SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement

Okamžité prevody peňazí medzi účtami v rôznych bankách

0
Prevod peňazí medzi účtami v rôznych bankách sa ešte donedávna realizoval nasledujúci pracovný deň a v prípade, ak ste prevod zadali v deň pred víkendom alebo sviatkom, trval aj niekoľko dní. Situácia sa zmenila od 1. 2. 2022, keď Tatra banka (kam patrí aj Raiffeisen banka), Slovenská sporiteľňa a Všeobecná úverová banka začali podporovať okamžité medzibankové platby. V praxi to znamená, že prevod sa zrealizuje do niekoľkých sekúnd 24 hodín denne, 365 dní v roku, teda aj cez víkendy a sviatky.

Ak ste za tovar alebo službu zaplatili prevodom z účtu, nebudete musieť na overenie platby, a teda aj na vybavenie objednávky čakať jeden alebo niekoľko dní, ale transakcia sa zrealizuje v priebehu niekoľkých sekúnd. Okamžité platby tak majú potenciál nahradiť časť kartových alebo hotovostných transakcií. Klienti ich budú môcť využiť pri platbách v kamenných obchodoch alebo pri nákupoch na internete, pričom tovar alebo služba, za ktoré budú platiť, im budú sprístupnené hneď po zaplatení. Okamžité platby sú veľmi užitočné v bežných životných situáciách, napríklad keď sa s priateľmi či kolegami poskladáte na spoločný obed či na darček. Jeden človek kúpi darček, prípadne zaplatí účet za obed kartou a ostatní mu cez mobilné aplikácie za pár sekúnd pošlú peniaze na účet. Okamžité platby môžu slúžiť aj na pohotovostný prevod v prípade núdzovej situácie. Benefity pocítia aj firmy. Rýchlejšia úhrada faktúr a pohľadávok prinesie efektívnejšie riadenie financií, zníži potrebu externého financovania na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami, zefektívnia sa aj procesy v elektronickom obchode. Určite sa potešia aj majitelia e-shopov, ktorým to prinesie ďalší atraktívny spôsob platenia za služby. Poslúžia aj pre drobných remeselníkov, keďže aj za ich služby klient niekedy zaplatí stovky eur, pričom nezvyknú mať platobný terminál.

Zadanie okamžitej platby je rovnako jednoduché ako v prípade platieb SEPA. Stačí uviesť tie isté informácie ako pri bežných platbách, teda číslo účtu príjemcu vo formáte IBAN, sumu a pri okamžitých platbách do zahraničia aj názov účtu príjemcu. Môžete zadať aj nepovinné údaje ako variabilný, špecifický či konštantný symbol. Pri zadaní platby v internet bankingu si môžete vybrať, či chcete realizovať platbu ako okamžitú alebo štandardnú platbu SEPA. V aplikácii Tatra banka alebo George od Slovenskej sporiteľne systém automaticky vyhodnotí, či je účet príjemcu v banke, ktorá je pripravená na prijímanie okamžitých platieb. Pokiaľ áno, bude predvolená možnosť poslať platbu ako okamžitú. Samozrejme, máte možnosť zmeniť túto voľbu cez internet banking a poslať platbu ako štandardnú platbu SEPA. Bežne to funguje tak, že len čo klient potvrdí realizáciu okamžitej platby, banka odosielateľa realizuje viacero komplexných kontrol. Následne do 10 sekúnd musí banka príjemcu potvrdiť prijatie platby a umožniť mu disponovať týmito prostriedkami. 

Z technického hľadiska sa spomínané banky zapojili do novej celoeurópskej platobnej schémy SEPA Instant Credit Transfer, takže okamžité prevody možno realizovať nielen medzi účtami v štyroch slovenských bankách, ktoré sa do tejto schémy zatiaľ zapojili, ale aj medzi účtami zapojených zahraničných bánk. Ich aktuálny zoznam nájdete na webovej stránke European Payments Council. Možno vás prekvapí, že v Českej republike je do tejto schémy zatiaľ zapojená len FairPlay Pay, s. r. o., v Poľsku Currency One S.A. a v Maďarsku žiadna banka ani inštitúcia. Dôvod je jednoduchý, skratka SEPA znamená Single Euro Payment Area, takže platobná schéma SEPA Instant Credit Transfer umožňuje realizáciu okamžitých platieb len v mene euro a medzi bankami v rámci európskych krajín. Preto aj používateľské rozhrania tejto služby v jednotlivých bankách umožnia okamžitú platbu len na účet v banke, ktorá túto platobnú službu poskytuje. Aktuálne je to už viac ako 2300 bánk v 26 krajinách. Zavedenie tejto služby vrátane adekvátneho zabezpečenia je technicky veľmi náročná záležitosť, banky museli zmeniť používateľské rozhrania internetbankingových aj mobilných aplikácií, ako aj procesy na úrovni serverových aplikácií a databáz, takže implementácia vrátane testovania trvala pomerne dlho.

Okamžité platby sú spoplatnené rovnako ako klasické platby SEPA. Zároveň platí, že tieto platby sú súčasťou balíkov služieb. Maximálna výška jednej okamžitej platby, stanovená reguláciou SEPA, je 100 000 eur. Tatra banka a Raiffeisen banka majú na okamžité platby limit 3 000 eur na deň. Firemní klienti využívajúci aplikáciu Business Banking môžu zasielať okamžité platby vo výške 100 000 eur na jednu platbu  aj v prípade, že ide o hromadné príkazy. V Slovenskej sporiteľni je pre účty fyzických osôb limit 5000 eur a pre firemné účty 50 000 eur. Vo VÚB je denný limit na SEPA okamžité platby pre elektronické bankovníctvo 5000 eur. Hromadné platby zatiaľ nie sú podporované.

Fungovanie okamžitej platby sme, samozrejme, vyskúšali prevodom symbolickej sumy cez účty v Slovenskej sporiteľni, Tatra banke a VÚB v tomto poradí. Pred testom sme skontrolovali, či sú na všetkých účtoch nastavené notifikácie. Počítali sme s tým, že doručenie notifikácie bude nejaký čas trvať. Ani v jednom prípade netrvala celá komplexná akcia, teda prevod a jeho potvrdenie pomocou notifikácie dlhšie než 20 sekúnd, z toho väčšinu času zrejme zabralo doručenie notifikácie, takže samotný prevod trval s najväčšou pravdepodobnosťou 5 – 10 sekúnd.

Na záver ešte jedno upozornenie. Treba rozlišovať medzi okamžitou platbou v rámci systému SEPA Instant Credit Transfer, ktorá je za štandardný poplatok ako bežná platba, a expresnou platbou SEPA na iný tuzemský účet. Táto služba, pri ktorej má byť platba pripísaná na účet príjemcu v ten istý deň, je k dispozícii už niekoľko rokov a funguje medzi všetkými bankami, ale poplatok za expresný prevod je niekoľko desiatok eur, takže ak sa pri zadávaní prevodu pomýlite, môžete byť nepríjemne prekvapení výškou poplatku.

Úvodné foto:  zaozaa09 - www.freepik.com

 

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať