SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement

Nová vakcína proti covidu na rastlinnej báze

0

Hoci na trhu už existuje viacero vakcín proti koronavírusu, tá najnovšia, vyvinutá v spolupráci kanadskej biotechnologickej spoločnosti Medicago a farmaceutickej spoločnosti GlaxoSmithKline, má jednu jedinečnú vlastnosť – je rastlinná. V prípade schválenia by sa dvojdávková vakcína proti COVID-19 stala prvou rastlinnou vakcínou povolenou na použitie u ľudí. Výsledky tretej fázy klinických skúšok, ktoré zahŕňali 24 000 dospelých účastníkov v šiestich krajinách, sú sľubné – dosiahla účinnosť 71 % pri ochrane pred ochorením COVID-19.

Čo znamená, že vakcína je založená na rastlinnej báze? „Rastlinná“ jednoducho znamená, že výskumníci na výrobu časti vakcíny použili rastliny. Konkrétne ide o rastlinu Nicotiana Benthmiana, blízku príbuznú tabaku. Vedci si ju vybrali pre jej náchylnosť na infekciu rôznymi patogénmi vrátane COVID-19. Môžu tak túto listnatú rastlinu použiť ako nádobu na produkciu antigénov, kľúčovej zložky vakcín. Podľa Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby sú antigény súčasťou vírusov (a vakcín), ktoré podnecujú náš imunitný systém k činnosti.

V prípade COVID-19 pôsobí ako antigén spike proteín. Preto je to oblasť, v ktorej sa vakcíny pokúšajú replikovať. Každá však má vlastný jedinečný prístup. Napríklad vakcína Janssen od spoločnosti Johnson and Johnson používa modifikovaný vírus na zavedenie spike proteínu do našich buniek. Iné vakcíny (Pfizer-BioNTech, Moderna) nesú genetický kód pre spike proteín, ktorý si naše telo následne vytvorí a zničí. Metóda vakcíny Medicago je odlišná – začína zavedením genetického kódu na vytvorenie spike proteínu do rastlín, nie do ľudí.

Tento kód funguje ako návod na použitie: rastlinné bunky si ho „prečítajú“ a potom pomocou informácií začnú odčerpávať nadbytočné spike proteíny. Tieto spike proteíny sa začnú zhlukovať do skupín po troch, tie sa potom ešte ďalej zhlukujú a vytvoria molekuly vyzerajúce ako vírusy. Tieto molekuly, nazývané častice podobné vírusom (virus-like particles – VLP), sa tvoria v listoch rastliny v priebehu štyroch dní a sú antigénom vo vakcíne Medicago.

VLP sú veľmi zložité molekulárne štruktúry, ktoré vyzerajú ako vírus – majú rovnakú veľkosť, rovnakú organizáciu, ibaže vnútri nemajú žiadnu genetickú informáciu, takže nie sú infekčné. Keď sa tieto „pseudovírusy“ vstreknú do tela, prinútia imunitný systém k činnosti. Na rozdiel od skutočných vírusov sa však nemôžu replikovať a spôsobiť ochorenie. Okrem VLP má vakcína Medicago ešte jednu kľúčovú zložku: adjuvans vyrobený spoločnosťou GlaxoSmithKline. Ide o zložky nachádzajúce sa v niektorých (nie vo všetkých) vakcínach, ktoré vytvárajú silnejšiu imunitnú odpoveď.

Vakcína na rastlinnej báze bola doteraz účastníkmi testov dobre tolerovaná a podľa tlačovej správy Medicago neboli v skupine s očkovaním hlásené žiadne vážne nežiaduce udalosti. Vyskytli sa síce niektoré vedľajšie účinky, no boli to väčšinou mierne až stredne závažné príznaky (bolestivé miesto vpichu, únava, bolesti svalov alebo hlavy), ktoré ustúpili v priebehu 1-3 dní. Menej ako 10 % subjektov malo miernu horúčku. Rastlinná vakcína zatiaľ nie je dostupná, ale Medicago plánuje prvé dodávky spustiť po získaní súhlasu od Health Canada začiatkom roka 2022.

Zdroj: health.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať