S_03PaletteBase S_03PaletteBase S_03PaletteBase Advertisement

NASA zaznamenala v Číne významný pokles znečistenia ovzdušia po prepuknutí koronavírusu

0

Zdá sa, že epidémia koronavírusu má výrazný vplyv na notoricky známu vysokú úroveň znečistenia ovzdušia v Číne. Satelitné snímky NASA ukázali „významný pokles“ oxidu dusičitého v krajine, čo prinajmenšom „čiastočne súvisí“ so spomalením hospodárskej činnosti, ktorého cieľom je obmedziť hrozbu.

Oxid dusičitý je vedľajší produkt spaľovania fosílnych palív (uhlie, ropa, plyn, nafta) a môže pochádzať z osobných i nákladných automobilov, autobusov alebo elektrární, ako aj z iných priemyselných zariadení. Znečistenie oxidom dusičitým môže u ľudí spôsobiť respiračné problémy, ako sú astma a infekcie. Navyše v atmosfére sa môže miešať s inými chemikáliami a vyvolať kyslé dažde a kontamináciu pobrežných vôd.

Vedci zostavili satelitné údaje do máp demonštrujúcich koncentrácie oxidu dusičitého v Číne od 1. januára do 10. februára, čo pokrýva obdobie pred karanténou a počas nej. Zníženie znečistenia oxidom dusičitým sa začalo v blízkosti mesta Wu-chan, keď úrady zastavili dopravu v meste a jeho okolí. S postupným zavádzaním karantény v ďalších oblastiach sa pokles zaznamenal aj inde v krajine.

Zníženie znečistenia súvisí aj s oslavami čínskeho lunárneho nového roka na prelome januára a februára, keď sa veľa podnikov a tovární uzavrie. Aj predchádzajúce pozorovania odhalili pokles znečistenia počas tohto obdobia, ale nie taký výrazný ako tento rok. Tím dospel k tomuto záveru po porovnaní údajov z roku 2020 s priemernými hladinami nameranými v tomto období roka medzi rokmi 2005 a 2019. Zistil, že tohtoročné údaje sú o 10 až 30 percent nižšie ako zvyčajne.

Zdroj: newatlas.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
veda vyskum zdravie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať