Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Neurónová sieť Googlu vynašla vlastné šifrovanie

Technológie
1

Aj počítače udržia tajomstvo. Tím Google Brain, zameraný na hlboké učenie (deep learning), ukázal, že stroje sa môžu naučiť chrániť svoje správy pred zvedavými zrakmi.

Výskumníci Martín Abadi a David Andersen preukázali, že počítačové neurónové siete môžu prísť na to, ako použiť jednoduchú šifrovaciu techniku. V ich experimente bol počítač schopný vytvoriť si vlastnú formu šifrovania použitím strojového učenia bez toho, že by sa učil špecifické kryptografické algoritmy. Pravda, v porovnaní s existujúcimi systémami navrhnutými ľuďmi išlo o veľmi jednoduché šifrovanie. No aj tak je to zaujímavý pokrok v oblasti neurónových sietí.

Vedci pracovali s tromi neurónovými sieťami (Alica, Bob a Eva). Každý systém bol vycvičený na to, aby dokonale zvládol svoju úlohu v komunikácii. Alica mala poslať tajnú správu Bobovi, ten ju mal dešifrovať a úlohou Evy bolo pokúsiť sa odpočúvať ich komunikáciu.

Na zabezpečenie toho, aby správa ostala tajná, Alica musela previesť pôvodnú textovú správu na hatlaninu, aby nikto, kto ju zachytí (napr. Eva), nemohol pochopiť jej obsah. Túto hatlaninu, „šifrovaný text“, mal dekódovať Bob a nikto iný. Alica a Bob si vopred dohodli súbor čísel, tzv. kľúč, ku ktorému Eva nemala prístup, a tak nemohla správu dešifrovať.

A opäť sa ukázalo, že opakovanie je matka múdrosti. Prvé výsledky boli dosť úbohé, no po určitej praxi si Alica vyvinula vlastnú šifrovaciu stratégiu a Bob sa ju naučil dešifrovať. Keď sa celý scenár zopakoval 15 000-krát, Bob bol schopný previesť Alicine šifrované správy na obyčajný text, zatiaľ čo Eva odhadla len 8 zo 16 bitov tvoriacich správu. Keďže každý bit bol 1 alebo 0, je to asi rovnaká úspešnosť, aká by sa dosiahla čistou náhodou. Celý výskum bol zverejnený na arXiv.

Redakcia

Všetky autorove články
Google neuronova siet

1 komentár

No aj tak je to zaujímavý pokrok v oblasti neurónových sietí. reakcia na: Neurónová sieť Googlu vynašla vlastné šifrovanie

7.11.2016 07:11
Alebo skôr pokrok ku "dňu zúčtovania". Stačilo len 15 000 opakovaní aby sa naučila ju dokonale odoslať. Čo bude asi tak po 100 000 opakovaní?
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať