.

Ako ďalej ukázal prieskum CEE SME Monitor, rozvoj ďalších elektronických platieb brzdia predovšetkým vonkajšie faktory. Najčastejšie zmieňovaným negatívnym činiteľom sú podmienky na trhu, teda celkovo nízka kúpna sila obyvateľov, nasledovaná vysokou mierou zdanenia či zložitými byrokratickými procesmi.

Je teda potrebné, aby malé a stredné podniky a ostatní účastníci trhu otvorene diskutovali s cieľom tieto prekážky odstrániť. Spoločnosť Mastercard mieri v celosvetovom meradle k naplneniu svojho cieľa – plnohodnotne začleniť do finančného trhu 500 miliónov spotrebiteľov a 40 miliónov obchodníkov do roku 2020. Globálne znalosti, skúsenosti a odbornosť v oblasti elektronických a digitálnych platieb budú pre vlády a podniky v krajinách strednej a východnej Európy cenným prínosom pri budovaní udržateľného hospodárstva do budúcna.

 

Mastercard

Všetky autorove články
Mastercard podnik platba platobna karta

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať